Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tố Trinh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:10' 03-04-2012
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 247
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO,
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Pháp luật nước ta quy định như thế nào về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?
* PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH:
- Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác.
+ Tôn trọng nơi thờ tự của các TN, TG như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ...
+ Không được gây mất đoàn kết chia rẽ giữa các tôn giáo .
+ Cấm lợi dụng TN,TG để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.
+ Cấm cưỡng ép người khác theo hoặc từ bỏ tín ngưỡng, tôn giáo của mình.
- Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
TIẾT 29, BÀI 17
NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( tiết 1)
TIẾT 29, BÀI 17. NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (T1)
1. Bản chất của Nhà nước ta.
2. Bộ máy nhà nước.
3. Sơ đồ bộ máy Nhà nước.
Tiết 29, bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T1)
Nước ta – nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời từ ngày tháng năm nào?
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?
Nhà nước ta được đổi tên từ VNDCCH thành CHXHCNVN từ ngày tháng năm nào?
THÔNG TIN, SỰ KIỆN
* Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa,kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy gian khổ hi sinh, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập , khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – Nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông -Nam châu Á.
Tiếp đó, suốt mấy chục năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc nước ta đã liên tục chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc, giải phóng hoàn toàn đất nước, thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cả nước bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
(Theo Lời nói đầu Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
Tiết 29, bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T1)
Nước ta – nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời từ ngày tháng năm nào?
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời là thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo?
Nhà nước ta được đổi tên từ VNDCCH thành CHXHCNVN từ ngày tháng năm nào?
1- Nước VNDCCH ra đời vào ngày 02/9/1945.
2- Nhà nước VNDCCH ra đời là thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám – 1945. Cuộc cách mạng đó do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
3- Ngày 02/7/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước từ VNDCCH thành Nước CHXHCNVN.
Bản đồ nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tiết 29, bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T1)
Em hãy cho biết bản chất của nhà nước ta được thể hiện như thế nào?
1. Bản chất của nhà nước ta
HIẾN PHÁP 1992- điều 2. Nhà nước CHXHCNVN là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Bộ máy nhà nước
Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân
Các cơ quan hành chính nhà nước
Các cơ quan xét xử

Các cơ quan kiểm sát

Tiết 29, bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T1)
Bộ máy nhà nước là gì ?
1. Bản chất của nhà nước ta
2. Bộ máy nhà nước
Là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.
Tiết 29, bài 17: NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (T1)
1. Bản chất của nhà nước ta
2. Bộ máy nhà nước
3. Sơ đồ bộ máy nhà nước.

Viện kiểm sát ND huyện(quận, thị xã)
Toà án ND tối cao
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM 1
Hãy kể tên các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện?
NHÓM 2
NHÓM 3
Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân được thành lập ở những cấp nào?
Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân được thành lập ở những cấp nào?

Viện kiểm sát ND huyện(quận, thị xã)
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

Viện kiểm sát ND huyện(quận, thị xã)
Toà án ND tối cao
SƠ ĐỒ PHÂN CẤP BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
trò chơi: " AI NHANH HƠN"
Hãy hoàn thành sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước.
Phần 1.
1. Lắng nghe ca khúc CA NGỢI TỔ QUỐC của nhạc sĩ Hoàng Lân.
Em hãy nhắc lại nội dung đoạn: “đời đời ghi nhớ ơn……………, nhớ ơn…….. và Bác Hồ”.
2. Quốc hội khoá XIII ( 2011-2016) đã bầu ai làm Chủ tịch nước ?
a. Bác Nguyễn Ngọc Sắc

b. Bác Trương Tấn Sang

c. Bác Nguyễn Đức Cường

d. Bác Nguyễn Nam
3. Nước VN dân chủ cộng hoà ra đời vào ngày:
2-7-1976 b. 2-9-1945
c. 30-4-1975 d. 19-8-1945
4. Nhà nước VNDCCH ra đời là thành quả của:
Cách mạng tháng 8
Cách mạng XHCN
Cách mạng tháng 10.
5. Nhà nước ta là nhà nước của ai?
Của Đảng
Quốc hội.
Chính phủ.
Nhân dân
6. ở tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh?
10.
11
12
* Quảng Trị hiện bao gồm 1 Thành phố, 1 Thị xã và 8 huyện:
1.Thành phố Đông Hà 9 phường
2.Thị xã Quảng Trị 4 phường và 1 xã
3. Huyện Cam Lộ 1 thị trấn và 8 xã
4. Huyện Cồn Cỏ
5. Huyện Đa Krông 1 thị trấn và 13 xã
6. Huyện Gio Linh 2 thị trấn và 19 xã
7. Huyện Hải Lăng 1 thị trấn và 19 xã
8. Huyện Hướng Hóa 2 thị trấn và 20 xã
9. Huyện Triệu Phong 1 thị trấn và 18 xã
10. Huyện Vĩnh Linh 3 thị trấn và 19 xã
* Em hãy giải thích vì sao Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân?
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Học bài, - Làm bài tập e ở SGK/59.
- Tìm hiểu xem ở tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
 
Gửi ý kiến