Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Phương
Ngày gửi: 13h:58' 18-10-2008
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Minh Dũng)
I. VAI TRÒ SINH LÍ CủA NGUYÊN Tố NITƠ:
1.Vai trò chung:Quan hình 5.1
nhận xét vai trò của
nitơ với sự phát triển
của cây


I. VAI TRÒ SINH LÍ CủA NGUYÊN Tố NITƠ:
1.Vai trò chung:
Khi sống trong môi trường dinh dưỡng thiếu hoặc thừa nitơ , cây không thể sinh trưởng phát triển bình thường được.
Khi được cung cấp đầy đủ nitơ cây sinh trưởng phát triển bình thường
Vì vậy nitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống của thực vật.

Cây dứa được trồng trong đất đủ các nguyên tố khoáng
Cây dứa trồng trong đất thiếu nitơ
Dấu hiệu thiếu nitơ ở cây bắp
Dấu hiệu thiếu nitơ ở lá cà chua
I. VAI TRÒ SINH LÍ CủA NGUYÊN Tố NITƠ:
1.Vai trò chung:

2. Vai trò cấu trúc :

Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể thay thế của nhiều hợp chất sinh học quan trọng như prôtêin, enzim, coenzim, axit nulêic, diệp lục, ATP…trong cơ thể thực vật.

3.Vai trò điều tiết:

Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất của cơ thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp năng lượng và điều tiết trạng thái ngậm nước của các phân tử prôtêin trong tế bào chất

H1: SƠ Đồ CấU TRÚC MộT ĐOạN MạCH ĐƠN CủA PHÂN Tử ADN

H2: SƠ Đồ CấU TạO HOÁ HọC CủA MộT
PHÂN Tử AXIT AMIN

H3: SƠ Đồ CấU TạO HOÁ HọC CủA PHÂN Tử ATP

H4: CÁC BậC CấU TRÚC CủA PRÔTÊIN

II QUÁ TRÌNH ĐồNG HOÁ NITƠ ở THựC VậT
Quá trình đồng hoá nitơ trong mô thực vật gồm 2 qúa trình : khử nitrat và đồng hoá amôni
II QUÁ TRÌNH ĐồNG HOÁ NITƠ ở THựC VậT
1.Quá trình khử nitrat:
Đó là quá trình chuyển hoá NO3- thành NH4+ theo hình sau:

Trong quá trình khử, Mo và Fe hoạt hoá các ezim

Quá trình khử nitrat thành anmôni được thực hiện trong mô rễ và mộ lá.

1.Quá trình khử nitrat:

2. Quá trình đồng hoá NH4+ trong mô thực vật:

Trong mô thực vật tồn tại 3 con đường liên kết NH4+ với các hợp chất hữu cơ:

Amin hoá trực tiếp các axit xêtô:


II QUÁ TRÌNH ĐồNG HOÁ NITƠ ở THựC VậT
dehydrogenaza
Axit xêtô + NH4+ axit amin
Amin hoá trực tiếp các axit xêtô:
1.Quá trình khử nitrat:

2. Quá trình đồng hoá NH4+ trong mô thực vật:

Trong mô thực vật tồn tại 3 con đường liên kết NH4+ với các hợp chất hữu cơ:

Amin hoá trực tiếp các axit xêtô:

Chuyển vị amin:


II QUÁ TRÌNH ĐồNG HOÁ NITƠ ở THựC VậT
axit glutamic
alanin
Axit α Xêtôglu-taric
Axit amin + axit xêtô Axit α amin mới + axit xêtô mới
Chuyển vị amin:
axit piruvic
1.Quá trình khử nitrat:

2. Quá trình đồng hoá NH4+ trong mô thực vật:

Trong mô thực vật tồn tại 3 con đường liên kết NH4+ với các hợp chất hữu cơ:

Amin hoá trực tiếp các axit xêtô:

Chuyển vị amin:

Hình thành amin

II QUÁ TRÌNH ĐồNG HOÁ NITƠ ở THựC VậT
Hình thành amin
axit glutamic
glutamin
Axit amin đicacboxilic + NH4+ Amit
1.Quá trình khử nitrat:

2. Quá trình đồng hoá NH4+ trong mô thực vật:
Ý nghĩa sinh học của sự hình thành amit:
Là cách giải độc NH4+ tốt nhất cho cây (chất này tích luỹ gây độc hại cho tế bào)
Amit là nguồn dự trữ NH4+ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thiết.


II QUÁ TRÌNH ĐồNG HOÁ NITƠ ở THựC VậT
THE END
 
Gửi ý kiến