Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Sinh hoạt lớp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Kim Quyên
Người gửi: Bùi Thị Thùy Dung
Ngày gửi: 23h:27' 13-03-2015
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
SINH HOẠT LỚP - TUẦN 5
Trường tiểu học Hương Sơn B
GV: Nguyễn Thị Kim Quyên
Nhiệt liệt chào mừng các thầy,cô giáo về dự giờ thăm lớp 2A
sinh hoạt lớp
SINH HOẠT LỚP -
I. ĐÁNH GIÁ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
1. Đánh giá hoạt động tuần qua.
2. Triển khai nhiệm vụ tuần tới
- Thi đua học tốt, giành nhiều hoa điểm 10
- Duy trì nề nếp, vị trí thi đua của lớp so với toàn khối.
- Tiếp tục giải Toán trên mạng để chuẩn bị cho kì thi cấp Huyện…...
SINH HOẠT LỚP - TUẦN 5
I. ĐÁNH GIÁ, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ
1. Đánh giá hoạt động tuần qua.
2. Triển khai nhiệm vụ tuần tới
II. SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
vui học tập
1
2
3
4
5
6
7
8
14
13
12
11
10
9
15
Chủ đề
Hội vui học tập
Toán
Câu hỏi : Tập hợp các số tự nhiên
gồm bao nhiêu phần tử?
Đáp án: Tập hợp các số tự nhiên
Có vô số phần tử
Vật lý
C©u hái : H·y cho biÕt dông cô dïng
®Ó ®o ®é dµi ? ®¬n vÞ ®o ®é dµi ?
Đáp án: Thước, Mét (m)


HóA HọC
C©u hái :Trong c¸c kim lo¹i : nh«m,
®ång, ch×. Kim lo¹i nµo nhÑ nhÊt?
Đáp án: Nhôm


Sinh
Câu hỏi: Có mấy loại mô cơ? Mô cơ nào
hoạt động theo ý muốn của con người?
Đáp án: - có 3 loại: mô cơ vân, mô cơ
trơn, mô cơ tim.
- mô cơ vân


ngữ Văn
C©u hái :Ai lµ t¸c gi¶ cña c¸c truyÖn:
§êi thõa, ChÝ PhÌo, L·o H¹c?
Đáp án: Nam Cao


Lịch Sử
Câu hỏi :Cuộc cách mạng tư sản đầu
tiên trên thế giới là cuộc cách mạng nào?
Đáp án: Cách mạng Hà Lan


địa lý
Câu hỏi :Sông nào dài nhất Châu á?
Đáp án:
Sông Trường Giang ( Trung Quốc)


Thể dục
Câu hỏi : Bàn cờ vua có bao nhiêu
ô vuông nhỏ ?
Đáp án:

64


GDCD
Câu hỏi : Lu?t giao thụng du?ng b?
quy d?nh ngu?i t? bao nhiờu tu?i khụng
du?c di?u khi?n xe d?p c?a ngu?i l?n?
Đáp án: Tr? em du?i 12 tu?i.


Âm nhạc
Câu hỏi :Bài hát "Lí dĩa bánh bò"
Là bài dân ca vùng nào?
Đáp án: Dân ca Nam Bộ


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi : Đội thiếu niên tiền phong
được sáng lập vào ngày tháng năm nào?
Đáp án: Đội TNTP thµnh lËp vµo
ngµy 15.5.1931.


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi : Ch? d? nam h?c 2012 - 2013?
Đáp án:
Thi đua nghìn việc tốt
Vững bước tiến lên Đoàn


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi : Trường THCS Hương Sơn
được thành lập vào năm nào?
Đáp án:

1962


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi : Công ước về quyền trẻ em được
kí và phê chuẩn vào ngày tháng năm nào?
Đáp án:

2/ 9 / 1990


Thách thức
trí tuệ
Câu hỏi : Con vật nào được nhiều nước
trên thế giới xem là biểu tượng hòa bình?
Đáp án:

Chim bồ câu


§uæi h×nh b¾t ch÷
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Học hành
ấm a ấm ớ
§uæi h×nh b¾t ch÷
Hành động
00
02
03
10
04
08
05
09
06
07
01
11
12
13
14
15
§uæi h×nh b¾t ch÷
16
17
18
19
20
Bút sa gà chết
Slide
Ngồi mát ăn bát vàng
Mát quá!
Trâu buộc ghét trâu ăn
Tức..... quá!
Chó ngáp phải ruồi
................
................
Chuột sa chĩnh gạo
g¹o
Trên đe dưới búa
Ném tiền qua cửa sổ
Money
Chó treo mèo đậy
Thất bại
Đầu voi đuôi chuột
Mắt nhắm mắt mở
Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
MỘT MẤT MỘT CÒN
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Kem đánh răng
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em!
Xin chân thành cảm ơn
Các thầy cô
và toàn thể các em!
Xin chân thành cảm ơn
Các thầy cô
và toàn thể các em!
 
Gửi ý kiến