Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Bá Trung
Ngày gửi: 10h:28' 06-01-2012
Dung lượng: 471.5 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
NHÓM TIN HỌC
Quá trình lên lớp
Kiểm tra bài cũ
Bài mới
Ghi nhớ
Củng cố
Dặn dò


Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
CÂU 1:
CÂU 2:
CÂU 3:
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG

Câu 1. Em hãy cho biết ý nghĩa của con trỏ soạn thảo?Đáp Án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Cho biết vị trí xuất hiện của kí tự được gõ vào. con trỏ sẽ di chuyển từ trái sang phải và tự động xuống dòng mới nếu nó đến vị trí cuối dòng.
Quay lại
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
2. Để khởi động Word ta làm như thế nào?
A
D
B
C
Nháy chuột ngay biểu tượng Word trên màn hình Desktop. (nếu có)
Nháy chuột vào Start/ All Programs/ Microsoft Office/ Microsoft Word.
Chọn vào biểu tượng Word ngoài Destop (nếu có)
Chọn vào biểu tượng Word ngoài Destop (nếu có)
Đáp Án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
2. Để khởi động Word ta làm như thế nào?
A
D
B
C
Nháy chuột ngay biểu tượng Word trên màn hình Desktop. (nếu có)
Nháy chuột vào Start/ All Programs/ Microsoft Office/ Microsoft Word.
Chọn vào biểu tượng Word ngoài Destop (nếu có)
Chọn vào biểu tượng Word ngoài Destop (nếu có)
C
Quay lại
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Câu 3. Có mấy cách gõ chữ Việt? Hãy nêu các cách gõ đó?
Đáp Án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Có hai cách gõ chữ Việt là: Gõ kiểu Telex và gõ kiểu Vni
Quay lại
NHÓM TIN HỌC
BÀI 15: CHỈNH SỬA VĂN BẢN

1. Xoá và chèn văn bản
2. Chọn phần văn bản
3. Sao chép
4. Di chuyển

Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
1. Xoá và chèn văn bản
a. Xoá kí tự
Để xoá kí tự ta có hai cách.
Cách 1: Dùng phím Backspace để xoá kí tự trước con trỏ.
Cách 2: Dùng phím Delete xoá kí tự sau con trỏ.
Trời nắng
Trời ắng
Trời nng
Dùng phím Backspace
Dùng phím Delete
Xoá một vài ký tự
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
1. Xoá và chèn văn bản
b. Chèn văn bản
Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí.
- B1: Di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí đó.
- B2: Sử dụng bàn phím để gõ thêm nội dung
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
2. Chọn phần văn bản
Để chọn phần văn bản ta thực hiện:
B1: Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.
B2: Kéo thả chuột đến vị trí cuối của phần văn bản cần chọn.

Ta có thể khôi phục trạng thái của văn bản trước khi thực hiện thao tác bằng cách nháy nút lệnh Undo
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Video minh họa về chèn, xóa và undo
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
2. Chọn phần văn bản
Nguyên tắc:
Khi muốn thực hiện một thao tác (xoá, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày,…) tác động đến một phần văn bản hay đối tượng nào đó, trước hết cần chọn phần văn bản hay đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu).
Cách thức:
1. Nháy con trỏ chuột tại vị trí bắt đầu.
2. Nhấn giữ chuột trái và kéo chuột đến cuối phần văn bản cần chọn.
3. Thả tay.
Muốn huỷ chọn văn bản, ta chỉ cần nháy chuột trái một lần ra ngoài vùng đã chọn.
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Video minh họa về chọn phần văn bản
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
3. Sao chép
Để sao chép một phần văn bản đã có vào một vị trí khác,ta thực hiện:
B1: Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy .
B2: Đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí cần sao chép và nháy nút Paste

Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác.
Nếu muốn sao chép cùng văn bản đó đến nhiều nơi, em chỉ việc nhấn nút Copy một lần và ấn liên tiếp nút Paste ở các vị trí mới.
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Video minh họa về sao chép văn bản
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
4. Di chuyển
Để di chuyển một phần văn bản từ vị trí này sang một vị trí khác, ta thực hiện hai bước:

B1: Chọn phần văn bản cần di chuyển và nháy nút Cut trên thanh công cụ chuẩn để xoá phần văn bản đó tại vị trí cũ.
B2: Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và nháy nút Paste .
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Video minh họa về di chuyển văn bản
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Ghi nhớ
Cần phải chọn (đánh dấu) phần văn bản hay đối tượng trước khi thực hiện các thao tác có tác dụng đến chúng.
Có thể sử dụng các nút lệnh Copy, Paste và Cut để sao chép hay di chuyển các phần văn bản.
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Câu 1: Nêu sự giống và khác nhau giữa phím Backspace và phím Delete trong soạn thảo văn bản?
Đáp Án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Đáp án:
Giống nhau: đều dùng để xóa kí tự khi soạn thảo
khác nhau:
- phím Backspace dùng để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo
- Phím Delete dùng để xóa kí tự bên phải con trỏ soạn thảo.
KẾ TIẾP
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Câu 2: Nêu tác dụng của các nút lệnh: Copy, Cut, Paste?
Đáp Án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Đáp án:
Copy: dùng để sao chép phần văn bản.
Cut: dùng để di chuyển phần văn bản.
Paste: dùng để dán phần văn bản sau khi sử dụng nút Copy hoặc nút Cut.
Quay lại
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Câu 3: Điền ý nghĩa của các nút
lệnh tương ứng:
Đáp Án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Sao chép
In trang văn bản
Mở văn bản có sẳn trên máy
Dùng để di chuyển
Lưu văn bản
Dán văn bản sao khi Cut hoặc Copy
Phục hồi thao tác vừa thưc hiện
Tạo một văn bản mới
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Đáp án
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Dặn dò
Về học lại cho thật là kỹ phần lý thuyết và làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 81
Đọc bài đọc thêm số 07 “NHÀ XUẤT BẢN TRÊN … BÀN”
Chuẩn bị cho tiết 45 bài thực hành số 06 “EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN”
TIẾP THEO
BẮT ĐẦU
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
Kết thúc!
Giáo viên: HUỲNH BÁ TRUNG
TIẾP THEO
 
Gửi ý kiến