Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Đẹp
Ngày gửi: 15h:25' 30-10-2016
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
Moân Sinh Lôùp 6
Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø
KIỂM TRA MIỆNG :
1/ Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ?
2/ Kể tên 3 cây có lợi và 3 cây có hại có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.


GHÉP CÂY
GIÂM CÀNH
CHIẾT CÀNH
NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH TRONG ỐNG NGHIỆM
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :


Một đoạn thân, cành có đủ mắt, đủ chồi đem cắm xuống đất
ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì ?
Từ các mắt sẽ mọc ra rễ và chồi non mới, từ đó có thể
phát triển thành cây mới.
Hãy cho biết :
Giâm cành là gì ?
Là cắt một đoạn thân hoặc cành có đủ mắt và chồi cắm
xuống đất ẩm cho bén rễ, để phát triển thành cây mới
Giâm cành:
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
- Là cắt một đoạn thân hoặc cành có đủ mắt và chồi cắm
xuốngđất ẩm cho bén rễ, để phát triển thành cây mới.

I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
Giâm cành thực hiện qua mấy bước ?
Bước 1: Chọn cành có đủ mắt và chồi.
Bước 2: Cắm cành giâm xuống đất.
- Các bước thực hiện :
Hãy kể tên một số loại
cây được trồng bằng
cách giâm cành.
- Ví dụ : Mì, rau lang, rau muống, rau ngót, mía, .
Cành của những cây này
có đặc điểm gì mà người
ta có thể giâm được ?
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :

I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
2/ Chiết cành :
Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.
Bước 1: Chọn cành
- Bước 2: Lột một đoạn vỏ.
- Bước 3: Làm bầu đất.
- Bước 4: Cành chiết đã ra rễ mới, cắt đem trồng xuống đất.
Chiết cành:
Hãy cho biết : Chiết cành là gì? Các bước thực hiện.
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
2/ Chiết cành :
- Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới
cắt đem trồng thành cây mới.
- Các bước thực hiện:
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
Bước 1: Chọn cành.
Bước 2: Lột một đoạn vỏ.
Bước 3: Làm bầu đất.
Bước 4: Cành ra rễ, cắt đem trồng.
Vì khi bóc bỏ vỏ cây mạch rây cũng bị bóc theo, chất hữu cơ do lá chế tạo không thể chuyển xuống mép vỏ phía dưới nên bị ứ lại. Do độ ẩm của bầu đất bao quanh nên đã có sự tạo rễ .
Vì sao ở cành chiết, rễ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt ?
Hãy cho biết :
Hãy kể tên một số cây thường
được trồng bằng cách chiết cành.
Vì sao những loại cây này
thường không được trồng
bằng cách giâm cành ?


Ví dụ: cam, bưởi, ổi, xoài, mận, nhãn, .
Vì chúng rất chậm ra rễ phụ , nên nếu
giâm xuống đất cành dễ bị chết.

SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
2/ Chiết cành :
- Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới
cắt đem trồng thành cây mới.
- Các bước thực hiện:
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
Bước 1: Chọn cành.
Bước 2: Lột một đoạn vỏ.
Bước 3: Làm bầu đất.
Bước 4: Cành ra rễ, cắt đem trồng.
- Ví dụ: cam, bưởi, ổi, xoài, nhãn,.
3/ Ghép cây :
Ghép cây là dùng bộ phận sinh dưỡng (cành ghép, mắt ghép) của cây này ghép vào một cây khác cho tiếp tục phát triển
Em hiểu thế nào là ghép cây ?
Ghép cây :
Các bước ghép mắt
Bước 1
Rạch vỏ gốc ghép
Bước 2
Cắt lấy mắt ghép
Bước 3: Luồn mắt
ghép vào vết rạch
Bước 4: Buộc dây
để giữ mắt ghép
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
2/ Chiết cành :
3/ Ghép cây :
Ghép cây là dùng bộ phận sinh dưỡng (cành ghép, mắt ghép) của cây này ghép vào một cây khác cho tiếp tục phát triển.
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
Gồm 4 bước : - Bước 1: Rạch vỏ gốc ghép.
- Bước 2: Cắt lấy mắt ghép.
- Bước 3: Luồn mắt ghép vào vết rạch.
- Bước 4: Buộc dây để giữ mắt ghép.
? Ghép cây gồm mấy bước ?
Các bước ghép mắt
Rạch vỏ gốc ghép
Cắt lấy mắt ghép
Luồn mắt
ghép vào vết rạch
Buộc dây
để giữ mắt ghép
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
2/ Chiết cành :
3/ Ghép cây :
- Là dùng bộ phận sinh dưỡng (cành ghép, mắt ghép) của cây này ghép vào một cây khác cho tiếp tục phát triển.
- Các bước thực hiện:
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
Bước 1: Rạch vỏ gốc ghép.
Bước 2: Cắt lấy mắt ghép.
Bước 3: Luồn mắt ghép vào vết rạch.
Bước 4: Buộc dây để giữ mắt ghép.
Có 2 cách :
- Ghép mắt
- Ghép cành
? Có mấy cách ghép ?
? Hãy kể tên một số cây
trồng bằng cách
ghép cây .
Ví dụ:
Mai chiếu thủy ? ghép thừng mức
Mảng cầu ? ghép bình bát,
Cao su ? ghép cao su
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
2/ Chiết cành :
3/ Ghép cây :
- Là dùng bộ phận sinh dưỡng (cành ghép, mắt ghép) của cây này ghép vào một cây khác cho tiếp tục phát triển.
- Các bước thực hiện:
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
Bước 1: Rạch vỏ gốc ghép.
Bước 2: Cắt lấy mắt ghép.
Bước 3: Luồn mắt ghép vào vết rạch.
Bước 4: Buộc dây để giữ mắt ghép.
- Ví dụ : Mai chiếu thủy ghép thừng mức, mảng cầu ghép
bình bát, cao su ghép cao su, .
II/ Khái niệm sinh sản sinh dưỡng do người
? Là hình thức sinh sản bằng cơ quan sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm nhân giống cây trồng.
Thảo luận nhóm (2 phút), trả lời câu hỏi:
Qua tìm hiểu 3 hình thức sinh sản :
giâm cành, chiết cành và ghép cây
hãy phát biểu khái niệm sinh sản
sinh dưỡng do người.
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Bài 27: Tiết 31
1/ Giâm cành :
2/ Chiết cành :
3/ Ghép cây :
I/ Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người :
II/ Khái niệm sinh sản sinh dưỡng do người :
 Laø hình thöùc sinh saûn baèng cô quan sinh döôõng do con ngöôøi chuû ñoäng taïo ra nhaèm nhaân gioáng caây troàng.
Giống nhau : Đều sinh sản bằng cơ quan sinh dưỡng
Khác nhau :
+ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên : sự tạo thành cá thể mới trong môi trường tự nhiên mà ta quan sát thấy
( vừa có lợi, vừa có hại ).
+ Sinh sản sinh dưỡng do người : Sự tạo thành cá thể mới do con người chủ động ( chỉ có lợi ).
So sánh sinh sản sinh dưỡng tự nhiên với sinh sản sinh dưỡng do người có gì giống nhau và
khác nhau?


SINH SẢN SINH
DƯỠNG DO
NGƯỜI
Khái niệm
Các hình thức
sinh sản
Là hình thức sinh sản bằng
cơ quan sinh dưỡng do
con người chủ động
Chọn cành có đủ
mắt,chồi cắm xuống đất
cho ra rễ
Làm cho cành ra rễ
ngay trên cây
Lấy cành, mắt của cây
này ghép sang cây khác
Giâm cành
Chiết cành
Ghép cây
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC :
1/ Đối với bài học ở tiết học này :
- Về học bài.
- Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 /SGK/ 91 vào vở bài tập.
2/ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
- Xem trước bài " Cấu tạo và chức năng của hoa".
- Chuẩn bị vật mẫu : Mỗi em mang 1 bông hoa.
- Trả lời câu hỏi : Quan sát hoa xung quanh nhà cho biết hoa gồm có mấy bộ phận? Kể ra.


Phoøng GD-ÑT Chaâu Thaønh
Tröôøng THCS Thaønh Long
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
Xin chào tạm biệt quý Thầy cô và các em học sinh !
 
Gửi ý kiến