Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Tam giác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thanh Hoài (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:25' 14-03-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ TIẾT HỌC HÔM NAY
LỚP 7A1
MÔN: HÌNH HỌC
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
I.LÝ THUYẾT
ii. bài tập
1. Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BC lấy điểm M, trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho BM = CN.
a) Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác cân
b) Kẻ BH ? AM (H ? AM), kẻ CK ? AN (K ? AN). Chứng minh rằng BH = CK.
c) Chứng minh rằng AH = AK
d) Gọi O là giao điểm của HB và KC. Tam giác OBC là tam giác gì ?
Vì sao ?
e) Khi góc BAC = 600 và BM = CN = BC, hãy tính số đo các góc của tam giác AMN và xác định dạng của tam giác OBC.
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
ii. bài tập
1.Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
a) ? AMN cân
b) BH = CK
c) AH = AK
d)?OBC là tam giác gì ? Vì sao ?
e) Khi góc BAC = 600 và BM = CN = BC
Tính số đo các góc của ?AMN
Xác định dạng của ?OBC
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
ii. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
a) Hướng dẫn cm ? AMN cân
? AMN cân
?
? ABM = ?ACN
AM = AN
?
?
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
a) CM: ? AMN cân
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
b) Hướng dẫn cm BH = CK
? HBM = ?KCN
BH = CK
?
?
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
b) Ch?ng minh : BH = CK
Xét ? HBM và ?KCN
BHM = CKN = 900 ( gt ),
BM = CN (gt)
? HBM = ?HCN (ch-gn)
BH = CK (hai cạnh tương ứng)
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
c) Hướng dẫn cm AH = AK
AH = AK
?
?
?AHB = ?AKC
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
AB = AC (gt)
BHA = CKA = 900 ( gt )
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
d) Hướng dẫn
?OBC cân tại O
?
?
?
? HBM = ?KCN (cm b)
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
d) Chửựng minh ?OBC caõn taùi O
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
1. Giải Bài 70 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
Vậy ?OBC cân có 1 góc = 600 => ?OBC đều
e) Tính số đo các góc ?AMN và dạng ?OBC
60O
=> ?ABM cân tại B
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
2. Giải Bài 72 (SáCH GIáO KHOA - trang 141)
a) Xếp 12 que diêm thành tam giác đều
b) Xếp 12 que diêm thành tam giác cân mà không đều
c) Xếp 12 que diêm thành tam giác vuông
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
3. Bài 71 (SáCH giáo khoa - trang 141)
Giải
AB2 =
22+ 32
= 13
AC2 =
22+ 32
= 13
BC2=
12+ 52
= 26
BC2
AB2 + AC2
Nếu gọi độ dài mỗi cạnh ô vuông là 1
?
=
V?y tam giỏc ABC vuụng t?i A
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
II. bài tập
4. Bài 105 (SáCH bài tập - trang 111)
Hướng dẫn giải
?
?
BE = BC - EC;
A
B
C
E
5
4
9
AC= 5; AE = 4
?
?
AB
BE
EC
Môn: Hình học 7
Tiết 45: Ôn tập chương II (tiết 2)
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Đối với bài học tiết này:
- Học thuộc phần lý thuyết đã ôn ở tiết này .
Xem lại các bài tập đã giải ở tiết này
Đối với bài học tiết tiếp theo
Học thuộc tất cả nội dung lý đã ôn ở tiết 44,45
Xem lại các bài tập đã giải ở tiết 44,45 tiết 46 kiểm tra 1 tiết
CHÚC CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓