Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Gấm
Ngày gửi: 06h:55' 12-09-2012
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 595
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quí Thầy Cô!
Chào Các em học sinh!!!
KIỂM TRA BÀI CŨ: BÀI “TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI”
1. Thế nào là chuỗi thức ăn?
2. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về 1 chuỗi thức ăn?
A. Lúa  Rắn  Chuột  Diều hâu
B. Lúa  Chuột  Diều hâu  Rắn
C. Lúa  Chuột  Rắn  Diều hâu
D. Lúa  Diều hâu  Chuột  Rắn

BÀI 44. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
VÀ SINH QUYỂN
Chất dinh dưỡng trong môi trường tự nhiên
CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
Phần vật chất trao đổi giữa quần xã và môi trường
Sinh vật sản xuất
Sinh vật tiêu thụ
TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ
Sinh vật phân giải
Phần vật chất lắng đọng
Hình 44.1. Sơ đồ tổng quát về chu trình trao đổi vật chất trong tự nhiên
I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
Hãy giải thích 1 cách khái quát sự trao đổi vật chất
trong quần xã và chu trình sinh địa hóa?
Thế nào là chu trình sinh địa hóa? Hãy cho biết vai trò
của chu trình sinh địa hóa đối với sinh quyển?
Một chu trình sinh địa hóa gồm 3 phần.
Chu trình sinh địa hóa (chu trình vật chất): vật chất được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần.
I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên, theo đường:
môi trường ngoài  cơ thể SV
- Một chu trình sinh địa hóa gồm các phần: tổng hợp các chất, tuần hoàn vật chất trong tự nhiên, phân giải và lắng đọng 1 phần vật chất trong đất, nước.
- Chu trình sinh địa hóa duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
1. Chu trình cacbon
2. Bằng những con đường nào cacbon đã đi từ MT ngoài
vào cơ thể SV, trao đổi trong QX và trở lại MT?
3. Có phải tất cả lượng cacbon của QXSV được trao
đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín không? Vì sao?
NHÓM 3,4
4. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ CO2 trong khí
quyển tăng? Nêu hậu quả và cách hạn chế.
1. Nêu vai trò của cacbon đối với sinh giới.
NHÓM 1,2
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
1. Chu trình cacbon
1. Cacbon tham gia cấu tạo cacbohiđrat, từ đó hình thành nên các hợp chất hữu cơ khác:prôtêin, lipit, các vitamin,..
2.Cacbon từ MT ngoài vào cơ thể SV qua QH của SVSX. Cacbon trao đổi trong QX qua chuỗi,lưới thức ăn. Cacbon trở lại MT qua hô hấp của SV, CN, g.thông, cháy rừng,..
3. Không vì một phần lắng đọng trong đất, nước hình thành dầu lửa, than đá.
4. Nguyên nhân: hô hấp của SV, các hoạt động của con người, cháy rừng, hoạt động của núi lửa.
- Hậu quả: gây hiệu ứng nhà kính, làm nhiệt độ T.Đất tăng, băng tan ở vùng cực, gây ngập lụt ở nhiều nơi.
- Cách hạn chế: hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch trong công nghiệp và g.thông, hướng đến sử dụng các nguồn năng lượng sạch: gió, nước, mặt trời, trồng cây xanh.
1. Chu trình cacbon
Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2.
- Khí CO2 trong khí quyển được thực vật hấp thu để tổng hợp chất hữu cơ thông qua quang hợp.
+ Cacbon trao đổi trong quần xã: qua chuỗi và lưới thức ăn.
- Cacbon tuần hoàn trong tự nhiên:
+ Hô hấp của sinh vật, các hoạt động công nghiệp, giao thông, cháy rừng,…đã thải vào bầu khí quyển 1 lượng lớn CO2
- Một phần cacbon lắng đọng trong đất, nước  than đá, dầu lửa,…
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA

2. Chu trình nitơ
Trong khí quyển, nitơ tồn tại ở dạng nào?
Có những con đường nào tổng hợp nitơ cho cây sử dụng?
Nitơ trao đổi trong QX thông qua chuỗi, lưới thức ăn.
Hoạt động của nhóm vi khuẩn phản nitrat trả nitơ về cho khí quyển. Một phần hợp chất nitơ lắng đọng trong đất, nước.
3. Chu trình nước
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
2. Nguồn nước mà con người sử dụng không phải là
vô tận. Làm thế nào để bảo vệ nguồn nước sạch?
1. Nêu vai trò của nước đối với sinh giới.
3. Hãy mô tả tóm tắt chu trình nước trong tự nhiên?
Hình 44.4. Chu trình nước
1. Nước tham gia điều hòa khí hậu và cung cấp cho sự phát triển của sinh giới.
2. Trồng cây xanh góp phần vào tuần hoàn nước của Trái Đất. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước. Các hoạt động công nghiệp phải có hệ thống xử lí chất thải. Không đổ hóa chất hay vứt rác xuống ao, hồ, sông,…
3. Chu trình nước
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
Nước trên Trái Đất luân chuyển theo vòng tuần hoàn và phụ thuộc nhiều vào thảm thực vật.
- Nước mưa rơi xuống đất, một phần thấm xuống các mạch nước ngầm, một phần tích lũy trong đại dương, sông, suối, ao, hồ,…
- Nước mưa trở lại bầu khí quyển thông qua hoạt động thoát hơi nước của lá cây và bốc hơi nước trên mặt đất.
III. SINH QUYỂN
Thế nào là sinh quyển?
- Sinh quyển gồm toàn bộ SV sống trong các lớp đất, nước và không khí của Trái Đất.
- Sinh quyển gồm nhiều khu sinh học, mỗi khu có những đặc điểm về địa lí, khí hậu, thành phần SV khác nhau, gồm các khu sinh học trên cạn, khu sinh học nước ngọt và khu sinh học biển.
I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA
II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ
III. SINH QUYỂN
1. Khái niệm
2. Các khu sinh học trong sinh quyển
Kể tên các khu sinh học trên cạn?
Trả lời câu lệnh trong SGK
III. SINH QUYỂN
ĐỒNG RÊU
Quanh năm băng giá, đất nghèo. TV ưu thế là rêu, địa y, cỏ bông. ĐV: gấu trắng, tuần lộc,..
III. SINH QUYỂN
RỪNG LÁ KIM
Mùa đông dài, mùa hè ngắn. Cây thông, tùng, bách chiếm ưu thế. ĐV: kém đa dạng.
III. SINH QUYỂN
THẢO NGUYÊN
Mùa hè tương đối nóng, mùa đông lạnh. TV chủ yếu là cỏ thấp.
III. SINH QUYỂN
RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI
Khí hậu nóng và ẩm quanh năm, lượng mưa cao, hệ ĐV và TV phong phú.
III. SINH QUYỂN
HOANG MẠC – SA MẠC
HOANG MẠC – SA MẠC
Mưa rất hiếm, hệ ĐV – TV kém đa dạng. TV chủ yếu là cây cỏ và cây bụi . ĐV: lạc đà, linh dương,…
III. SINH QUYỂN
KHU SINH HỌC BIỂN
- Khu sinh học biển:
+ Theo chiều thẳng đứng: SV nổi, ĐV ở tầng giữa,ĐV đáy.
+ Theo chiều ngang: vùng ven bờ, vùng khơi.
III. SINH QUYỂN
KHU SINH HỌC NƯỚC NGỌT
Kể tên vài khu sinh học ở Việt Nam mà em biết.
Phải bảo vệ các khu sinh học (khai thác hợp lí, tránh ô nhiễm MT,..), đây là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
1. Thế nào là chu trình sinh địa hóa?
CỦNG CỐ
2. Sinh quyển gồm
A. lớp khí quyển bao quanh Trái Đất
B. lớp vỏ trên cùng của Trái Đất
C. tầng đất của Trái Đất nơi có sinh vật sinh sống
D. toàn bộ sinh vật sống trong các lớp đất, nước và không khí của Trái Đất.

3. Chu trình cacbon trong sinh quyển là quá trình
A. phân giải mùn bã hữu cơ trong đất.
B. tái sinh một phần vật chất của hệ sinh thái.
C. tái sinh toàn bộ vật chất trong hệ sinh thái.
D. tái sinh một phần năng lượng của hệ sinh thái.
CỦNG CỐ
4. Chu trình nước
chỉ liên quan tới nhân tố vô sinh của hệ sinh thái.
không có ở sa mạc.
là 1 phần của chu trình tái tạo vật chất trong hệ sinh thái.
D. là 1 phần của tái tạo năng lượng trong hệ sinh thái.
CỦNG CỐ
- Học bài theo câu hỏi SGK.
- Trả lời câu lệnh trang 197 (ý thứ 2).
- Xem trước bài 45 “ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái”
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓