Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Trường Thịnh
Ngày gửi: 21h:24' 18-12-2018
Dung lượng: 644.3 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
SINH HOẠT CHI ĐOÀN
THÁNG 11 NĂM 2018
GÒ CÔNG, ngày 22 tháng 11 năm 2018
CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN


TROØ CHÔI
GIAÛI OÂ CHÖÕ

ĐÂY LÀ TÊN CỦA MỘT THẦY GIÁO MÙ
N
G
U
Y
E
N
Ñ
I
N
H
C
H
I
E
U
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
TÊN CỦA MỘT NGƯỜI THẦY NỔI TiẾNG
C
H
U
V
A
N
A
N
ÑAÂY LAØ
TÖÔÏNG THÔØ
CHU VAÊN AN
TAÏI VAÊN MIEÁU
QUOÁC TÖÛ GIAÙM
TÊN MỘT NGÔI TRƯỜNG GẮN LiỀN VỚI
BÁC HỒ
D
U
C
T
H
A
N
H
MỘT TỪ THƯỜNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
H
I
E
N
C
H
U
O
N
G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LỜI VÀNG

Hãy đọc một thành ngữ, tục ngữ hay một bài ca dao nói về công ơn của thầy giáo, cô giáo đối với mọi người.

Hãy hoàn chỉnh câu ca dao sau bằng cách điền vào chỗ trống những chữ còn thiếu.

Muốn sang thì bắt.............
.....con hay........................ thì....................
Muốn
hay chữ
yêu lấy thầy
cầu kiều

Hãy hoàn chỉnh câu ca dao sau bằng cách điền vào chỗ trống

......................., áo mẹ,.......................
Nghĩ sao .......................... những ngày. ....................
Cơm cha
chữ thầy
cho bõ
ước ao

Hãy trình bày hiểu biết của em về câu nói này:


"Một chữ cũng là thầy.
Nửa chữ cũng là thầy"

Em hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ sau:

Không thầy đố mày làm nên.


Hoàn thành câu sau đây bằng cách điền vào chỗ trống :

.................. đến đâu, ..................... cũng biết
Dốt nát
học lâu

Hãy giải thích câu tục ngữ sau:

Trọng thầy mới được làm thầy.

Hãy trả lời câu đố sau:

Trâu đen cày ruộng trắng.
Đố là những vật gì?
Cây bút và quyển vở
Đáp án:

Hãy hát một bài hát có nội dung nói lên lòng biết ơn thầy cô giáo.
Hãy trả lời câu đố sau:

Trâu trắng cày ruộng đen.
Đố là những vật gì?
ĐÁP ÁN
Phấn trắng - bảng đen
 
Gửi ý kiến