Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương Đài (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:42' 23-03-2009
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người

Bài học : Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta
Môn học : Lịch sử
Giáo viên : Trần Thị Phương Đài
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Kiểm tra bài cũ :
1/ Phong trào “đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào ?
2/ Thắng lợi của phong trào “ Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam ?
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
I/ Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời của Nhà máy Cơ khí Hà Nội :
+ Sau hiệp định Giơ- ne –vơ , Đảng và chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì ?
+ Tai sao Đảng và Chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ?
+ Đó là nhà máy nào ?
* Đọc Sách Giáo Khoa thảo luận theo nhóm đôi trả lời các câu hỏi sau :
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
I/ Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và hoàn cảnh ra đời của Nhà máy cơ khí Hà Nội :
+ Sau hiệp định Giơ- ne –vơ , Đảng và chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc là gì ?
- Sau hiệp định Giơ – ne – vơ , miền Bắc nước ta bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội làm hậu phương lớn cho cách mạng miềnNam.
+ Tại sao Đảng và chính phủ lại quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ?
Đảng và chính phủ quyết định xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại ở miền Bắc để :
*Trang bị máy móc hiện đại cho miền Bắc , thay thế các công cụ thô sơ , việc này giúp tăng năng suất và chất lượng lao động .
*Nhà máy làm nòng cốt cho ngành công nghiệp nước ta .
+ Đó là nhà máy nào ?
- Đó là nhà máy Cơ khí Hà Nội .
* Tóm ý : Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội , để làm hậu phương lớn cho miền Nam , chúng ta cần phải công nghiệp hóa nền sản xuất của nước nhà . Việc xây dựng nhà máy hiện đại là điều tất yếu . Nhà máy cơ khí Hà Nội là nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta .
II/ Quá trình xây dựng và đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc :
Phiếu học tập:

Nhóm : .............
1/ Điền thông tin thích hợp vào chỗ “....”
Nhà máy Cơ khí Hà Nội
Thời gian xây dựng :
Địa điểm :
Diện tích :
Qui mô :
Nước giúp đỡ xây dựng :
Các sản phẩm :
2/ Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?

+ Các sản phẩm của nhà máy đã phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc , cùng bộ đội đánh giặc trên chiến trường miền Nam ( tên lửa A12 ) + Nhà máy Cơ khí Hà Nội luôn đạt được những thành tích to lớn , góp phần quan trọng vào công cuôc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Nhóm : .............

Nhóm : .............

Nhóm : .............
Thời gian xây dựng :
Thời gian xây dựng :
Địa điểm :
Thời gian xây dựng :
12 – 1955 đến 4 - 1958
Phía Tây Nam thủ đô Hà Nội
Hơn 10 vạn mét vuông
Liên Xô
lớn nhất khu vực Đông Nam Á bấygiờ
máy phay,tiện,khoan,tên lửa A12
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta


Kể lại quá trình xây dựng nhà máy Cơ khí Hà Nội
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
“ Nhà máy Cơ khí Hà Nội đồ sộ vươn cao trên vùng đất trước đây là một cánh đồng ,nhiều đồn bốt và hàng rào dây thép gai của thực dân xâm lược”
Phát biểu suy nghĩ của em về câu :
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Việc Bác Hồ 9 lần về thăm nhà máy Cơ khí Hà Nội nói lên điều gì ?
Việc Bác Hồ 9 lần về thăm nhà máy cho thấy Đảng , chính phủ và Bác Hồ rất quan tâm đến việc phát triển công nghiệp , hiện đại hóa sản xuất của nước nhà vì hiện đại hóa sản xuất giúp cho công cuộc xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất đất nước .
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Sưu tầm các thông tin về nhà máy Cơ khí Hà Nội
Bài học :
Năm 1958 , nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời , góp
phần to lớn vàocông cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất
đất nước .
Giới thiêu các thông tin sưu tầm được về nhà máy Cơ khí Hà Nội
N
Đ
Â
Ơ
Ư
H
P
U
Â
U
T
N
Ê
Ê
I
G
N
H
I
X
L
O
G
I
A
Đ
N
Ô
N
Ô
A
N
G
N
Ô
T
Ô
C
N
M
A
M
N
Ê
H
C
B
A
M
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
3
4
5
6
7
2
Sau hiệp định Giơ – ne – vơ miền Bắc
bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội
và làm gì cho cách mạng miền Nam ? Từ
có 9 chữ cái
Nhà máy Cơ khí Hà Nội là
nhà máy hiện đại thứ mấy của
nước ta . Từ có 7 chữ cái
Nước nào giúp ta xây dựng máy này ? Từ gồm 6
chữ cái .
Từ chỉ tầm quan trọng của nhà máy đối với ngành công nghiệp nước ta ? Từ gồm 7chữ cái
Qui mô của nhà máy vào loại
lớn nhất khu vực nào thời bấy giờ ?
Từ gồm 8 chữ cái .
Nhà máy được ai 9 lần về thăm ?
Từ gồm 5 chữ cái
Tên lửa A12 theo các anh bộ đội
đi khắp chiến trường nào để
đánh Mĩ ? Từ gồm 7 chữ cái .
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2009
Lịch sử :
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Sưu tầm các thông tin về nhà máy Cơ khí Hà Nội
Nhận Xét - Dặn dò :

( Xem sách Lịch sử và địa lí lớp 5 trang 45 )
Củng cố:
Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã có
đóng góp gì vào công cuôc
xây dựng và bảo vệ đất nước ?
Về nhà học bài, làm bài và xem trước bài
“ Đường TrƯờng Sơn”
Người thực hiện :Trần thị Phương Đài
Trường : Tiểu học Đoàn Quí Phi
 
Gửi ý kiến