Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 7 Bai Tap Cau Phu Dinh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cẩm Tú
Ngày gửi: 16h:03' 19-03-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Bài Tập Câu Phủ Định:
-Điền don`t, doesn`t, am not, isn`t, aren`t, can`t
1- Mr Brown ____ a doctor.
He` s an engineer

2- I _____drive to work.
I go by bus.

isn`t
don`t
3- Jason likes classical music.
He ______ like rock.

4- We are young. We ______ old.


5- Ann and Alice get up early.
They _____ get up late.
doesn`t
aren’t
don`t
6- I` m happy. I ______ sad.

7- Mario is very sick.
He _____ go to school today.

8- David has a motorbike.
He ______ walk to school.

am not
can`t
doesn`t
9- This story is short.
It ____ long.

10- Alice is only ten year old. She _____ride a motorbike.
isn`t
can`t
Chuyển thành câu No matter.
1. Although he makes a lot of money, he can’t save any thing.
=> no matter...


how much money he makes, he can`t save anything.


2.Although he loves Joan very much, he isn’t going to marry her.
=>no matter...
how much he loves Joan, he isn`t going to mary her.
More Grammar Test:
www.elearn24h.com
 
Gửi ý kiến