Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 6

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Kính
Ngày gửi: 01h:29' 30-09-2012
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM
ĐẾN VỚI TIẾT TOÁN
Giáo viên : Hà Văn Kính
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
28
17
+
39
7
17
24
+
+
TOÁN
45
46
41
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
BÀI TẬP 1 YÊU CẦU CÁC EM LÀM GÌ ?
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài 1: Tính nhẩm
7+3 =
7+7 =
5+7 =
7+4 =
7+8 =
6+7 =
7+5 =
7+9 =
8+7 =
7+6 =
7+10 =
9+7 =
60
0
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
14
12
11
15
13
12
16
15
13
17
16
Qua bài tập 1 giúp các em nhớ lại bảng cộng mấy đã học ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài 2: Đặt tính rồi tính
37 + 15
24 + 17
67 + 9
Bài tập 2 yêu cầu các em làm gì ?
Vậy ở bài tập 2 các em phải thực hiện mấy yêu cầu ? Đó là yêu cầu nào ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài 2: Đặt tính rồi tính
37+15
24+17
67+9
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài 2: Đặt tính rồi tính
37
15
+
___
24
17
+
___
67
9
+
___
52
Tổ 1
41
Tổ 2
76
Tổ 3
Bài tập 2 đã củng cố cho các em kiến thức gì ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài tập 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Thúng cam có : 28 quả
Thúng quýt có : 37 quả
Cả hai thúng có:…. quả ?
Bài tập 3 yêu cầu chúng ta làm gì ?
Dựa vào tóm tắt các em hãy nêu thành một bài toán hoàn chỉnh ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài tập 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Bài toán
Thúng cam có 28 quả, thúng quýt có 37 quả. Hỏi cả hai thúng có bao nhiêu quả ?

Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì ?
Muốn biết cả hai thúng có bao nhiêu quả các em làm như thế nào ?
Câu trả lời cho bài toán là gì ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài tập 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Thúng cam có : 28 quả
Thúng quýt có : 37 quả
Cả hai thúng có:…. quả ?
c
?
l

n
c
?
l

n
2
A
1
c
?
l

n
L
?
p
2
A
1
C
?
L

n
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài tập 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt
Thúng cam có : 28 quả
Thúng quýt có : 37 quả
Cả hai thúng có:…. quả ?
Bài giải
Cả hai thúng có số quả là:
28 + 37 = 65 ( quả )
Đáp số : 65 quả
Bài tập 3 đã giúp các em củng cố lại kiến thức gì ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài tập 4:
>
<
=
?
17 + 9 ….17 + 7
16 + 8 ….28 - 3
Bài tập 4 yêu cầu các em làm gì ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TOÁN: LUYỆN TẬP
Bài tập 4:
>
<
=
?
17 + 9 17 + 7
16 + 8 28 - 3
>
<
Em hãy nêu cách so sánh của mình cho lớp nghe ?
Bài tập 4 đã giúp các em nhớ lại kiến thức gì ?
Tiết toán hôm nay các em đã được học bài gì ?
Thứ năm, ngày 27 tháng 9 năm 2012
TON: LUY?N T?P

BI T?P V? NH

Bi 2: D?t tớnh r?i tớnh
47 + 18

Bi 4: >
< ? 19 + 7.17 + 9 23 + 7. 38 - 8
=
Bi 5:
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
xin chân thành cám ơn quý
thầy cô và các em học sinh!
 
Gửi ý kiến