Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 5. Từ đồng âm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:34' 12-11-2007
Dung lượng: 371.5 KB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
Môn: Luyện Từ & Câu. Bài: Từ đồng âm.
Con yêu quý của bố! Hãy can đảm lên,
hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại
kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học
của con là chiến trường. Hãy coi sự ngu
dốt là thù địch. Bố tin rằng con sẽ luôn
cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính
hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.
b) Đoạn văn này có 5 câu.
câu
câu
I/ Nhận xét.
Bài 1:
Bài 2: Dòng nào nêu đúng nghĩa mỗi từ “câu”
a) Ông ngồi câu cá.
- Bắt cá, tôm ...bằng móc sắt nhỏ ( có mồi ) buộc ở đầu một sợi dây.

b) Đoạn văn này có 5 câu.
-Đơn vị của lời nói diễn đạt ý trọn vẹn mở đầu bằng chữ viết hoa, kết thúc bằng dấu ngắt câu.

Ghi nhớ:
Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.
đồng
đồng
đồng
Bài tập 1: Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm.
Luyện tập:
đá
đá
ba
ba
ba
3
nước
nước
súng
súng
bàn
bàn
bàn
Củng cố:
Tìm từ thích hợp với mỗi câu. (trò chơi trên Violet)
-Sang saùng,baùc Sang thöôøng sang nhaø toâi ngoài treân gheá sa-lon sang troïng ñeå noùi chuyeän vôùi ba toâi.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓