Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Hà
Ngày gửi: 15h:44' 10-02-2012
Dung lượng: 597.5 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Chọn câu trả lời đúng cho bài toán sau:
Một thửa ruộng có kích thước như hình bên. Diện tích thửa ruộng đó là:
60,5m
40m
40m
30m
A. 1200m2
B. 2420m2
C. 3620m2
D. 2360m2
1
2
1
2
Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
* Tính diện tích mảnh đất:
30m
27m
55m
22m
Diện tích mảnh đất ABCDE= diện tích hình thang ABCD + diện tích hình tam giác ADE .
Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.
B
C
D
E
A
M
N
30m
27m
55m
22m
Tính diện tích của mảnh đất ABCDE:
-Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABCD và 1 hình tam giác ADE.
-Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình , ta có được diện tích của mảnh đất .
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m ;
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
- Diện tích mảnh đất ABCD = diện tích của hình thang ABGD+diện tích hình tam giác BGC.
- BG = BE + EG
(mà EG = AD) nên: BG = BE + AD
Bài giải
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình thang ABGD là:
(63 + 91) x 84 : 2 = 6468 (m2)
Diện tích tam giác BGC là:
91 x 30 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
1365 + 6468 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m ;
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
Tính diện tích của mảnh đất ABCD:
-Chia mảnh đất thành 1 hình thang ABGD và 1 hình tam giác BGC.
-Xác định kích thước của hình thang, hình tam giác.
-Tính diện tích mỗi hình. Sau đó tính tổng diện tích của các hình. Ta có được diện tích của mảnh đất.
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
D
A
B
C
G
E
AD= 63m ;
AE= 84m;
BE= 28m;
GC= 30m
63m
84m
28m
30m
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Toán
* Cỏch khỏc: Mu?n tớnh di?n tớch m?nh d?t ABCD, ta tớnh di?n tớch hỡnh ch? nh?t AEGD v di?n tớch hai hỡnh tam giỏc ABE; BGC r?i c?ng cỏc k?t qu? dú l?i v?i nhau.
- Theo em, còn cách nào để tính diện tích mảnh đất trên?
Bài giải
Diện tích hình chữ nhật AEGD là:
84 x 63 = 5292 (m 2)
Diện tích hình tam giác ABE là:
84 x 28 = 1176 (m2)
Độ dài cạnh BG là:
28 + 63 = 91(m)
Diện tích hình tam giác BGC là:
30 x 91 : 2 = 1365 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
5292 + 1176 + 1365 = 7833 (m2)
Đáp số: 7833 m2
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
Toán
Bài 2: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết:
A
M
N
D
C
B
Diện tích mảnh đất = diện tích tam giác ABM+ diện tích hình thang MBCN + diện tích tam giác NCD
BM = 20,8m ;
CN= 38m ;
AM = 24,5m ;
MN = 37,4m ;
ND = 25,3m
20,8m
38m
24,5m
37,4m
25,3m
Bài giải:
Diện tích tam giác ABM là:
24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)
Diện tích hình thang MBCN là:
(20,8 + 38) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)
Diện tích tam giác NCD là:
25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
254,8 + 1099,56 + 480,7 = 1835,06 (m2)
Đáp số: 1835,06m2
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
SỨC KHỎE, THÀNH CÔNG TRONG CÔNG TÁC
 
Gửi ý kiến