Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Trường
Ngày gửi: 15h:00' 13-03-2009
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1413
Số lượt thích: 3 người (Doãn Mai Anh Thịnh, Võ Nguyễn Lộc, Lê Minh Thư)
PHÒNG GD – ĐT TÂN TRỤ
TRƯỜNG THCS NHỰT TÂN
GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8
Giáo viên : Lê Văn Trường
TRƯỜNG THCS NHỰT TÂN GV : LÊ VĂN TRƯỜNG
GIÁO ÁN VẬT LÍ LỚP 8
TUẦN 25
TIẾT 25
BÀI 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ
CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN


Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Các chất được cấu tạo như thế nào ? Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách hay không ?
Hãy giải thích hiện tượng sau đây : Quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buột chặt cũng cứ ngày một xẹp dần.
Trả lời : Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.
Thành bóng cao su được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa chúng có khoảng cách. Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua các khoảng cách này mà ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.
Kiểm tra bài cũ
Câu 2. Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích :
A. bằng 100cm3.
B. lớn hơn 100cm3.
C. nhỏ hơn 100cm3.
D. có thể bằng hoặc nhỏ hơn 100cm3.
Hãy chọn câu trả lời đúng và giải thích tại sao.
Trả lời : Câu trả lời đúng là câu C.
Giải thích : Giữa các phân tử nước cũng như giữa các phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi trộn rượu vào nước, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại. Vì thế mà thể tích của hỗn hợp rượu và nước giảm.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Trò chơi này tưởng như chẳng có liên quan gì đến nguyên tử, phân tử, thế mà lại có thể giúp chúng ta hiểu một trong những tính chất quan trọng nhất của nguyên tử, phân tử sẽ học trong bài này.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
I – THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
 Năm 1827 nhà bác học Bơ-rao (người Anh), khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi đã phát hiện thấy chúng chuyền động không ngừng về mọi phía.
Chuyển động của các hạt phấn hoa trong nước.
I - Thí nghiệm Bơ-rao
H?t ph?n hoa
Hình 20.2. Chuyển động của hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ-rao.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
I - Thí nghiệm Bơ-rao
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Quan sát các hạt phấn hoa trong nước thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
I – THÍ NGHIỆM BƠ-RAO


 Các em hãy thử giải thích chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ-rao bằng cách dùng sự tương tự giữa chuyển động của các hạt phấn hoa với chuyển động của quả bóng ở phần mở bài.
Quả bóng tương tự với hạt nào trong thí nghiệm của Bơ-rao ?
Trả lời : Quả bóng tương tự với hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ-rao.
C1
Các học sinh tương tự với những hạt nào trong thí nghiệm của Bơ-rao ?
Trả lời : Các học sinh tương tự với các phân tử nước trong thí nghiệm của Bơ-rao.
C2
II – CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ ChUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Tại sao các phân tử nước có thể làm cho các hạt phấn hoa chuyển động ?
Trả lời : Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng. Trong khi chuyển động các phân tử nước va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía (H.20.3), các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng.
C3
Hình 20.3. Sự va chạm của các phân tử nước vào hạt phấn hoa.
HẠT
PHẤN
HOA
I – THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
II – CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
Nhà bác học An-be Anh-xtanh
Phân tử nước.
I – THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Quan sát các hạt phấn hoa trong nước thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.
II – CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Nước nóng
Nước lạnh
I – THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
II – CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh. Vì chuyển động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ nên chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt.
III – CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ
I – THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Quan sát các hạt phấn hoa trong nước thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.
II – CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
III – CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ
Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
Đỗ nhẹ nước vào một bình đựng dung dịch đồng sunfat màu xanh. Sau một thời gian, mặt phân cách mờ dần rồi mất hẵn. Nước và đồng sunfat đã hòa lẫn vào nhau.
Hiện tượng này gọi là hiện tượng khuyếch tán.
 IV - VẬN DỤNG
C4
Hãy dùng những hiểu biết của mình về nguyên tử, phân tử để giải thích hiện tượng trên.
Các phân tử nước và đồng sunfat đều chuyển động không ngừng về mọi phía, nên các phân tử đồng sunfat có thể chuyển động lên trên, xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và các phân tử nước có thể chuyển động xuống dưới, xen vào khoảng cách giữa các phân tử đồng sunfat, tạo nên hiện tượng khuyếch tán.
Giải thích :
1
3
2
4
Mặt phân cách
Mặt phân cách mờ dần rồi mất hẵn.
Hiện tượng khuyếch tán.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
I - THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
II - CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
III - CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ
IV - VẬN DỤNG
C5
Tại sao trong nước hồ, ao, sông, biển lại có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất nhiều ?
Trả lời :
Do các phân tử không khí chuyển động không ngừng về mọi phía nên một số phân tử không khí chuyển động xuống xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước.


Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
I - THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
II - CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
III - CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ
IV - VẬN DỤNG
C6
Hiện tượng khuyếch tán có xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ không ? Tại sao ?
Trả lời :
Khi tăng nhiệt độ hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh hơn vì các phân tử chuyển động nhanh hơn.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
I - THÍ NGHIỆM BƠ-RAO
II - CÁC NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CUYỂN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG
III - CHUYỂN ĐỘNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ
IV - VẬN DỤNG
C7
Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc đựng nước lạnh và một cốc đựng nước nóng. Quan sát hiện tượng xảy ra và giải thích.
Trả lời :
Trong cốc nước nóng, thuốc tím tan nhanh hơn vì các phân tử chuyển động nhanh hơn.
Bài 20. NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN
Ghi nhớ :
Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.
Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.
Có thể em chưa biết
 Ở nhiệt độ 00C các phân tử hidrô chuyển động với vận tốc trung bình khoảng 1 700m/s , nghĩa là khoảng 6 120km/h, nhanh gấp hơn năm lần các máy bay phản lực hiện đại.
 Các phân tử khí chuyển động trong phòng với vận tốc trung bình từ 100m/s đến 2 000m/s. Khi mở lọ nước hoa ở đầu lớp phải vài giây sau ở cuối lớp mới ngửi thấy mùi nước hoa. Đó là vì, các phân tử nước hoa không chuyển động thẳng từ đầu lớp đến cuối lớp, mà chuyển động dích dắc từng đoạn rất ngắn do bị va chạm vào các phân tử không khí.
Bài tập
Dặn dò
 Về nhà học bài và làm các bài tập trong Sách bài tập.
 Xem trước Bài 21. NHIỆT NĂNG.
Giáo viên thực hiện : Lê Văn Trường
No_avatarf

hay ghê Nụ hôn

No_avatar

cx đc 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓