Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
Ngày gửi: 22h:21' 12-04-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1.Trình bày đặc điểm của quá trình tổng hợp Prôtêin, pôlisaccarit, lipit và axit nuclêic. Ứng dụng của quá trình tổng hợp?

Câu 2. Trình bày đặc điểm của quá trình phân giải Prôtêin, pôlisaccarit. Ứng dụng của quá trình phân giải?
www.themegallery.com
CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
Tiết 26 – Bài 25
SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT
Sơ đồ sự nhân đôi của vi sinh vật
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Sự tăng lên về số lượng TB của quần thể VSV được gọi là gì?
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Khái niệm sự sinh trưởng của quần thể VSV
Sinh trưởng của quần thể VSV: là sự gia tăng số lượng tế bào của quần thể.
Vì sao nghiên cứu sự sinh trưởng của VSV người ta lại nghiên cứu sự sinh trưởng của cả quần thể?


I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Mô hình sự phân đôi ở vi khuẩn E. coli
g = 20 phút
g = 20 phút
1 thế hệ
Thời gian thế hệ là gì?
2. Khái niệm thời gian thế hệ:
Thời gian thế hệ (g): Là thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế bào tăng lên gấp đôi.
Kí hiệu: Thời gian thế hệ là g

I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Từ N0 TB ban đầu sau n lần phân chia sẽ tạo ra bao nhiêu TB?
Số tế bào trong quần thể (Nt) sau n lần phân chia từ N0 TB ban đầu trong thời gian t là :
Nt = N0.2n
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Nếu số lượng tế bào N0 = 105 thì sau 2 giờ số lượng tế bào trong bình là bao nhiêu?
Nt =105. 26 TB
Mô hình sinh trưởng của E.coli sau 3 thế hệ
g = 20 phút
g = 20 phút
g = 20 phút
t = 1 h
= 60 phút
Số lần phân chia: n =

60/20= 3
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Thiết lập công thức tính số lần phân chia: n = ?
Số lần phân chia: n = t/g

t: thời gian phân chia
g: thời gian thế hệ
II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN
Đặc điểm môi trường nuôi cấy không liên tục?
1.Nuôi cấy không liên tục
- Đặc điểm MT nuôi cấy không liên tục:
+ MT không được bổ sung chất dinh dưỡng mới
+Không được lấy đi các sản phẩm trao đổi chất.
- Gồm 4 pha:
+ Pha tiềm phát (pha lag)
+ Pha lũy thừa (pha log)
+ Pha cân bằng
+ Pha suy vong

VSV trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo mấy pha?

II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN
Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục
II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN
- Số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn chưa tăng.
Do VK đang ở giai đoạn thích ứng với môi trường.
- Quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ và TB liên tục phân chia. VK sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi
- Số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn tăng lên nhanh
- Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian.
- Do số TB sinh ra bằng số TB chết đi.
- Do TB trong QT bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.
- Số lượng VK sống trong quần thể giảm dần.
II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN
Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha nào?
- Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở pha cân bằng.
(?) Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải làm gì?
- Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn thì phải liên tục thêm các chất dinh dưỡngvào môi trường và lấy đi một lượng tương đương dịch nuôi cấy.
Đặc điểm của môi trường nuôi cấy liên tục?
II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN
2. Nuôi cấy liên tục
Đặc điểm:
MT được bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào đồng thời lấy ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy.
Ứng dụng:
+ Sản xuất sinh khối lớn phục vụ đời sống con người như thu nhận prôtêin đơn bào, axit amin, các hoạt chất có hoạt tính sinh học cao (axit amin, enzim, các kháng sinh, các hoocmôn,…).
Ứng dụng của nuôi cấy liên tục?
Đặc điểm của môi trường nuôi cấy liên tục?
(?) Tại sao dạ dày, ruột người là một hệ thống nuôi cấy liên tục?
Dạ dày, ruột người luôn được bổ sung các chất dinh dưỡng và thải ra các sản phẩm dị hóa.
CỦNG CỐ
Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi sinh vật?
Vì sao, quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát , còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?
Vì khi nuôi cấy không liên tục vi khuẩn cần có thời gian để làm quen với môi trường
Trong nuôi cấy liên tục thì môi trường ổn định, VK đã có enzim cảm ứng
=> không có pha tiền phát.
CỦNG CỐ
3. Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủyở pha suy vong còn trong nuôi cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra?
Trong nuôi cấy không liên tục các chất dinh dưỡng dần cạn kiệt , các chất độc hại được tạo ra qua quá trình chuyển hóa được tích lũy ngày càng nhiều, do đó làm thay đổi tính thẩm thấu của màng làm cho vi khuẩn bị phân hủy.
Trong nuôi cấy liên tục, các chất dinh dưỡng và các chất được tạo ra qua quá trình chuyển hóa luôn ở trong trong trạng thái tương đối ổn định .
=> Không có hiện tượng vi khuẩn tự phân hủy.
CỦNG CỐ
4. Có một quần thể vi sinh vật sau một số lần phân chia tạo ra 2592 tế bào trong quần thể. Biết quần thể ban đầu có 92 tế bào và sau 20 phút các vi sinh vật trong quần thể phân chia một lần.
a) Hãy tính số lần phân chia của quần thể vi sinh vật trên?
b) Tính thời gian phân chia của quần thể VSV trên
Đáp án:
+ Theo bài ra ta có Nt = 2592 TB, N0 = 92 = 81 TB, g = 20 phút
a) Áp dụng công thức N = N0 x 2n => 2n = N/ N0
2n = 2592/81 = 32 = 25 => n = 5
Vậy quần thể VSV trên phân chia 5 lần.
b)Áp dụng công thức số lần phân chia: n = t/g => t = n.g = 5.20 = 100 phút.
Vậy thời gian phân chia của quần thể vi sinh vật trên là: t = 100 phút

Câu 1: Sinh trưởng của VSV là:
A. Sự thay đổi hinh dạng, kích thước của VSV
B. Sự thay đổi về môi trường nuôi cấy của VSV
C. Sự tăng lên số lượng tế bào
D. Thời gian để quần thể VSV tăng gấp đôi
Câu 2: Thời gian thế hệ (g) ở vi sinh vật là:
Là thời gian tế bào sinh trưởng đến lúc có thể phân chia.
Là khoảng thời gian cần cho mỗi tế bào phân chia hoặc cả quần thể tăng gấp đôi.
Là thời gian phân chia của một tế bào thành hai tế bào mới.
Cả A, B, C
Câu 3: Số lượng tế bào trong quần thể vi khuẩn cực đại ở:
Pha tiềm phát.
Pha lũy thừa.
Pha cân bằng.
Pha suy vong.
Câu 4: Những diễn biến chính trong pha lũy thừa:
Vi khuẩn bắt đầu phân chia.
Số lượng tế bào tăng theo lũy thừa, thời gian thế hệ đạy tới hằng số.
Quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất.
Cả A, B, C
www.themegallery.com
 
Gửi ý kiến