Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyen Van Duong
Người gửi: Nguyễn Văn Đường
Ngày gửi: 09h:41' 18-03-2009
Dung lượng: 401.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu những chuyển biến về xã hội và văn hoá ở nước ta ở các thế kỉ I-VI?
Xã hội: Người Hán thâu tóm mọi quyền lực, nắm quyền đến cấp huyện, xã hội bị phân chia thành nhiều tầng lớp.
Văn hoá: Chúng mở 1 số trường dạy chữ Hán ở các quận. đưa nho giáo. Đạo giáo, Phật giáo và những luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.
=> Chúng muốn đồng hoá DT ta, biến nước ta thành quận, huyên của TQ.
Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân (542-602)
1. Nhà Lương xiết chặt ách đô hộ như thế nào?
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập.
a) Nguyên nhân
b) Diễn biến
c) Kết quả, ý nghĩa
Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân (542-602)
1. Nhà Lương xiết chặt ách đô hộ như thế nào?
Lược đồ khởi nghĩa Lí Bí năm 542 -642
* HS ®äc vµ nghiªn cøu môc 1 SGK.
Qua viÖc nghiªn cøu SGK vµ quan s¸t l­îc ®å, em thÊy ®Çu thÕ kû VI, ¸ch thèng trÞ cña nhµ L­¬ng ®èi víi n­íc ta nh­ thÕ nµo?
- §Çu TK VI, nhµ L­¬ng chia nhá ®¬n vÞ hµnh chÝnh n­íc ta thµnh:
+ Giao ch©u
+ ¸i ch©u
+ §øc ch©u, Lîi ch©u, Minh ch©u
Hoµng ch©u
Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
(542-602)
1. Nhà Lương xiết chặt ách đô hộ như thế nào?


.
Về tổ chức bộ máy nhà nước có gì thay đổi?

Chúng thực hiện chế độ "sỹ tộc", chỉ sử dụng
những "tổn thất" và những người có dòng họ
lớn giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy NN.

Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
(542-602)
1. Nhà Lương xiết chặt ách đô hộ như thế nào?

Qua việc nhiên cứu SGK, em biết gì về thứ sử Tiêu Tư?
- Rất tàn bạo, đặt hàng trăm thứ thuế, làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ.


Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân (542-602)
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập


a) Nguyên nhân:
- Do chính sách áp bức bóc lột nặng nề của nhà Lương đối với nhân dân ta.
HS nghiên cứu cá nhân.
Dựa vào SGK, em thấy Lý Bí là
người như thế nào?

Qua việc nghiên cứu mục 1, em thấy nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khởi nghĩa?

Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân (542-602)
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập


b) Diễn biến:

Mũi tiến công của ta.
Mũi tiến công của giặc.
Giặc rút lui.

Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
(542-602)
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập

b) Diễn biến:
Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình.
Hào kiệt khắp nới nổi dậy hưởng ứng:
+ ở Chu Diên có Triệu Túc
+ ở Thái Bình có Tinh Thiều
Sau gần 3 tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết các quận , huyện.
Tiêu Tư hoảng sợ, bỏ thành Long Biên chạy về TQ.
4/542, nhà Lương kéo quân từ Quảng Châu sang đàn áp.
Nghĩa quân đã đánh bại quân Lương. chiếm thêm Hoàng Châu(QN)

Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
(542-602)
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập

Đầu năm 543, quân Lương lại kéo quân sang lần thứ 2, ta chủ động đánh bại chúng ở Hợp Phố. Quân Lương đại bại, chết 7-8 phần. Tướng giặc bị chết gần hết.

Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân?

Chủ động, kiên quyết, thông minh, sáng tạo, có hiệu quả-> quân Lương bị thất bại nặng nề.


Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập

c) Kết quả, ý nghĩa:
Hãy nêu kết quả cuộc khởi nghĩa?
Kết quả:
+ Quân Lương đại bại
+ Sau thắng lợi, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế.
Lấy hiệu: Lý Nam đế
Đặt tên nước: Vạn Xuân
Hiệu: Thiên đức.
Đóng đô ở vùng sông Tô Lịch.
Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập

Em có suy nghĩ gì về việc Lý Bí lên ngôi Hoàng đế và ý nghĩa của việc thành lập nước Vạn Xuân?
Thảo luận nhóm:
( 4 nhóm, thời gian thảo luận: 5`)

+ Thể hiện ý chí độc lập tự do của dân tộc.
Van Xuân: đất nước vận mùa xuân, thể hiện mong muốn độc lập lâu dài.


Tiết 24
Bài 21 Khởi nghĩa Lý Bí-nước vạn xuân
2. Khởi nghĩa Lý Bí, nước Vạn Xuân thành lập

Lý Nam đế thành lập Triều đình gồm 2 Ban Văn, Võ.
+ Triệu Túc giúp vua cai quản mọi việc.
+ Đứng đầu Ban Văn: Tinh Thiều.
+ Đứng đầu Ban Võ: Phạm Tu.
=> Đây là bộ máy phong kiến tập quyền sơ khai.
Bài tập củng cố
Đ
S
S
Đ
 
Gửi ý kiến