Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hoàng Ân (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:10' 09-11-2010
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG II:
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918-1939)
Bài 11:
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trình bày những thành tựu nhân dân Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng CHXH (1925-1941). Trong đó thành tựu nào là quan trọng nhất? Vì sao?
CHƯƠNG II:
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918-1939)
Bài 11:
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN
GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918 - 1939)
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
1. THIẾT LẬP TRẬT TƯ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VEC-XAI - OASINHTON
Sau CTTG, các nước TB tổ chức hội nghị hòa bình ở Vec-xai – Oasinhton để phân chia quyền lợi, hình thành hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
NAM TƯ
ÁO
TIỆP KHẮC
HUNGGARI
RUMANI
BA LAN
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
1. THIẾT LẬP TRẬT TƯ THẾ GIỚI MỚI THEO HỆ THỐNG VEC-XAI - OASINHTON
Sau CTTG, các nước TB tổ chức hội nghị hòa bình ở Vec-xai – Oasinhton để phân chia quyền lợi, hình thành hệ thống Vec-xai - Oasinhtơn
Các nước thắng trận áp đặt, nô dịch các nước bại trận  nảy sinh mâu thuẫn giữa các nước đế quốc
Hội Quốc Liên được thành lập
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
2.CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN
Hoạt động nhóm
Nhóm 1: Nguyên nhân dẫn đến cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước TBCN
Nhóm 2: Tìm hiểu về diễn biến chính và đặc điểm nổi bật của cao trào CM 1918-1923.
Nhóm 3: Quốc tế Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào?
Nhóm 4: Quốc tế Cộng sản có đóng góp gì cho phong trào CM thế giới.
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
2.CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN
a. Cao trào cách mạng 1918-1923
Nguyên nhân
Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất
Sự cổ vũ từ thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga
Dưới sự lãnh đạo của các ĐCS, Cao trào CM bùng nổ khắp châu Âu, đỉnh cao là thành lập nước cộng hòa xô viết Hung-ga-ri (3/1919) và ở Ba-vi-e (Đức, 4/1919)
Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho phong trào công nhân quốc tế.
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
2.CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN
b. Quốc tế Cộng sản
1918 -1923, nhiều Đảng Cộng sản được thành lập ở Đức, Áo, Ba Lan…
Cần có 1 tổ chức quốc tế để tập hợp lực lượng và chỉ đạo đường lối chung
3/ 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va
1919-1943, QTCS đã tiến hành 7 Đại hội, đề ra đường lối CM phù hợp: Đại hội II,Đại hội VII
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
ĐH II : “Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” khẳng định CMVS ở chính quốc gắn với CMGPDT ở thuộc địa.
ĐH VII: Kêu gọi các ĐCS liên kết với các đảng cánh tả, nhân dân yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống CNPX, bảo vệ hòa bình cho nhân loại
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
2.CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1918-1923 Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN. QUỐC TẾ CỘNG SẢN
b. Quốc tế Cộng sản
1918 -1923, nhiều Đảng Cộng sản được thành lập ở Đức, Áo, Ba Lan…
Cần có 1 tổ chức quốc tế để tập hợp lực lượng và chỉ đạo đường lối chung
3/ 1919, Quốc tế Cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va
1919-1943, QTCS đã tiến hành 7 Đại hội, đề ra đường lối CM phù hợp: Đại hội II,Đại hội VII
Năm 1943, QTCS tuyên bố tự giải tán
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
3.KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 1929–1933 VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ
10/1929, khủng hoảng kinh tế ở Mĩ và lan ra toàn thế giới, tàn phá kinh tế và gây ra hậu quả nghiêm trọng về chính trị, xã hội
Đe dọa nghiêm trọng sự tồn tại của CNTB, để thoát khỏi khủng hoảng, các nước đã:
Tiến hành cải cách kinh tế- xã hội: Anh , Pháp, Mĩ
Thiết lập chế độ độc tài, phát xít: Đức, Ý, Nhật …
TỔNG THỐNG RU-DƠ-VEN
HIT-LE LÀM THỦ TƯỚNG
TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ( 1918-1939)
4. PHONG TRÀO MẶT TRẬN NHÂN DÂN CHỐNG PHÁT XÍT VÀ NGUY CƠ CHIẾN TRANH
Phong trào đấu tranh chống phát xít lan rộng, thành lập mặt trận Nhân dân chống phát xít ở Pháp , Ý, TBN …
5/ 1936, mặt trân nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ nền dân chủ, đưa Pháp vượt qua hiểm họa phát xít
2/1936,chính phủ mặt trận nhân dân Tây Ban Nha thành lập, do sự can thiệp của FX Đức , Ý và sự nhượng bộ của các ĐQ đã làm phong trào thất bại
BÀI TẬP CỦNG CỐ
1919-1920
Cao trào cách mạng ở các nước tư bản
3/1919
Khủng hoảng kinh tế thế giới
5/1936
3/1919
Đại hội VII Quốc tế cộng sản
KẾT THÚC BÀI
 
Gửi ý kiến