Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bảng tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:34' 13-11-2012
Dung lượng: 10.0 KB
Số lượt tải: 3092
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TAM HÒA
CHI BỘ: TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Tam Hòa, ngày tháng 11 năm 2012


BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2012.

Họ và tên Đảng viên: Mai Văn Lực
Chức vụ hiện nay: Giáo viên
Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ: trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình
A. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM:
(Căn cứ 4 nội dung trong hướng dẫn số 07-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để liên hệ kiểm điểm).
I. ƯU ĐIỂM:
1. Về tư tưởng chính trị:
- Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.
- Bản thân luôn có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước.
- Luôn có tinh thần đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; kiên quyết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.
- Không ngừng học tập để nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
- Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, học tập các đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công việc và trong cuộc sống hằng ngày. Trên mọi lĩnh vực công tác, bản thân luôn gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn thực hành tiết kiệm tiền của và thời gian, không tham ô, lãng phí, sẵn sàng tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ.
- Kiên quyết đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, lợi dụng chức vụ quền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
- Luôn có lối sống giản dị, hoà đồng, được đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh, học sinh tin yêu, quý mến. Tuyệt đối không làm những việc Đảng viên không được làm.
- Luôn trung thực, thẳng thắn trong công việc, có tinh thần đoàn kết với mọi người; xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ, giữ mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, gần gũi với nhân dân, thân thiện với mọi người, không có biểu hiện xa rời quần chúng.
- Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.
- Biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, khắc phục những khuyết điểm khi được đồng nghiệp góp ý, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.
3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:
- Mới nhận công tác ở đơn vị mới sau khi được luân chuyển từ miền núi về, tôi được lãnh đạo phân công chủ nhiệm lớp 5D, bản thân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, kết hợp với phụ huynh, giáo viên các bộ môn làm tốt công tác giáo dục cho học sinh.
- Luôn làm việc với tinh thần, ý thức trách nhiệm, luôn có ý thức học hỏi và tự học hỏi, tìm tòi tài liệu, tạp chí, truy cập Internet để nâng cao hiểu biết cũng như trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội; không ngừng đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội ở nhà trường và địa phương nơi cư trú.
- Luôn có trách nhiệm cao với công việc được giao; thái độ phục vụ nhân dân tốt; thường xuyên đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, hách dịch, gây phiền hà nhân dân.
4. Về ý thức tổ chức kỷ luật:
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, ý thức tổ chức kỉ luật cao
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓