Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Nguyễn Thùy Dung
Ngày gửi: 13h:18' 03-12-2018
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 1 người (Phạm Nguyễn Thùy Dung)


XIN CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN LỚP SP- SINH HÓA
* Em hóy cho bi?t th? no l sinh s?n sinh du?ng t? nhiờn
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
Em hãy cho biết sinh sản sinh dưỡng tự nhiên có mấy loại ?

SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
Các hình thức sinh sản sinh dưỡng do người gồm những hình thức nào, em hãy cho biết đó là những hình thức nào?
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
1. Giõm cnh
Cnh rau ngút sau m?t th?i giam c?m xu?ng dõt...
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
Em hóy cho bi?t :
-? Do?n s?n, cnh rau ngút sau n?t th?i gian c?m xu?ng d?t cú hi?n tu?ng gi?
Em hóy cho bi?t
- Giõm cnh l gi?
- Giâm cành là cắt một đoạn thân, cành có đủ mắt, chồi đem cắm xuống đất cho cành bén rễ và phát triển thành cây con. Cành giâm phải là cành bánh tẻ.
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
? Em hóy cho bi?t m?t s? vớ d? v? cỏc lo?i cõy cú th? tr?ng b?ng phuong phỏp giõm cnh m em bi?t?
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
2. Chi?t cnh
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
BI; 27
2. Chi?t cnh
BI; 27
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
2. Chi?t cnh
? Em hóy cho bi?t vỡ sao r? cõy thu?ng m?c ? phớa mộp trờn c?a v?t c?t?
Trong cơ thể thực vật, nước và các chất khoáng hòa tan được vận chuyển từ rễ lên lá theo mạch gỗ. Các sản phẩm hữu cơ sản xuất ở lá được chuyển xuống gốc (rễ, củ..) theo mạch rây. Khi ta cắt đứt con đường vận chuyển theo mạch rây, các sản phẩm hửu cơ sẽ tập trung ở các tế bào vỏ của
Em hãy cho ví dụ về một số cây có thể dung để chiết cành?
-ví sao chúng ta không giâm cành mà phải chiết cành ?
Vd: cam , chanh , bưởi, hồng , sầu riêng.......
vì chúng có khả năng ra rễ chậm
BI; 27
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
3. Ghộp cõy
Cỏc bu?c ghộp m?t
Lu?n m?t ghộp vo g?c ghộp
Bu?c dõy c? d?nh m?t ghộp vo g?c ghộp
R?ch v? g?c ghộp
Cắt mắt ghép
3. Em hóy cho bi?t cỏc bu?c ghộp m?t ?
BI; 27
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
3. Ghộp cõy
Theo em, ghộp cõy l gi? Hóy cho bi?t m?t s? phuong phỏp ghộp cõy m em bi?t.
Ghép cây là dùng một số bộ phận sinh dưỡng (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào cây khác cùng loại (gốc ghép) cho tiếp tục phát triển.
ngoài ghép mắt ra chúng ta còn có một số phương pháp ghép cây khác như
- Phương pháp ghép áp
- Phương pháp ghép cành bên
- Phương pháp ghép đoạn cành
- Phương pháp ghép nêm.
- Phương pháp ghép sửa chữa thân và sửa chữa rễ
Chọn nội dung ở cột B, C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời
Đáp án
1: C,D,E,F
2: A, B, G
4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.
BI; 27
SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo ra rất nhiều cây mới từ một mô.
Một số thành tựu nhân giống vô tính
Kết luận
Có 4 hình thức sinh sản sinh dưỡng do người: Giâm cành, chiết cành, ghép cây, nhân giống vô tính trong ống nghiệm.
Giâm cành là cắt một đoạn thân hay một đoạn cành của cây mẹ cắm xuống đất cho ra rễ phát triển thành cây mới.
Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi cắt đem trồng thành cây mới.
Ghép cây là đem cành hay mắt của cây này ghép lên cây khác cho chúng tiếp tục phát triển.
Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo ra rất nhiều cây mới từ một mô.
Kiểm tra đánh giá.
Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn đầu câu trả lời đúng.
Câu 1.(0,9 đ) Cách làm cho cành ra rễ ngay trên cây mẹ rồi mới cắt ra đem trồng thành cây mới:
a. Giâm cành. c. Ghép cây.
b. Chiết cành. d. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.
Câu 2.(0,9 đ) Cách cắt một đoạn thân, cành có đủ mắt chồi rồi đem cắm xuống đất cho cành bén rễ và phát triển thành cây mới:
a. Giâm cành. c. Ghép cây.
b. Chiết cành. d. Nhân giống vô tính.
Câu 3.(0,9 đ) Cách dùng một bộ phận sinh dưỡng của cây gắn vào một cây khác cho tiếp tục phát triển:
a. Giâm cành. c. Ghép cây.
b. Chiết cành. d. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.
Câu 4.(0,9 đ) Phương pháp tạo ra rất nhiều cây từ một mô:
a. Giâm cành. c. Ghép cây.
b. Chiết cành. d. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Câu 5.(1,8 đ) Trình tự các bước ghép mắt:
1. Rạch vỏ gốc ghép. 3. Luồn mắt ghép vào vết rạch.
2. Buộc dây để giữ mắt ghép. 4. Cắt lấy mắt ghép.
Sắp xếp các câu trên đúng là:
a. 2134. c. 4321.
b. 1234. d. 1432.
Câu 6.(0,9 đ) Chọn câu trả lời đúng. Nhóm cây thường được sử dụng để chiết cành là:
a. Sắn, dâu, rau muống, khoai lang. c. Ổi, mít, sắn, khoai lang.
b. Cam, chanh, bưởi, nhẵn. d. Nhẵn, khoai lang, rau ngót, sắn.
Câu 7.(0,9 đ) Chọn câu trả lời đúng. Nhóm cây thường được sử dụng để giâm cành là:
a. Cam, ổi, mít, khoai lang. c. Nhẵn, rau ngót, sắn, dâu.
b. Sắn, rau muống,, khoai lang. d. Chanh, nhẵn, khoai lang.
Câu 8.(0,9 đ) Chọn câu trả lời đúng.Phương pháp có thể đặt được số lượng lớn cây giống trong thời gian ngắn là:
a. Giâm cành. c. Chiết cành.
b. Ghép cây. d. Nhân giống vô tính.
Câu 9.(0,9 đ) Chọn câu trả lời đúng. Điều kiện để cành giâm phát triển được là:
a. Cành già. c. Cành không còn đủ mắt chồi .
b. Cành non. d. Cành bánh tẻ (không quá non, không
quá già) có đủ mắt chồi và giâm ở môi
trường đất ẩm.
Học bài làm bài tập
Tìm hiêu thêm một số phương pháp nhân giống cây trồng, đọc mục em có biết.
Bơ Nah Cruồng Bảo
Lôn Krong Mùi
chân thành cám ơn các bạn
 
Gửi ý kiến