Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày gửi: 15h:19' 27-08-2012
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
1
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về dự tiết học chuyên đề ngày hôm nay!
Vũ Thế Thành: Tổ KHXH
Vũ Thế Thành: Tổ KHXH
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Về dự tiết chuyên đề Giáo dục công dân 8
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
về dự tiết học chuyên đề Giáo dục công dân 8
Vũ Thế Thành: Tổ KHXH
2
Bài 7
TÍCH CỰC THAM GIA
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
3

tích cực tham gia
Các hoạt động chính trị- xã hội
I. ĐặT VấN Đề
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Em đồng tình với quan niệm nào? Tại sao?
Nhóm 2: Học sinh tham gia các hoạt động chính trị- xã hội sẽ có lợi gì cho bản thân và xã hội?
Nhóm 3: Kể những hoạt động chính trị- xã hội mà em được biết, được tham gia?
4
I.Đặt vấn đề
tích cực tham gia
Các hoạt động chính trị- xã hội
Nhóm 1
->Học văn hóa tốt, rèn luyện khả năng lao động là cần nhưng chưa đủ, phải tích cực tham gia các hoạt động chính trị -xã hội.
5
I.Đặt vấn đề
tích cực tham gia
Các hoạt động chính trị- xã hội
Nhóm 2
- Sẽ phát triển toàn diện, có tình cảm , biết yêu thương tất cả mọi người, có trách nhiệm với cộng đồng.
6
I.Đặt vấn đề
tích cực tham gia
Các hoạt động chính trị- xã hội
Nhóm 3
Học tập văn hóa
Hoạt động từ thiện
Hoạt động Đoàn - Đội
Tham gia đền ơn đáp nghĩa
Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội
Tham gia sản xuất ra của cải vật chất.
7
Quan sát ảnh
8
Quan sát ảnh
9
Quan sát ảnh
10
Quan sát ảnh
11
Tìm hiểu truyền thống cách mạng
Địa đạo củ chi
12
BIEÅU HIEÄN
*Tham gia các hoạt động từ thiện,giúp đỡ đồng bào lũ lụt.
*Giúp đỡ lực lượng công an giải quyết ùn tắc giao thông.
*Giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường.
*Tham gia các hoạt động của lớp.
13
Thảo luận

- Hoạt động xây dựng và bảo vệ tổ quốc gồm những nội dung gì?
- Hoạt động trong các tổ chức gồm những hoạt động nào?
- Hoạt động nhân đạo gồm những hoạt động nào?
14
Vậy hoạt động chính trị là gì, hoạt động chính trị bao gồm những nội dung gì?
15
II. Nội dung bài học
1. Ho?t d?ng chính tr?- x h?i bao g?m:
- Ho?t d?ng trong vi?c xây d?ng và b?o v? nhà nu?c,b?o v? ch? d? chính tr?,tr?t t? an ninh xã h?i nhu lao d?ng s?n xu?t,gi? gìn tr?t tự tr? an ? d?a phuong,tru?ng h?c,.v.v..
- Hoạt động giao lưu giữa con người với con ngườinhư các hoạt động nhân đạo,bảo vệ môi trường sống.....
- Hoạt động của các đoàn thể quần chúng và tổ chức chính trị như đoàn đội,hội,các loại hình câu lạc bộ,..
16
Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh
17
Hoạt động từ thiện
18
Thảo luận
Hoạt động chính trị- xã hội có ý nghĩa như thế nào?
19
II. Ni dung bi hc
- iỊu kiƯn Ĩ c nhn bc l, rÌn luyƯn pht triĨn kh nng.
- ng gp tr tuƯ, cng sc vo viƯc chung cđa x hi.
2. ý nghĩa của hoạt động Chính trị- xã hội
20
Giúp đỡ trẻ em mồ côI, người tàn tật
21
3. V sao hc sinh cn tham gia hot ng chnh tr- x hi.
- Hnh thnh pht triĨn thi , tnh cm, niỊm tin trong sng.
- RÌn luyƯn cc nng lc: giao tip ng xư, tỉ chc qun l, hỵp tc.
- Hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp trí tuệ
22
III. Bài tập
Bài tập 1: Theo em những hành vi nào sau đây thuộc loại hoạt động chính trị- xã hội.
a, Học tập văn hóa
b, Tham gia các công việc gia đình
c, Tham gia sản xuất ra của cải, vật chất
d, Tham gia xây dựng các công trình ( nhà máy, cầu đường, công trình thủy lợi.)
đ, Tham quan du lịch
23
e, Hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ
g, Tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa
h, Tham gia các hoạt động của Đoàn, Đội
i, Tuyên truyền về nếp sống văn hóa
k, Giúp đỡ người khó khăn ( cụ già, em nhỏ, người gặp rủi ro, gia đình TBLS, chính sách)
l, Tham gia giữ gìn trật tự, trị an
m, Giúp đỡ lực lượng an ninh bắt cướp
24
III. Bi tp
Bài tập 2 , SGK / trang 19.
Em hãy phân loại những biểu hiện dưới đây thành hai loại: thể hiện sự tích cực và không tích cực khi tham gia hoạt động chính trị- xã hội?
Luôn luôn tham gia đúng giờ;
b) Luôn luôn phảI nhắc nhở
Tích cực
Không tích cực
25

c. B bn bÌ li ko ;
d. Nh ngi khc tham gia Ĩ ỵc ngh;

. Lm viƯc Ĩ ỵc nhn xt tt ;
e. Tham gia v thy lỵi ch cho mi ngi v bn thn ;
g. Lo lng n cng viƯc ỵc phn cng ;
h. Tham gia v thy c gio yu cu
Không tích cực
Không tích cực
Không tích cực
Tích cực
Không tích cực
Tích cực
26
Bài tập 3, SGK trang 20.
Khi tham gia các hoạt động do lớp, trường và địa phương tổ chức, em thường xuất phát từ những lí do nào? Vì sao?
Vì: đó là các hoạt động cần thiết, rèn luyện cho bản thân những kĩ năng hợp tác, giao tiếp, tự khẳng định mình trong cuộc sống cộng đồng và giúp cho chúng ta tin yêu cuộc sống hơn. Cho nên chúng ta cần tự giác, tích cực và đóng góp trí tuệ của mình.
27
Bài tập 4: Em xử thế nào? Vì sao?
- Em sẽ thuyết phục, giải thích cho bạn thấy cứ năm năm mới có một lần bầu cử, bóng đá không xem trận này thì xem trận khác.
- Việc tuyên truyền cho ngày bầu cử là trách nhiệm của mỗi học sinh, việc làm đó thể hiện lòng yêu nước
- Xong việc bạn vẫn có thể tiếp tục xem bóng đá.
28
* Hướng dẫn về nhà
- Học nội dung bài học
Làm bài tập còn lại trong sách giáo khoa
- Chuẩn bị nội dung bài học mới
29
 
Gửi ý kiến