Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài giảng dành cho lớp đối tượng kết nạp Đảng 2012

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Đoàn
Ngày gửi: 23h:15' 03-04-2012
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 1273
Số lượt thích: 2 người (ngoc cham, trần văn tuãn)
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
XIN CHÀO CÁC ĐỒNG CHÍ, CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ LUÔN MẠNH KHỎE, THÀNH CÔNG TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC SỐNG…
Bài 5
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
GIẢNG VIÊN:
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng không ngừng lớn mạnh nhờ thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng, chăm lo bồi dưỡng những người ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và các tầng lớp xã hội khác để bổ sung vào đội ngũ của mình. Nội dung bồi dưỡng, giáo dục quần chúng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao hiểu biết về Đảng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn công tác. Mặt khác, người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là những quần chúng tiên tiến, tích cực, trải qua quá trình học tập, rèn luyện, phấn đấu, hội đủ các điều kiện cần thiết để được xét kết nạp vào Đảng.
I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG
Điểm 2, Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam quy định:
“Công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp Đảng”.
Trong quy đinh này cần chú ý các nội dung sau:
1. Đảng viên phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
“Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” ; chỉ những người có quốc tịch Việt nam mới là công dân Việt Nam.
- Đây là đòi hỏi về pháp lý và tư cách công dân của người xin vào Đảng.
Đảng chỉ xét kết nạp những công dân Việt nam đủ 18 tuổi trở lên: vì ở độ tuổi đó con người mới có sự trưởng thành về nhận thức, có năng lực tư duy cần thiết, có ý thức trách nhiệm về mọi hoạt động của mình, có đủ khả năng thực hiện quyền và nhiệm vụ của đảng viên.
- Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người xin vào Đảng.
Tuy nhiên, để trẻ hóa đội ngũ của mình, Đảng luôn quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên, những người trẻ tuổi, bảo đảm sự phát triển lâu dài và tương lai của Đảng.
Đối với những người tuổi đã cao (trên 60 tuổi), việc kết nạp vào Đảng có sự cân nhắc. Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 chỉ rõ: «Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định». Hướng dấn số 03-HD/BTCTW ngày 29-1202006 của Ban tổ chức Trung ương nói rõ thêm : «Phải được Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương đồng ý bằng văn bản trước khi cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định kết nạp».
2. Thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng.
Người muốn vào Đảng trước hết phải có giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị của Đảng. Đây là điều kiện, tiêu chuẩn chính trị hàng đầu để trở thành đảng viên, xác định mục tiêu, phương hướng chính trị và động cơ hành động đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.
Điểm 1 Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định : « Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân... »
Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Điều lệ Đảng cũng là thể hiện sự giác ngộ chính trị và ý thức phấn đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tiên phong, gương mẫu, ý thức cầu thị, tinh thần đoàn kết, khiêm tốn, gắn bó với tập thể, sẵn sàng thừa nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người muốn vào Đảng phải nghiên cứu kỹ Điều lệ Đảng.
- Thừa nhận và tự nguyện phấn đấu theo tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên.
Việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên, xuất phát từ mục tiêu, lý tưởng của Đảng và của mỗi đảng viên. Người vào Đảng phải hiểu rõ và nắm vững tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên, từ đó phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng để trở thành đảng viên của Đảng.
Tự giác thực hiện nhiệm vụ, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có quan hệ gắn bó với quần chúng, được quần chúng tín nhiệm...là những điều kiện chủ yếu được quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng.
- Tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
Một trong những nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng vô sản, phân biệt với các đảng chính trị khác là mỗi đảng viên của Đảng phải sinh hoạt tại một tổ chức cơ sở Đảng.
Tổ chức cơ sở Đảng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, là nơi mỗi đảng viên thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, học tập, rèn luyện và trưởng thành trong thực tế đấu tranh cách mạng, trực tiếp tham gia vào hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, mỗi đảng viên đều phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng nhất định.
Người muốn vào Đảng phải có mối liên hệ mật thiết với tổ chức cơ sở Đảng, chịu sự lãnh đạo, giáo dục, giúp đỡ để rèn luyện, thử thách và trưởng thành…được tổ chức cơ sở Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng theo đúng thẩm quyền và thủ tục quy định.
3. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
Điều lệ Đảng quy định, người muốn vào Đảng phải hoạt động trong phong trào quần chúng, tỏ rõ tính tích cực, tiên tiến so với quần chúng, cả về nhận thức, hành động và được quần chúng tín nhiệm.
Đảng viên là người lãnh đạo quần chúng, vì vậy, người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên.
Ngoài những điều kiện được quy định trong Điều lệ Đảng, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng còn có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng :
« (a) Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên ».
« (b) Người vào Đảng đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, không bảo đảm được quy định tại điểm (a) nêu trên thì nói chung cũng phải có trình độ học vấn tối thiểu là tiểu học ».
II. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
1. Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy : « Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan, phát tài ? Không phải !...Chúng ta vào Đảng là để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên ». Bác còn căn dặn nếu sợ không phục vụ được nhân dân, phục vụ được cách mạng thì đừng vào hay là khoan hãy vào Đảng. Bởi vì Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội, chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc.
- Trong quá trình phấn đầu vào Đảng, việc xây dựng đông cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích, lý tưởng cách mạng, quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng, lệch lạc ; càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. Để có động cơ đúng đắn cần hiểu sâu bản chất, mục đích của Đảng, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra ; thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với bản chất của người chiến sỹ cách mạng.
2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng.
- Bản lĩnh chính trị thể hiện ở tính kiên định mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không dao động, giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu.
- Để có bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần vững vàng trên lập trường của giai cấp công nhân, giữ vững niềm tin. Trước khó khăn, thử thách không nao núng tinh thần, không mất phương hướng chính trị và có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.
- Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. Chỉ có sự hiểu biết sâu rộng, trải nghiệm dày dạn qua đấu tranh thực tiễn chúng ta mới trở nên vững vàng, kiên định.
- Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang.
- Bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”.
“Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong ”
3. Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình, và nhiệm vụ được tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho, đảm bảo chất lượng tốt, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng.
Trong điều kiện hiện nay, ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn ; không ngừng học tập, thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập, hoặc học lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, không thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu.
4. Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội.
- Một trong những truyền thống quý báu của Đảng ta là gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.
- Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố ; tôn trọng, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cục, sai trái, mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, vận động mọi người đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đảng đề ra.
- Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới. Ở nơi có tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người trong độ tuổi thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là đoàn viên ưu tú.
- Người muốn vào Đảng cần mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc ; chống tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở.
Để được đứng trong hang ngũ của Đảng, người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.
- Nội dung tham gia xây dựng Đảng là: Bằng sự hiểu biết, kinh nghiệm thực tế của mình thường xuyên đóng góp ý kiến cho chi, đảng bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước ; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ để ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất.
- Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng.
- Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiens đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
- Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú để tổ chức xem xét, kết nạp.
- Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.
- Tích cực, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở cơ sở. Góp phần làm thất bại âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đang lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, chĩa rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Những người như thế nào thì có thể được xét để kết nạp vào Đảng?
2. Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hang đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên?
3. Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên?
No_avatar

là đảng viên mới kết nạp cần làm gì để góp phần xây dựng

cơ sở đảng của mình ngày càng trong sạch vững mạnh

 
Gửi ý kiến