Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Thuế máu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai
Ngày gửi: 19h:54' 15-03-2009
Dung lượng: 622.5 KB
Số lượt tải: 1218
Số lượt thích: 0 người


Tiết 105- 106:
Văn bản: ThuÕ m¸u
( TrÝch “ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” )
Nguyễn Ái Quốc
I. Tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
Nguyễn Ái Quốc là tên gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kì hoạt động trước năm 1945.

Nguyễn Ái Quốc
(1890- 1969)
I. Tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
“Bản án chế độ thực dân Pháp”
được viết bằng tiếng Pháp gồm 12
chương và phần phụ lục, xuất bản
lần đầu tiên tại Pháp năm 1925.


Tiết 105- 106:
Văn bản: ThuÕ m¸u
( TrÝch “ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” )
Nguyễn Ái Quốc
Bản án chế độ thực dân Pháp
Bản án chế độ thực dân Pháp
Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục
Chương 1: Thuế máu
Chương 2: Việc đầu độc người bản xứ
Chương 3: Các quan thống đốc
Chương 4: Các quan cai trị
Chương 5: Những nhà khai hóa
Chương 6: Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị
Chương 7: Bóc lột người bản xứ
Chương 8: Công lí
Chương 9: Chính sách ngu dân
Chương 10: Chủ nghĩ giáo hội
Chương 11: Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ
Chương 12: Nô lệ thức tỉnhPhụ lục: Gửi thanh niên Việt Nam
Tiết 105- 106:
Văn bản: ThuÕ m¸u
( TrÝch “ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” )
Nguyễn Ái Quốc
I. Tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
- “Bản án chế độ thực dân Pháp” được viết bằng tiếng Pháp gồm 12 chương và phần phụ lục, xuất bản lần đầu tiên tại Pháp năm 1925.
- Đoạn trích “Thuế máu” nằm trong chương I: “Thuế máu” của tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc.


Bản án chế độ thực dân Pháp
I. Tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
3. Đọc- hiểu chú thích:
II. Phân tích:
1. Thể loại, bố cục văn bản:
a. Thể loại:
b. Bố cục:
Nghị luận
Tiết 105- 106:
Văn bản: ThuÕ m¸u
( TrÝch “ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” )
Nguyễn Ái Quốc
I.Chiến tranh và
“Người bản xứ”
II. Chế độ lính
tình nguyện
III. Kết quả của
sự hi sinh
Thuế máu
I. Tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
3. Đọc- hiểu chú thích:
II. Phân tích:
1. Thể loại, bố cục văn bản:
2. Phân tích
a. Chiến tranh và “Người bản xứ”Tiết 105- 106:
Văn bản: ThuÕ m¸u
( TrÝch “ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” )
Nguyễn Ái Quốc
Chiến tranh và “Người bản xứ”
Chiến tranh thế giới giữa
các nước đế quốc
Tranh giành thị trường
và thuộc địa
Người dân xứ thuộc địa
Đem lại quyền lợi cho chủ nghĩa thực dân
trên xương máu của người thuộc địa
Trước chiến tranh
Thực dân Pháp
với người bản xứ
Coi thường,
miệt thị
Tra tấn, bóc lột
sức lao động
Người dân bản xứ
Những tên da đen
bẩn thỉu,những
tên “An Nam mít”
bẩn thỉu
Chỉ biết kéo
xe và ăn đòn
Tình cảnh người dân thuộc địa trước khi chiến tranh xảy ra
Phim tình cảnh người dân thuộc địa
Khi chiến tranh xảy ra
Biến thành những đứa “con yêu”
những người “bạn hiền”, “chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do”
“Người bản xứ”
Xa lìa vợ con phơi thây
trên chiến trường…xuống
tận đáy biển..bỏ xác…bị
tàn sát..lấy máu mìnhtưới
những vòng nguyệt quế…
và lấy xương mình
chạm..gậy

Khạc ra từng
miếng phổi
Tám vạn người
không thấy mặt trời
trên quê hương
đất nước
mình nữa

I. Tác giả, tác phẩm:
1. Tác giả:
2. Tác phẩm:
3. Đọc- hiểu chú thích:
II. Phân tích:
1. Thể loại, bố cục văn bản:
2. Phân tích
a. Chiến tranh và “Người bản xứ”
* Với bút pháp châm biếm, đả kích, tác giả đã vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp và đồng cảm với số phận thê thảm của những người dân xứ thuộc địa trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Tiết 105- 106:
Văn bản: ThuÕ m¸u
( TrÝch “ B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p” )
Nguyễn Ái Quốc
*Hướng dẫn về nhà:
- Sưu tầm tranh ảnh, truyện kể về Bác Hồ.
- Sưu tầm tư liệu về lịch sử liên quan đến tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”
- Tìm hiểu luận điểm II, III trong văn bản “Thuế máu”
No_avatar

dc

 
Gửi ý kiến