Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Gạch
Ngày gửi: 22h:10' 25-02-2013
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN LAI VUNG


MÔN KHOA HỌC
LỚP 5Giáo viên: Võ Văn Gạch
Sự SINH SảN CủA THựC VậT Có HOA
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
1. Cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa là gì?
2. Cơ quan sinh dục đực gọi là gì? Cơ quan sinh dục cái gọi là gì?
=> Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy
Kiểm tra bài cũ:
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Hoa
Kiểm tra bài cũ:
3- Chỉ và nêu tên từng bộ phận của nhị và nhụy.
Bao phấn
Chỉ nhị
Chỉ nhị
Đầu nhụy
Vòi nhụy
Bầu nhụy
Noãn
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
sự sinh sản của thực vật có hoa
Làm việc theo nhóm đôi: (4 phỳt)
* D?c thụng tin trong SGK trang 106. Ch? vo hỡnh 1 d? núi v?i nhau v? s? th? ph?n, s? th? tinh, s? hỡnh thnh h?t v qu?.
* Ch?n cõu tr? l?i dỳng cho 5 cõu h?i trong SGK.
BÀI MỚI
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
SGK 106
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
I. Quá trình sinh sản của thực vật có hoa:
sự sinh sản của thực vật có hoa
H?t ph?n
ống ph?n
Tế bào sinh dục đực
Tế bào sinh dục cái
Noãn
Bầu nhụy
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
..

Sự thụ phấn
Sự thụ tinh
Noãn phát triển thành hạt
Bầu nhụy phát triển thành quả
.
..

.
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì ?
a) Sự thụ phấn b) Sự thụ tinh
2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì ?
a) Sự thụ phấn b) Sự thụ tinh
3. Hợp tử phát triển thành gì ?
a) Hạt b) Phôi
4. Noãn phát triển thành gì ?
a) Hạt b) Quả
5. Bầu nhụy phát triển thành gì ?
a) Hạt b) Quả
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
- Như vậy sự sinh sản của thực vật có hoa xảy ra qua 3 quá trình như sau:
Sự thụ phấn
Sự thụ tinh
Sự hình thành hạt và quả
Hạt phấn
ống phấn
Bao phấn
Bầu nhụy
Đầu nhụy
Noãn
Vòi nhụy
Trò chơi: "Ghép chữ vào hình"
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
Hoa lau
Hoa táo
Hoa râm bụt
H1.a
H1.b
H2
H3
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
II. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió:
Hoa ngô
Hoa bí
Hoa trâm ổi
Hoa mướp
Hoa ngô
Hoa bí
Hoa trâm ổi
Hoa mướp
Hoa lau
Hoa râm bụt
- Cỏc loi hoa th? ph?n nh? cụn trựng thu?ng cú mu s?c s?c s? ho?c huong thom h?p d?n cụn trựng.
- Cỏc loi hoa th? ph?n nh? giú khụng cú mu s?c d?p, cỏnh hoa, di hoa thu?ng nh? ho?c khụng cú.
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
Trũ choi:
Khỏm phỏ
sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ bảy, ngày 02 tháng 03 năm 2013
khoa học
1
2
3
4
5
6
Câu 1: Em hãy cho biết, thế nào là sự thụ phấn?
Câu hỏi
Câu 2: Em hãy cho biết, thế nào là sự thụ tinh?
Câu hỏi
Câu 3: Em hãy kể tên một số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng?
Câu hỏi
Câu 4: Em hãy cho biết, hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?
Câu hỏi
Câu 5: Em hãy hát một đoạn của bài hát có tên một loài hoa?
Câu hỏi
Câu 6: Câu đố:
“Hoa gì hè đến thì thường tốt tươi” (Là hoa gì?)
Câu hỏi
Chúc quý Thầy Cô mạnh khỏe - Chúc các em chăm ngoan, học giỏi!
Tiết học đến đây là kết thúc
 
Gửi ý kiến