Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thành Thật (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:42' 13-03-2013
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 158
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến thăm lớp
Trình bày tình hình kinh tế nước ta thời Đinh-Tiền Lê ?
Nông nghiệp: chia ruộng đất cho dân, khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích đất, chú trọng thuỷ lợi.
Thủ công nghiệp: Lập nhiều xưởng thủ công nghiệp, đúc tiền , rèn vũ khí, may mặc, xây dựng nhiều chùa chiền, các nghề thủ công cổ truyền cũng phát triển.
Thương nghiệp: Nhiều trung tâm buôn bán chợ hình thành. Ngoại thương phát triển, đặt quan hệ bình thừơng với nhà Tống.
Kiểm tra miệng
-Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua-> Nhà Lý thành lập.
1.Nhà Lý thành lập:
Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào?
Sơ lược tiểu sử Lý Công Uẩn?
Lý Công Uẩn sinh 12-2 năm Giáp Tuất(974), người hương cổ Phát (Từ Sơn-Bắc Ninh) mẹ chết khi ông còn nhỏ tuổi. Hiền sư Lý Khánh Văn nhận làm con nuôi. Ông rất thông minh và có chí khí ngay từ nhỏ.
Tiết:14
Bài 10:
CHƯƠNG II: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ
(THẾ KỈ XI-XII )
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
Tượng đài: Lý Công Uẩn (Vua Lý Thái Tổ)
Khi lên ngôi, Lý Công Uẩn thực hiện những việc gì để củng cố đất nước?
-Năm 1010, đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (Thăng Long)
1.Nhà Lý thành lập:
Tiết:14
Bài 10:
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
-Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất.Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua-> Nhà Lý thành lập.
Chiếu dời đô- Đại Việt sử ký toàn thư
Đến thời gian nào nước ta đổi tên nước ?
-Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
THẢO LUẬN NHÓM: Vẽ sơ đồ: "Bộ máy nhà nước thời Lý ở Trung ương và địa phương"
Tiết:14
Bài 10:
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1.Nhà Lý thành lập:
-Cuối năm 1009, Lê Long Đỉnh mất. Triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua-> Nhà Lý thành lập.
-Năm 1010 đặt niên hiệu là Thuận Thiên dời đô về Đại La(Thăng Long)
SƠ ĐỒ: BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÝ
CÁC QUAN VÕ
LỘ, PHỦ
HUYEÄN
HƯƠNG, XÃ
HƯƠNG XÃ
VUA, QUAN ÑAÏI THAÀN
CÁC QUAN VĂN
*Trung ương:
*Địa Phương:

NHÀ TIỀN LÊ NHÀ LÝ
CÁC QUAN VĂN
CÁC QUAN VÕ
LỘ, PHỦ
HUYỆN
HƯƠNG, XÃ
HƯƠNG, XÃ
VUA
THÁI SƯ
ĐẠI SƯ
VUA, QUAN ÑAÏI THAÀN
CÁC QUAN VĂN
CÁC QUAN VÕ
PHỦ
CHÂU
LỘ
TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN
2.Luật pháp và quân đội:
Thời gian nào nhà Lý ban hành bộ luật, lấy tên là gì?
-Năm 1042, Ban hành bộ luật Hình Thư.
Nêu nội dung của bộ luật Hình Thư ?
-Nội dung:
+Bảo vệ quyền lợi của vua, cung điện, bảo vệ của công và tài sản nhân dân.
+Bảo vệ sản xuất, cấm giết mổ trâu bò.
+Xử phạt nghiêm kẻ phạm tội..
a.Luật pháp:

Tiết:14
Bài :10
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1.Nhà Lý thành lập:
b.Quân đội:
Quân đội thời Lý được tổ chức như thế nào?
-Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.


Tiết:14
Bài: 10:
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1.Nhà Lý thành lập:
2.Luật pháp và quân đội:
a.Luật pháp:
Cấm quân
Quân địa phương
b.Quân đội:
-Gồm 2 bộ phận:Cấm quân và quân địa phương.
-Binh chủng: bộ binh, thủy binh
-Vũ khí: Giáo mác, dao, kiếm, cung, nỏ, máy bắn đá.
Nêu chính sách đối nội đối ngoại thời Lý ?
Tiết:14
Bài: 10
NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
1.Nhà Lý thành lập:
2.Luật pháp và quân đội:
-Đối nội: Gả công chúa, ban chức tước cho tù trưởng.
-Đối ngoại: Quan hệ bình thường với Chăm-Pa và Tống.
a Luật pháp:
2.Nhà Lý làm gì để củng cố nền thống nhất quốc gia?
-Tổ chức bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
-Ban hành luật pháp: Luật Hình Thư
-Xây dựng quân đội
-Củng cố khối đoàn kết dân tộc
-Đặt quan hệ bình thường với nhà Tống , Chăm- pa.
1.Nhà Lý thành lập năm nào?
A. Cuối 1009 B. 1042
C. 1010 C. 1054
BÀI TẬP:
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:
-Đối với tiết học ở bài này:
+Về học bài và làm bài tập1->5(SGK)
-Đối với tiết học ở bài sau:
+Chuẩn bị bài 11: "Cuộc kháng chiến chống quân
xâm lược Tống(1075-1077)
+Am mưu xâm lược của nhà Tống?
+Chủ Trương đối phó của nhà Lý?
Tiết học hôm nay đã kết thúc.
Chúc quý thầy cô và các em dồi dào sức khoẻ!
 
Gửi ý kiến