Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tho chu bo doi hanh quan trong mua

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: dung mam non da rsal
Người gửi: Lê Thị Thùy Dung
Ngày gửi: 21h:13' 18-12-2011
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 777
Số lượt thích: 0 người
Kính chào các cô giáo về dự giờ
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠ RSAL - ĐAM RÔNG - LÂM ĐỒNG
Lớp Lá 3
GV: Lê Thị Thùy Dung
Tuần tra biên giới và canh giữ biển
Tăng gia sản xuất
Giúp dân sửa nhà và cứu hõ đồng bào lũ lụt
Các chú bộ đội giúp dân gặt lúa
Các chú bộ đội đang hành quân
Văn học
Đề tài:Chú bộ đội hành quân trong mưa
Mưa rơi, mưa rơi,
Lộp bộp, lộp bộp.
    Áo dù có ướt.
    Vẫn  đi, vẫn đi.

Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới
Vũ Thùy Hương
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân

Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước
CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA
Mưa rơi, mưa rơi, Áo dù có ướt.
Lộp bộp, lộp bộp. Vẫn đi, vẫn đi.
Đường ra mặt trận Cho dù mưa rơi
Còn dài, còn dài Chú vẫn đi tới
Chú đi trong đêm Như ngọn đèn nhỏ
Long lanh sao đỏ Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi Vẫn đi, vẫn đi
Áo dù có ướt Chân dồn dập bước
Chú bộ đội hành quân trong mưa
Chú bộ đội hành quân trong mưa
Trồng rau
Tr...ng rau
ư, u, a, ơ, ă, , e, ê
Ô

Tập bắn
T..p bắn
ư, u, a, ơ, ă, , e, ê
â
.
ư, u, a, ơ, ă, , e, ê
Tập v...
Tập võ
o

ư, u, ơ, ă, e,
Duyệt binh
Duy...t binh
.
ê
Ca hát
Ca h...t
ư, u, ă, ơ, ă, e,
a

CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA

Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.
- Vũ Thùy Hương -
CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA

Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới
Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân
Mưa rơi, mưa rơi
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.

Những chữ cái đã học : o, ô, ơ, a, ă, â, e, ê, u ư
Xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến