Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Thanh Uyên
Ngày gửi: 20h:12' 24-11-2016
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: -1 người
Kính chào quí thầy cô
về dự giờ
MÔN: SINH HỌC
Lớp: 6B
Năm học: 2016 - 2017
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
BÀI 26:
SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
I. SỰ TẠO THÀNH CÂY MỚI TỪ RỄ, THÂN, LÁ Ở MỘT SỐ CÂY CÓ HOA
* Hãy quan sát các hình 26.1 ; 26.2 ; 26.3 ; 26.4 trong SGK (trang 87), kt hỵp víi mu vt Ĩ tr li cc cu hi sau :
1. Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì ? Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành một cây mới không ? Vì sao ?
2- Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ?
3- Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ?
4- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ?
Cây rau má bò trên đất ẩm
Củ gừng để nơi ẩm
Củ khoai lang để nơi ẩm
Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm
THẢO LUẬN NHÓM
4PHÚT
1. Caây rau maù khi boø treân ñaát aåm, ôû moãi maáu thaân coù hieän töôïng gì ? Moãi maáu thaân nhö vaäy khi taùch ra coù theå thaønh moät caây môùi khoâng ? Vì sao ?

Khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân của cây rau má có chùm lá và rễ phụ. Mỗi mấu thân như vậy khi tách ra có thể thành một cây mới.
2- Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ?
Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới.Vì, trên thân rễ gừng có những chồi non, các chồi này mọc nhô lên khỏi mặt đất và gốc chồi bén rễ sẽ thành cây mới. Đây là hình thức sinh sản bằng thân rễ.
3- Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ?
Củ khoai lang để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được.Đem rễ củ(khoai lang) để nơi ẩm sau một thời gian sẽ mọc ra chồi. Mỗi chồi có thể phát triển thành cây mới. Đây là cách sinh sản bằng rễ củ.
4- Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không ? Vì sao ?
Lá cây thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới. Lá thuốc bỏng rụng xuống đất ẩm, sau một thời gian, từ các mép lá sẽ mọc nhiều chồi và rễ.Khi lá thối, mỗi chồi đó sẽ phát triển thành cây mới. Hình thức sinh sản bằng lá.
Dựa vào các câu trả lời trên các em hãy tìm thông tin để điền vào bảng sau:
Thân bò
Cơ quan sinh dưỡng
Có đất ẩm
Thân rễ
Cơ quan sinh dưỡng
Nơi ẩm
Rễ củ
Cơ quan sinh dưỡng
Nơi ẩm

Cơ quan sinh dưỡng
Đủ độ ẩm
* Em hãy cho biết sự tạo thành cây mới từ cơ quan nào, trong điều kiện nào?
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
BÀI 26:
SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
I. SỰ TẠO THÀNH CÂY MỚI TỪ RỄ, THÂN, LÁ Ở MỘT SỐ CÂY CÓ HOA
Một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo thành cây mới từ cơ quan sinh dưỡng.
II. SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN CỦA CÂY
Từ các phần khác nhau của cơ quan.............ở một số cây như:........., .........,...... , ....,có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có............Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan .............. được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong các từ : sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ. Điền vào chổ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
sinh dưỡng
thân bò
thân rễ
rễ củ

độ ẩm
Sinh dưỡng
Sinh s?n sinh du?ng t? nhin hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Chương V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
BÀI 26:
SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
I. SỰ TẠO THÀNH CÂY MỚI TỪ RỄ, THÂN, LÁ Ở MỘT SỐ CÂY CÓ HOA
II. SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN CỦA CÂY
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá..
* Muốn diệt cỏ dại hại cây trồng ta phải làm gì?
- Muốn diệt cỏ dại ta phải đào hết toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất thì mới diệt hết cỏ dại. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.
BÀI: 26 SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
I/. SỰ TẠO THÀNH CÂY MỚI TỪ RỄ THÂN LÁ Ở MỘT SỐ CÂY CÓ HOA.
II/. SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN CỦA CÂY.
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Một số cây trong điều kiện đất ẩm có khả năng tạo thành cây mới từ cơ quan sinh dưỡng.
CHƯƠNG V: SINH SẢN SINH DƯỠNG
* Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá..
TRÒ CHƠI GIẢI Ô SỐ
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
ĐỘI A
ĐỘI B
1
2
3
4
7
6
5
8
Em hãy chọn

một ô số bất kỳ

và trả lời theo

yêu cầu của câu

hỏi. Để có cơ

hội được điểm

thưởng
1/ Trong các nhóm cây sau đây, nhóm cây nào có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
Củ nghệ, cỏ gấu, lá cây hoa đá.
Cây mít, cây rau má, ổi.
Cây bưởi, cây tre, cây mía.
Cả a, b, c đều đúng
BÀI 26:
SINH SẢN
SINH DƯỠNG
TỰ NHIÊN
2/ Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên có các hình thức sinh sản nào?
Sinh sản bằng thân bò, thân rễ.
Sinh sản bằng chiết cây, ghép cành.
Sinh sản bằng rễ củ, bằng lá.
Cả a, c đều đúng
BÀI 26:
SINH SẢN
SINH DƯỠNG
TỰ NHIÊN
4/ Muốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ như thế nào?
Đem ngâm trong nước.
Bảo quản ở nơi khô ráo.
Để nơi ẩm ướt.
Cả a, b, c đều đúng.
BÀI 26:
SINH SẢN
SINH DƯỠNG
TỰ NHIÊN
BÀI 26:
SINH SẢN
SINH DƯỠNG
TỰ NHIÊN
8/ Quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?
Thân rễ.
Bằng lá.
Thân củ.
Rễ củ.
3/ Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?
Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).
Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ quả, hạt.
Là sự tạo thành cá thể mới do con người..
Cả a, b, c đều đúng
BÀI 26:
SINH SẢN
SINH DƯỠNG
TỰ NHIÊN
6/ Một số cây có khả năng tạo thành cây mới trong điều kiện nào?
Cần có nhiều nước, muối khoáng.
Phải có đủ độ ẩm, đất ẩm.
Cần có nhiệt độ cao.
Cả a, b, c đều sai.
BÀI 26:
SINH SẢN
SINH DƯỠNG
TỰ NHIÊN
CHÚC MỪNG
MAY MẮN
CHÚC MỪNG
MAY MẮN
- Về nhà học bài, trả lời câu hỏi SGK.
Mỗi nhóm chuẩn bị cành rau lang, đoạn mì
cắm vào đất ẩm cho ra rễ.
- Chuẩn bị bài: Sinh sản sinh dưỡng do người
- Ôn lại bài: Vận chuyển các chất trong thân
Trân trọng kính chào quí thầy cô.
Chúc quí thầy cô dồi dào sức khoẻ
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC TỐT !
 
Gửi ý kiến