Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 19h:15' 26-03-2012
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 1 người (Ngô Xuân Lan)
3/ Hãy nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp:

Cột A Cột B
1/ Hoạt động sản xuất a.Cửa hàng vật tư nông nghiệp.
hàng hoá b. Trung tâm bảo dưỡng- sửa chữa
xe máy.
2/Hoạt động mua, bán hàng hoá c. Đại lí bán hàng hoá tiêu dùng
d. Nhà máy sản xuất giấy.
3/ Các hoạt động dịch vụ e. Trại chăn nuôi bò.
g. Tiệm uốn tóc và trang điểm cô
dâu.
Kiểm tra bài cũ
Bài 51:
Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
I - Xác định lĩnh vực kinh doanh.
Có ba lĩnh vực kinh doanh:

Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất
Thương mại
Dịch vụ
Sản xuất công nghiệp
Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất tiểu thủ công nghiệp
Mua bán trực tiếp
Đại lý bán hàng
Sửa chữa
Bưu chính viễn thông
Văn hóa, du lịch
Một số lĩnh vực kinh doanh.
Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất tôm đông lạnh
Sản xuất hương
Cửa hàng xăng dầu
Cửa hàng mũ
Cửa hàng sửa chữa xe máy
Du lịch Thác Mơ-Nà Hang-T.Quang
Dịch vụ Internet
1. Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh
+ Thị trường có nhu cầu.
+ Đảm bảo việc thực hiện mục tiêu của DN.
+ Huy động nguồn lực của DN và xã hội.
+ Hạn chế thấp nhất những rủi ro.
Theo em trong 4 căn cứ trên, căn cứ nào là quan trọng nhất ?
Một số lĩnh vực kinh doanh
Lĩnh vực kinh doanh phù hợp
Lĩnh vực kinh doanh không phù hợp
2. Xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp.
Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Ví dụ: SGK
Bài tập: Quan sát tranh và cho biết đâu là lĩnh vực kinh doanh phù hợp và đâu là lĩnh vực không phù hợp?
Buôn bán nhỏ
Trồng cây anh túc ( thuốc phiện)
Dịch vụ internet
Mây tre đan
Phù hợp
Phù hợp
Phù hợp
Không phù hợp
Tình huống 1:
Ở địa phương em có diện tích đất nông nghiệp nhiều, đất tốt, điều kiện tự nhiên và xã hội rất thuận lợi. Em sẽ hoạt động lĩnh vực kinh doanh nào ? Vì sao em chọn lĩnh vục kinh doanh đó ?
Tình huống 2:
Ở địa phương em phụ phế phẩm nông nghiệp (bã sắn, rau, cỏ…) rất nhiều. Thì em sẽ xác định cho gia đình mình hoạt động lĩnh vực kinh doanh gì cho phù hợp? Vì sao em lại chọn lĩnh vực kinh doanh đó ?
Tình huống 3:
Nếu gia đình em gần 1 trường đại học. Nếu có vốn, cơ sở vật chất, diện tích đất rộng…Thì em sẽ mở lĩnh vực kinh doanh gì cho phù hợp ? Vì sao em xác định lĩnh vực kinh doanh đó ?
II. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh
1.Phân tích:
- Phân tích môi trường kinh doanh.
- Phân tích, đánh giá năng lực đội ngũ lao động.
- Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Phân tích điều kiện về kĩ thuật công nghệ.
- Phân tích tài chính.
2.Quyết định lựa chọn
Trên cơ sở phân tích đánh giá, nhà kinh doanh đi
đến quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù
hợp.
Đọc ví dụ SGK/ 160 và phân tích, dựa trên các tiêu chí sau:
Loại hình sản phẩm
Quy mô sản xuất
Doanh thu của doanh nghiệp
Thu nhập của lao động
Trò chơi: vượt chướng ngại vật
Chướng ngại vật là một từ gồm 9 chữ cái
Hàng ngang 1: Gồm 5 chữ cái
Buụn ma tỳy cú ph?i l linh v?c kinh doanh phự h?p khụng?
K H ễ N G
Hàng ngang 2. gồm 6 chữ cái.
Khi kinh doanh gặp thuân lợi sẽ thúc đẩy cái gì phát triển?
K I N H T ?
Hàng ngang 3. gồm 7 chữ cái.
Chăn nuôi thuộc lĩnh vực kinh doanh nào?
S ? N X U ? T
Hàng ngang 4. gồm 6 chữ cái.
Cho thuê chuyện có phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp không?
P H H ? P
Hàng ngang 5. Gồm 6 chữ cái.
Mở quán bán ăn sáng thuộc lĩnh vực kinh doanh nào?
D ? C H V ?
Hàng ngang 6. Gồm 2 chữ cái.
Điền từ vào ô trống. Lĩnh vực kinh doanh phải hạn chế thấp nhất rủi …?
R O
Hàng ngang 7. Gồm 2 chữ cái.
Để xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp hay không phải có mấy căn cứ.
B A
Hàng ngang 8. Gồm 8 chữ cái.
Trong kinh doanh gọi vốn, lao động là gì?
N G U Ồ N L Ự C
Hàng ngang 9. Gồm 9 chữ cái.
Căn cứ quan trọng nhất để xác định lĩnh vực kinh doanh là gì?
T H Ị T R Ư Ờ N G
Chướng ngại vật.
Đây là việc thực hiện những công việc mà pháp luật cho phép nhằm thu lợi nhuận?
K
I
N
H
D
O
A
N
H
Dặn dò
- Học bài cũ, trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Xem trước nội dung bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓