Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 21h:03' 19-07-2012
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Núi Thành
SV: Nguyễn Thị Thanh Tâm
MÔN: ĐẠO ĐỨC
LỚP BỐN
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN!
KHỞI ĐỘNG:
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011
Đạo đức
TRÁI ĐẤT NÀY
LÀ CỦA CHÚNG MÌNH
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011
Đạo đức
Diền các từ ngữ thích h?p vào chỗ trống.
Công trình công cộng là ...... chung của xã hội.
Mọi người đều phải có ....... bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
tài sản
trách nhi?m
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011
Đạo đức
Bài 12:
TÍCH CỰC THAM GIA
CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
(Tiết 1)
* Hàng năm, một số tỉnh nước ta thường bị thiên tai, lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại: hàng trăm người bị chết, mất tích; hàng nghìn người mất nhà cửa; nhiều ngôi trường bị hư hỏng,.
THÔNG TIN:
Thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011
Đạo đức
Bài 12: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO (T1)
BÃO
Lu l?t t?i Thi Lan nam 2011
* Thảm hoạ động đất, sóng thần xảy ra tại Châu á ngày 26-12-2004 đã làm hàng trăm nghìn người của nhiều quốc gia bị chết và mất tích, rất nhiều nhà cửa và các công trình khác bị phá huỷ, .
Cảnh hoang tàn sau một trận động đất
* Trong cuộc chiến tranh do đế quốc Mĩ gây ra ở Việt Nam, chất độc màu da cam đã làm cho hàng trăm nghìn người bị tật nguyền .
Thanh niên tình nguyện tham gia xóa mù chữ tại vùng cao.
Các em học sinh thăm hỏi người tàn tật.
Ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.
Chương trình gây quỹ “Vì người nghèo”
Cứu người trong bão lụt
Phát hàng cứu trợ
Nhận hàng cứu trợ
Thế nào là hoạt nhân động nhân đạo?
Hoạt động nhân đạo là giúp đỡ, ủng hộ, tương trợ, cứu trợ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Hoạt động nhân đạo thường được gọi chung là: LÀM TỪ THIỆN
Kể những hoạt động nhân đạo mà em đã tham gia.
LIÊN HỆ:
Giúp đỡ những người gặp khó khăn,
hoạn nạn là việc làm nhân đạo mà mỗi
người cần thực hiện.

Thương người như thể thương thân.
Lá lành đùm lá rách.
Tục ngữ
GHI NHỚ:
Video:
LÒNG NHÂN ÁI THỰC SỰ
Bài tập 1: Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao?
a/ Sơn đã không mua truyện, để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai.
b/ Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường cho một số sách vở để đóng góp, lấy thành tích.
c/ Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó.
Đúng.
Sai.
Đúng.
d. Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người ở địa phương mình mà còn cả với người ở địa phương khác, nước khác
b. Chỉ cần tham gia những hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức.
c. Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ.
a. Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả
Bài tập 3: Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng ?
TRÒ CHƠI:
CHĂM SÓC VƯỜN HOA
HOA SEN
HOA CÚC
HOA SÚNG
HOA HỒNG
TRÒ CHƠI: Chăm sóc vườn hoa
DẶN DÒ:
Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương nói về lòng nhân ái của nhân dân ta.
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ
CHÚC CÁC EM MẠNH KHOẺ.
a/ Sơn đã không mua truyện, để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bị thiên tai.
Trả lời: Việc làm của bạn Sơn thể hiện lòng nhân đạo. Vì Sơn đã có sự cảm thông, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
b/ Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền trung bị bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường cho một số sách vở để đóng góp, lấy thành tích.
Trả lời: Việc làm của bạn Lương không thể hiện lòng nhân đạo. Vì đóng góp ủng hộ là sự tự nguyện, chứ không phải để chạy theo thành tích.
c/ Đọc báo thấy có những gia đình sinh con bị tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó.
Trả lời: Việc làm của bạn Cường thể hiện lòng nhân đạo. Vì Cường đã biết chia sẻ, giúp đỡ với các bạn đang gặp khó khăn phù hợp với khả năng của bản thân.
Trả lời : Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Caâu hoûi : Đaây laø caâu ca dao coù 14 tieáng laáy hình aûnh hai loaïi caây ñöôïc troàng treân giaøn ñeå khuyeân nhuû chuùng ta veà tình yeâu thöông ñoàng loaïi.
Tr? l?i : M?t con ng?a dau, c? tu b? c?
Caâu hoûi : Ñaây laø caâu tục ngöõ coù 8 tieáng noùi veà söï caûm thoâng, chung söùc ñoàng loøng trong moät taäp theå.
Tr? l?i : L lnh dm l rch
Caâu hoûi : Đaây laø moät caâu thaønh ngöõ coù 5 tieáng noùi veà sự ñuøm bọc laãn nhau trong coäng ñoàng.
Bạn nhận được một tràng pháo tay
 
Gửi ý kiến