Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §7. Định lí Py-ta-go

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Văn Đức Tịnh (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:47' 06-02-2009
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
?1 Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3cm và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền.
Cách vẽ:
- Vẽ góc vuông
- Trên các cạnh của góc vuông lấy 2 điểm cách đỉnh góc lần lượt là 3cm; 4cm
Nối 2 điểm vừa vẽ
3cm
4cm
?
?
?
?
Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
1) Định lí Py-ta-go
Hai hình vuông diện tích bằng nhau
8 tam giác vuông diện tích bằng nhau
Lấy giấy trắng cắt 8 tam giác vuông bằng nhau. Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các cạnh góc vuông là a và b, gọi độ dài cạnh huyền là c. Cắt hai tấm bìa hình vuông có cạnh bằng a + b.

Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
1) Định lí Py-ta-go
Hình 121
S = c2
c2
a2
b2
Hình 122
S = S(a) + S(b) = a2 + b2
c2 = a2 + b2
Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
1) Định lí Py-ta-go
c2 = a2 + b2
Cạnh huyền
Cạnh góc vuông
D?nh lớ Pi-ta-go
Trong một tam giác vuông, bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.
Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
1) Định lí Py-ta-go
?3. Tìm ñoä daøi x treân caùc hình veõ 124, 125.
102 = x2 + 82
x2 = 102 – 82 = 100 -64 = 36
x = 6
Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
1) Định lí Py-ta-go
c2 = a2 + b2


2) Định lí Py-ta-go đảo.
Bài tập
Vẽ ?ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.
B
4cm
A
C
5cm
3cm
Tính và so sánh BC 2 và AB2 + AC 2 ?
ABC coù BC2 = AB2 + AC2
Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông
Định lí đảo
Tiết 37 Bài 7: ĐỊNH LÝ PYTAGO
1) Định lí Py-ta-go
c2 = a2 + b2


"Tam giác MNP có là tam giác vuông hay không nếu có MN = 8 , MP = 17
NP = 15 ? "
Bạn Nam đã giải bài toán đó như sau:
MN 2 + MP2 = 82 + 172 =64 + 289 = 353
NP2 = 152 = 225
Do 353 ? 225 nên
MN2 + MP2 ? NP2
Vậy tam giác MNP không phải là tam giác vuông.
Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng.
Bài tập


Baøi taäp 55/SGK-131
Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m.
A
B
C
Bài tập
Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?
Trong tam giác ABC ta có : BC 2 = AB 2 + AC 2

Cho ?ABC vuông tại A ? AB 2 = BC 2 - AC 2

C. ?MNP có: MP 2 = MN 2 + NP 2 thì ?MNP vuông tại N

D. ?DEF vuông tại D ? EF 2 + ED 2 = DF 2

E. ? có độ dài 3 cạnh là 2cm, 3cm, 4cm là tam giác vuông.
0
2
S
D
2
0
S
D
0
2
S
D
2
0
S
D
2
0
S
D
Hướng dẫn v? nh
Học thuộc định lí Pytago và định lí Pytago đảo.
Làm bài tập số: 53, 54, 56 (SGK – Tr 131)
82, 89 (SBT-Tr 108)
 
Gửi ý kiến