Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Hạnh Duyên
Người gửi: Ngô Xuân Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:45' 28-05-2014
Dung lượng: 11.6 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
Tiết 47 Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Nôi dung bài học gồm 3 phần:
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
II. Nghiên cứu hình thái của lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
III. Tìm hiểu môi trường sống của động vật
Bài học gồm 2 tiết:
Tiết 1: Học phần I,II
Tiết 2: Học phần III
I. Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật:

Có bốn loại môi trường chủ yếu:
+ Môi trường nước
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường trên mặt đất – không khí (môi trường trên cạn)
+ Môi trường sinh vật
Tiết 47 Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Em hãy quan sát tranh và hoàn thành bảng 45.1
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
Nấm
Địa y
Động vật
Bảng 45.1
Môi trường nước
Cá sư tử
Rùa
Môi trường nước
Bèo rẽ quạt
Hoa sen
Môi trường trong đất
Giun đất
Cá bạc không mắt
Môi trường trên cạn
Sao la
Môi trường trên cạn
Cây hoa thiên điểu
Cây thông
Môi trường sinh vật
Nấm mộc nhĩ
Sán lá gan
Thực vật
Hoa súng
Dây tơ hồng
Bèo Hoa Dâu
Phong Lan
Cây Ngải Cứu
Cây Lúa
Cây Lá Lốt
Cây Xà Cừ
Động Vật

Trâu
Cừu
Sếu
Giun Đất
Sán Dây
Sán lá gan
Cáo
Các sinh vật khác
Nấm tai mèo
Địa y
Các loài sinh vật quan sát trong tranh
Hoa súng,
Dây tơ hồng,
Bèo Hoa Dâu
Phong Lan
Cây Ngải Cứu,
Cây Lúa
Cây Lá Lốt
Cây Xà Cừ,

Trâu,
Cừu,
Sếu
Giun Đất
Sán Dây
Sán lá gan
Cáo
Nấm tai mèo
Môi trường sinh vật
Môi trường Nước
Môi trường trên cạn
Môi trường trên cạn
Môi trường trong d?t
Môi trường sinh vật
Môi trường nước
Môi trường sinh vật
Môi trường sinh vật
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Câu hỏi:
1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
- Có mấy loại môi trường sống đã quan sát được? Môi trường sống nào có số lượng sinh vật quan sát được nhiều nhất? Môi trường nào ít nhất?
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
Các đặc điểm hình thái lá cây
(*)
(**)
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật?
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
chú ý (*) có thể ghi nhận xét các đặc điểm của phiến lá:
- Phiến lá rộng hay hẹp
- Phiến là dài hay ngắn
- Phiến lá dày hay mỏng
- Màu lá xanh thẫm hay nhạt
- Trên mặt lá có lớp cutin dày hay không có cutin
- Trên mặt lá có lông bao phủ hay không có
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật?
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
chú ý (**) hãy chọn một trong số các loại lá cây sau và điền vào bảng:
Lá cây ưa sáng
Lá cây ưa bóng
Lá cây chìm trong nước
Lá cây nơi nước chảy
Lá cây nơi nước đứng
Lá cây nổi trên mặt nước
Cây bàng
Cây chuối
Cây hoa súng
Cây lúa
Cây rau má
Cây lô hội
Cây rong đuôi chồn
Cây trúc đào
Cây lá lốt
Cây lá bỏng
Cây Bàng
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dài,lá màu xanh nhạt
Lá cây ưa sáng
Cây Chuối
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá to dài rộng ,lá màu xanh nhạt
Lá cây ưa sáng
Cây hoa súng
Trên mặt nước
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá to rộng,lá màu xanh thẫm
Lá cây nổi trên mặt nước
Cây Lúa
nơi ẩm ướt
Các đặc điểm hình thái lá cây
lá nhỏ, có lớp lông bao phủ,lá màu xanh nhạt
Lá cây ưa sáng
Cây Rau má
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá mỏng,nhỏ, lá màu xanh thẫm
Lá cây ưa bóng
Cây Lô hội
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dài,dày
Lá cây ưa bóng
Cây Rong đuôi chồn
Dưới nước
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá rất nhỏ
Lá cây chìm trong nước
Cây Trúc đào
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dài, có lớp sáp bao phủ
Lá cây ưa sáng
Cây Lá Lốt
Trên cạn, ( nơi ẩm ướt)
Các đặc điểm hình thái lá cây
lá rộng bản,lá màu xanh thẫm
Lá cây ưa bóng
Cây Lá bỏng
Trên cạn
Các đặc điểm hình thái lá cây
Phiến lá dày,lá màu xanh thẫm
Lá cây ưa sáng
Bài 45- 46: Thực hành
Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
I: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật
II: Nghiên cứu hình thái lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình thái của lá
Em hãy cho biết ảnh hưởng của ánh sáng đến hình thái của lá?
Trả lời:
-Lá của cây ưa sáng: phiến lá nhỏ, màu xanh nhạt
Câu hỏi:
-Lá của ưa bóng: phiến to , màu xanh thẫm
Trồng ngoài sáng
Trồng trong bóng râm
Cây lá lốt
Một số hình ảnh về thực vật và môi trường sống của chúng
Cây bèo tây
Sống nổi trên mặt nước
Cây Nong tằm
Sống nổi trên mặt nước
Rau dừa nước
Mao Lương Nước
Mao Cấn
Cỏ Chân Ngỗng
Cây thông
Cây xà cừ
Cây bạch đàn
Loài mao lương sống ở bãi cỏ ẩm có chồi nách,lá vươn dài bò trên mặt đất,lá nhiều răng cưa.
Loài mao lương sống ở dưới nước lá có hình bầu dục ít răng cưa,thân thẳng và mảnh.
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:

Cây thông mọc trong rừng
Cây thông mọc riêng nơi quang đãng
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:

Cây lá lốt
Cây lúa
Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật:

Cây sao mọc
gần nhau
Cây sao mọc riêng
nơi quang đãng
Một số loại cây ưa bóng
Cây lá lốt
Cây mồng tơi
Một số loại cây ưa bóng
Hoa phong lan
Một số loại cây ưa bóng
Cây trầu bà
Cây vạn niên thanh
Một số loại cây ưa bóng
Cây hồng môn
Một số loại cây ưa bóng
Cây lan ý
Một số cây ưa sáng
Cây ớt
Cây mai vàng
Một số cây ưa sáng
Cây sầu riêng
Cây lúa
Một số cây ưa sáng
Cây hoa tường vi
Một số cây ưa sáng
Cây thiên lộc
Cây sung
Một số cây ưa sáng
Cây đa
Cây ngô
Củng cố
Làm báo cáo theo mẫu trong sgk
Nhận xét chung của em về môi trường sống của sinh vật
 
Gửi ý kiến