Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Kiên
Ngày gửi: 07h:51' 01-01-2012
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người


HÓA 9
Lê thị kim oanh - mạo khê 2
Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic?
CH3 – COOH
Trong phân tử axit, nhóm – OH liên kết với nhóm C = O t¹o thành nhóm – COOH làm phân tử có tính axit
KIỂM TRA BÀI CŨ
KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
Từ etilen có thể điều chế được những chất nào sau đây:
Axit axetic
Rượu etylic
Metan
Benzen.
KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
2. Từ rượu etylic có thể điều chế được những chất nào sau đây:
Axit axetic
Metan
Axetilen.
Metyl clorua
KHOANH TRÒN CHỮ CÁI ĐẦU CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
3. Từ axit axetic có thể điều chế được những chất nào sau đây:
Etilen.
Axetilen
Rượu etylic.
Etylaxetat.
Hãy cho biết công thức cấu tạo thu gọn và đọc tên mô hình phân tử sau:
Rượu etylic CH3 – CH2 – OH
Hãy cho biết công thức cấu tạo thu gọn và đọc tên mô hình phân tử sau:
Axit axetic CH3 – COOH
Hãy cho biết công thức cấu tạo thu gọn và đọc tên mô hình phân tử sau:
Etilen CH2 = CH2
Rượu etylic
Axit axetic
Etilen
Vậy etilen, axit axetic, etylaxetat, rượu etylic có liên hệ với nhau như thế nào? Chúng có thể chuyển đổi cho nhau không?
Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
Hãy sắp xếp các cụm từ: Rượu etylic, axit axetic, etylaxetat, etilen vào các ô trống cho thích hợp biểu diễn mối quan hệ giữa chúng
axit
Men
giấm
H2SO4, to
1
2
3
4
axit axetic
etyl
axetat
etilen
rượu etylic
Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC
I.Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic:
axit
Men
giấm
H2SO4, to
axit axetic
etyl
axetat
rượu etylic
etilen
Viết phương trình phản ứng minh họa:
CH2 = CH2 + H2O
CH3 – CH2 – OH + O2
CH3 – COOH + C2H5 – OH
Xúc tác
Men giấm
H2SO4 đ, to
CH3 – CH2 – OH
CH3 – COOH + H2O
CH3 COOC2H5 + H2O
Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC
II.Bµi tËp
Bài 1: Chọn những từ thích hợp thay vào các chữ cái rồi viết các PTHH theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau:

a/
A
+ H2O
Xúc tác
CH3 – CH2 – OH
+ O2
Men giấm
B
b/
CH2 = CH2
dd Br2
Trùng hợp
D
E
CH2 = CH2
CH3COOH
Br – CH2 – CH2Br
( - CH2 – CH2 - )n
Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC
II. BÀI TẬP:
Viết phương trình phản ứng minh họa:
a/ CH2 = CH2 + H2O
CH3 – CH2 – OH
Xúc tác
CH3COOH + H2O
CH3 – CH2 – OH + O2
Men giấm
b/ CH2 = CH2 + Br2
Br – CH2 – CH2Br
( - CH2 – CH2 - )n
nCH2 = CH2
p, to
Xúc tác
Bài 1:
Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC
II. BÀI TẬP:
Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và
27 gam H2O
a/ Hỏi trong A có những nguyên tố nào?
b/ Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A là so với hiđro là 23.
Bài 2:
Bài 46 MỐI QUAN HỆ GIỮA ETILEN, AXIT AXETIC VÀ RƯỢU ETYLIC
II. BÀI TẬP
Cho biết:
A + O2
CO2 + H2O
23g
27g
44g
a/ A gồm các nguyên tố nào?
b/ Tìm CTPT của A
Biết d A/H2 = 23g
Vậy hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố là C, H, O
Giải
Khối lượng của nguyên tố hiđro trong hợp chất A
mH = = 3 g
mC = = 12g
Khối lượng của nguyên tố oxi trong hợp chất A:
mO = 23 - (12+3 ) = 8 g
Khối lượng của nguyên tố cacbon trong hợp chất A:
b/ Giả sử hợp chất hữu cơ A có công thức là:
(CxHyOz)n : x, y, z, n là số nguyên dương
Ta có : x: y: z =
A: (C2H6O)n
MA = 23 x2 = 46 ( vì MA = dA/MH2 x MH2 )
MA = [(2 x 12) + 6 + 16]n = 46
Suy ra : n = 1
Công thức phân tử của A cần tìm là C2H6O
= 1: 3 : 0,5 = 2 : 6 : 1
Kết luận: Các buớc giải dạng tóan tìm CTPT của một hợp chất
mc =
mH =
mo = mA - (mc + mH2 )
Đặt công thức chung: (CxHyOz)n
Lập tỉ lệ: x : y : z =
Thay x,y,z vào công thức chung . Dựa vào MA , tìm n công thức cần tìm
DỈn d

Học nội dung ôn tập ch­¬ng IV ( Từ bài 34 đến bài 46)
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến