Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: E learning suggested sites tab violet
Ngày gửi: 21h:58' 28-11-2017
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người

Giáo viên :Đinh Thị Thuận
Trường THCS Kim Tân
Chào mừng quý thầy - cô
về dự tiết sinh học
Lớp 6b
Kiểm tra bài cũ
-Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì ?
-Kể tên những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa ?
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình
thành cá thể mới từ một phần của cơ quan
sinh dưỡng ( rễ ,thân ,lá ).
Các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
thường gặp ở cây có hoa là :
-Sinh sản bằng thân bò.
-Sinh sản bằng thân rễ .
-Sinh sản bằng rễ củ .
-Sinh sản bằng lá .
Bài 27
Sinh sản sinh dưỡng do người.
Giâm cành
Chiết cành
Ghép cây
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
Quan sát hình trên ,thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau :
1.Đoạn cành có đủ mắt ,đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm sau một thời gian có hiện tượng gì ?
2.Kể tên một số loại cây được trồng bằng cách giâm cành ?
3. Cành của những cây trên thường có đặc điểm gì mà người ta lại có thể giâm được ?
Đoạn cành có đủ mắt,đủ chồi
Cắm xuống đất ẩm sau 1 thời gian
Câu 2 :Một số cây trồng bằng cách giâm cành: Cành mía,cây khoai lang ,sắn dây,dâm bụt, rau ngót,cành dâu...
Câu 3: Cành của những cây trên có đặc điểm mọc ra rễ phụ nhanh nên có thể trồng bằng cách giâm cành.
Câu 1: Đoạn cành có đủ mắt ,đủ chồi khi cắm xuống đất ẩm sau một thời gian sẽ mọc ra rễ và mầm non mới từ đó phát triển thành cây mới .
Quan sát hình em hãy nêu lên các bước tiến hành khi chiết cành?
1.Lột bỏ 1
khoanh
vỏ
2.Làm bầu đất
bó vào chỗ
vỏ bị lột
3.Để cành
chiết ra rễ
trên cây
4.Cắt cành
đem trồng
xuống đất
Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau :
1.Vì sao ở cành chiết rễ chỉ mọc ra ở mép vỏ phía trên vết cắt ?
2.Kể tên những cây thường được trồng bằng chiết cành?
3.Vì sao những loại cây trên lại không được trồng bằng cách giâm cành.
Câu1:Vì khoanh vỏ chỗ cắt đã làm đứt mạch rây của cành nên chất hữu cơ do lá chế tạo ra vận chuyển về bị ứ đọng, tích tụ lại ở mép vỏ phía trên . Khi gặp độ ẩm của bầu đất làm cho cành ra rễ tại đó .
Câu 2 :Những cây trồng bằng chiết cành: chanh ,cam, bưởi, vải , táo, chôm chôm ,cà phê.
Câu3:Những loại cây trên có đặc điểm chậm ra rễ phụ nên nếu giâm cành thì cành sẽ chết .
Giâm cành, chiết cành khác nhau ở điểm nào?
Giâm cành
-Cắt cành
cắm xuống đất ẩm
sau đó cành mới ra rễ ,
phát triển
thành cây mới .
-áp dụng với những cây
ra rễ phụ nhanh

Chiết cành
-Làm cho cành ra rễ
ngay trên cây sau đó
mới cắt đem trồng
thành cây mới .

-áp dụng với những cây
chậm ra rễ phụ.

3.Ghép cây
Là dùng một bộ phận sinh dưỡng của một cây
ghép vào cây khác cùng loại cho
tiếp tục phát triển.
Quan sát hình sau em hãy nêu các bước tiến hành khi ghép mắt ?
Bước 1
Rạch vỏ
gốc ghép
Bước 2
Cắt lấy
mắt ghép
Bước 3
Luồn mắt ghép
vào vết rạch
Bước 4
Buộc dây để
giữ mắt ghép
1
2
3
4
Một vài thành tựu về ghép cây
( cây bơ )
Một vài thành tựu về ghép cây
(Chôm chôm )
Một vài thành tựu về ghép cây
(Sầu riêng )
Một vài thành tựu về ghép cây
(Hoa hồng )
Một vài thành tựu về ghép cây
(Hoa lan )
Những hình ảnh về nhân giống vô tính cây trồng.
4.Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
? Quan st hnh sau em hy trnh by cc bíc nhn ging v tnh trong ng nghiƯm ?
1
2
3

Bước 1
Tách 1 phần
nhỏ mô phân
sinh ở cây
Bước 2
Nuôi trong môi
trường dinh dưỡng
đặc để tạo ra
nhiều mô non
Bước 3
Dùng chất kích
thích làm cho các
mô non phân hoá
thành các cây con
Thông Tin
Cng nghƯ nhn ging v tnh trong ng nghiƯm ỵc vn dơng trong nhng nm 50 cđa th k v pht triĨn nhanh chng trn ton th giíi.Ngi ta thnh cng trong viƯc nhn ging nhiỊu loi cy:Cy thc phm (c chua,khoai ty ).Cy cnh (phong lan ,cm chíng ).Cy cng nghiƯp (ma,c ph ).Cy g (bch n ),Cy n qu (cam ,chanh ,u đ ).
Thông Tin
-T nm 1970-1980 cc nh khoa hc Anh ,Php nhn ging thnh cng cy Da bng k thut nui cy m ly t l non , thn non hoỈc rƠ .
-Ti Mhic ngi ta to ra C ph t m non c 3 tun lai to ra 200.000 cy ging Ĩ trng vn m .
- ViƯt Nam nhn ging thnh cng víi khoai ty , da , ma v mt s cy phong lan .
V dơ :T 1 cđ khoai ty trong vng 8 thng bng
phng php nhn ging v tnh thu ỵc 2000 triƯu mm ging đ trng cho 40 hc ta ( ha )
Nhng thnh tu cđa nhn ging v tnh
ViƯt Nam

Nhng thnh tu cđa nhn ging v tnh
ViƯt Nam

Kết luận:Có 4 phương pháp sinh sản sinh dưỡng
do người để nhân giống cây trồng.
Giâm cành
Là cắt một
đoạn cành
có đủ mắt ,
chồi cắm
xuống đất
ẩm cho cành
bén rễ và
phát triển
thành cây
mới.
Chiết cành
Là làm
cho cành
ra rễ
ngay trên
cây rồi
mới cắt
đem
trồng
thành
cây mới.
Ghép cây
Là dùng
một
bộ phận
sinh dưỡng
của một
cây ghép
vào cây khác
cùng loại
cho tiếp tục
phát triển.
Nhân
giống
vô tính
trong ống
nghiêm
Là phương
pháp tạo ra
nhiều cây
mới từ
một mô.
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Bài tập trắc nghiệm
Câu 1:Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người bao gồm :
Giâm cành và chiết cành
Ghép cây và nhân giống vô tính
Cả A và B
A
B
C
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Bài tập trắc nghiệm
Câu 2: Chiết cành khác giâm cành ở điểm :
Làm cho cành ra rễ trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới .
Chỉ áp dụng đối với những cây chậm ra rễ phụ
Cả A và B
A
B
C
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Bài tập trắc nghiệm
Câu3:Cách nào sau đây giúp nhân giống nhanh và tiết kiệm giống nhất .
Giâm cành , chiết cành
Nhân giống vô tính
Ghép cây
A
B
C
1
4
2
5
3
1
2
3
4
5
Câu 1 ( 9 chữ cái bắt đầu là ch ữ C ).Là phương pháp làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới .
Câu 2 ( 6 chữ cái bắt đầu bằng chữ C) Là tên 1 loài cây mà quả của nó có màu đỏ khi chín ,dùng để nấu xôi.
Câu 3 ( 7 chữ cái bắt đầu bằng chữ G) Là cách dùng mắt ghép hoặc cành ghép của 1 cây ghép vào cây khác để cho phát triển thành cây mới .
Câu 4( 8 chữ cái bắt đầu bằn chữ G ).Là phương pháp cắt 1 cành có đủ mắt và đủ chồi cắm xuống đất ẩm cho cành phát triển thành cây mới .
Câu 5 ( 8 chữ cái ,bắt đầu bằng chữ CH ) Tên một loài cây ,quả của nó có râu, khi chín có màu đỏ ,thường trồng ở miền Nam ( tên của nó là từ láy ) .
___ __ _ __
Trò chơI ô chữ
cảm ơn quý thầy cô
và các em học sinh
_ __ ____ ___ __ _ _ __ _ _ __
_ __ ___ _ __ ____
 
Gửi ý kiến