Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 43. Pha chế dung dịch

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Son Quang Huyen
Ngày gửi: 08h:44' 07-04-2012
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 472
Số lượt thích: 0 người
chào mừng qúy thầy cô về dự giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: - Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch, từ đó hãy suy ra các cônhg thức tình khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch.
Áp dụng : Tính khối lượng (số gam ) chất tan cần dùng để pha chế 50 g dung dịch MgCl2 4% ( Biết Mg : 24 , Cl : 35,5)
Câu 2 : -Viết công thức tính nồng độ mol của dung dịch, từ đó hãy suy ra các công thức tình số mol chất tan và thể tích dung dịch.
Áp dụng : Tính số mol và khối lượng (số gam ) chất tan trong 500ml dung dịch KNO3 2M ( Biết K : 39, N : 14, O :16)
Câu 1: - Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch, từ đó hãy suy ra các cônhg thức tình khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch.
Áp dụng : Tính khối lượng (số gam ) chất tan cần dùng để pha chế 50 g dung dịch MgCl2 4% ( Biết Mg : 24 , Cl : 35,5)
Đáp án
Công thức:
Áp dụng:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2 : -Viết công thức tính nồng độ mol của dung dịch, từ đó hãy suy ra các công thức tình số mol chất tan và thể tích dung dịch.
Áp dụng : Tính số mol và khối lượng (số gam ) chất tan trong 500ml dung dịch KNO3 2M ( Biết K : 39, N : 14, O :16)
Công thức:
Áp dụng:
KIỂM TRA BÀI CŨ
Đáp án
- Áp dụng : Hoà tan 0,5 mol NaOH vào 180g nước. Hãy tính khồi lượng dung dịch thu được
Câu 3: - Điền kí hiệu thích hợp vào dấu ? để hoàn thành các công thức tính toán sau:
Công thức:
Áp dụng
Đáp án
KIỂM TRA BÀI CŨ
PHA CHẾ
DUNG DỊCH
TÍNH TOÁN
CÁCH PHA CHẾ
PHA CHẾ
CHUẨN BỊ
TIẾN HÀNH
DỤNG CỤ
HOÁ CHẤT
PHA CHẾ
DUNG DỊCH
Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước
Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
I. PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC
Vi dụ 1: Từ muối CuSO4, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế:
50 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%
I. PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC
1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước.
Để pha chế dung dich theo yêu cầu trên ta phải tính toán những đại lượng nào ? sử dụng những công thức tính toán nào?
- Ta phải tính khối lượng chất tan : CuSO4 cần dùng và khối lượng nước (dung môi) cần dùng.
- Sử dụng các công thức :
mdm = mdd – mct
Cân lấy 5g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100ml. Cân lấy 45g ( hoặc đong 45 ml) nước cất, rối đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ. Được 50 g dung dịch CuSO4 10%
Cách pha chế
Tính toán:
I. PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC
1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước.
Vi dụ 1: Từ muối CuSO4, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế:
50 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%
I. PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC
1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước.
Ví dụ 2: Từ muối CuSO4, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M.
2. Pha chế một dung dịch theo nồng độ mol cho trước cho trước.
Để pha chế dung dich theo yêu cầu trên ta phải tính toán những đại lượng nào ? sử dụng những công thức tính toán nào?
- Ta phải tính số mol chất tan : CuSO4 cần dùng và khối lượng chất tan cần dùng: CuSO4
- Sử dụng các công thức :
m = n.M
Cân lấy 8g CuSO4 khan ( màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100ml, rối đổ dần dần nước cất vào cốc và khuấy nhẹ cho đủ 50ml. Ta Được 50 ml dung dịch CuSO4 1M
Ví dụ 2: Từ muối CuSO4, nước cất và các dụng cụ cần thiết, hãy tính toán và nêu cách pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M.
Tính toán:
Cách pha chế
I. PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC
1. Pha chế một dung dịch theo nồng độ phần trăm cho trước cho trước.
2. Pha chế một dung dịch theo nồng độ mol cho trước cho trước.
Hãy điền các giá trị chưa biết vào những ô để trống trong bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột.
mdd = mct + mdm
200g
Vdd = mdd/Ddd
mdd = 30 + 170 = 200
0,182lit
Bài tập
C% = (mct/mdd).100%
15%
C% = (30/200).100%=15%
CM = nct/Vdd=m/(M.V)
2.8M
Các bước pha chế một dung dịch
Hướng dẫn về nhà
- Về nhà ôn bài.
- Làm bài tập 2, 4b, d, e SGK/149.
- Nghiên cứu trước phần II: pha loãng dung dich theo nồng độ cho trước
+ Tính toán theo yêu cầu của ví dụ trong sgk/ tr 148.
+ Nêu cách pha chế dung dịch.
 
Gửi ý kiến