Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Truyện: Sự tích quả dưa hấu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Kim Oanh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:14' 13-04-2012
Dung lượng: 15.0 MB
Số lượt tải: 6841
Số lượt thích: 3 người (Chu Thị Hiên, Hoàng Duyên, Phạm Ngọc Anh)
Giáo án
làm quen văn học

Đề tài
Truyện: Cây tre trăm đốt
(Lớp Mẫu giáo Lớn)
Giáo án
làm quen văn học

Đề tài
Truyện: Sự tích quả dưa hấu (Lớp Mẫu giáo Lớn)

Người dậy: Bùi Thị Chuẩn
* KiÕn thøc:
TrÎ nhí tªn truyÖn, lêi tho¹i cña c¸c nh©n vËt trong truyÖn, hiÓu néi dung c©u chuyÖn.
*Kü n¨ng:
ThÓ hiÖn ®óng ng÷ ®iÖu giäng c¸c nh©n vËt trong truyÖn.
KÓ l¹i néi dung tõng ®o¹n truyÖn râ rµng, m¹ch l¹c d­íi sù h­íng dÉn cña c« gi¸o.
*Th¸i ®é:
CÇn cï chÞu khã vµ ch¨m chØ lao ®éng, biÕt quý träng s¶n phÈm ®­îc lµm ra, kh«ng nªn Ých kû nãi xÊu ng­êi kh¸c.

Mục tiêu bài giảng
sự tích quả dưa hấu

Đàm thoại
Cô vừa kể câu chuyện gì?
Trong câu truyện có những nhân vật nào?

Mai An Tiêm là người như thế nào?
Vì sao gia đình Mai An Tiêm lại bị đầy ra đảo hoang?

Chuyện gì đã xảy ra trên đảo?

Vì sao nhà vua lại cho gọi gia đình An Tiêm trở về?

Thứ quả đó được đặt tên là gì?
quả dưa hấu
No_avatarf

tại sao ko tai dc

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓