Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

THỰC HÀNH ( LB. NGA)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Phương
Ngày gửi: 16h:59' 11-12-2012
Dung lượng: 989.0 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người
Tiết 3. Thực hành
TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ CỦA LIÊN BANG NGA
GDP C?A LIN BANG NGA QUA CÁC NAM
(Dơn vị:tỉ USD)
1/ Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.
1/ Vẽ biểu đồ thể hiện GDP qua các năm.
2/ Nhận xét và giải thích về sự thay đổi trong GDP của LB Nga
Bài làm:
1/ Vẽ biểu đồ đường thể hiện thay đổi GDP của Liên bang Nga.
1/ VẼ BIỂU ĐỒ:
Bảng 8.5.GDP của LB Nga qua các năm
(Đơn vị tính : tỉ USD)
* Với số liệu đã cho ở bảng 8.5-Sgk-trang 73; chúng ta cần chọn loại và dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất ?
* Biểu đồ thích hợp nhất là: Biểu đồ cột đơn
( tương ứng với bảng số liệu ở giá trị tuyệt đối; yêu cầu là thể hiện sự thay đổi của GDP từ 1990 đến 2004 )
100
200
300
400
0
2004
2000
1999
2005
2006
500
Tỉ USD
Nam
600
700
800
900
a, Vẽ biểu đồ:
2/ Nhaän xeùt vaø giaûi thích veà söï thay ñoåi trong GDP cuûa LB Nga
Từ năm 1999 - 2006, GDP của LB Nga tăng trưởng liên tục
Từ năm 1999 - 2004 GDP GDP tăng nhưng chưa nhanh .
Từ năm 2004 - 2006 GDP tăng khá nhanh .
Nhận xét:
-Trước năm 2000 kinh tế Nga bị khủng hoảng.
- Từ năm 2000- 2004 giai đoạn đầu thực hiện chiến lược kinh tế mới.
Giải thích:
- Sau năm 2004, do đường lối đúng đắn và chính sách phù hợp: tăng cường hợp tác, chú ý phát triển các ngành công nghệ cao, khai thác tiềm năng to lớn của đất nước nên tăng trưởng GDP tăng nhanh.
2/ TÌM HIỂU SỰ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
* Dựa vào hình 8.10-Sgk-trang 73 và kiến thức đã có 4 nhóm hãy hoàn thành bảng sau ?
-Nhóm 1: Sự phân bố các vùng trồng Lúa mì và giải thích?
-Nhóm 2: Sự phân bố các vùng trồng Củ cải đường và giải thích?
-Nhóm 3: Sự phân bố các vùng chăn nuôi Bò, Lợn và giải thích?
-Nhóm 4: Sự phân bố các vùng chăn nuôi Cừu, Thú có lông quý và giải thích?
Phía Nam đồng bằng Đông Âu
Đây là các đồng bằng có đất đen màu mỡ, khí hậu ôn đới hải dương, gần các nhà máy chế biến.
Phía Nam các đồng bằng: Đông Âu, Tây Xibia, và cao nguyên Trung Xibia.
Phía Nam các đồng bằng: Đông Âu, Tây Xibia, và cao nguyên Trung Xibia.
Phía Nam đồng bằng Đông Âu
Đây là vùng có các đồng cỏ, khí hậu khô
Đây là vùng có các đồng cỏ, khí hậu khô
Đây là vùng chuyên canh lương thực
Phía Bắc của miền Đông
Khí hậu lạnh, nguồn thức ăn dồi dào ( chủ yếu là cá )
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
Hoàn thiện bài thực hành
 
Gửi ý kiến