Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị mỹ hảo
Ngày gửi: 08h:24' 25-01-2021
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
chào mừng QUÝ thầy cô ĐẾN DỰ GIỜ
Trường: THCS Tân Hiệp
GV: Nguyễn Thị Mỹ Hảo
Câu 1. Lá thường xếp trên cây theo mấy kiểu ?
A. 1 kiểu       B. 2 kiểu
C. 4 kiểu      D. 3 kiểu
Câu 2. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Ở lá cây, … là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.
A. lỗ khí       B. biểu bì
C. lục lạp       D. gân lá
Câu 3. Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở:
A. mặt trên của lá. B. mặt dưới của lá.
C. gân lá. D. phần thịt lá.
Câu 4. Sản phẩm của quá trình hô hấp bao gồm :
A. khí cacbônic, hơi nước và năng lượng.
B. khí cacbônic, tinh bột và năng lượng.
C. khí ôxi, hơi nước và năng lượng.
D. khí ôxi, tinh bột và hơi nước.
Câu 5. Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng
A. ra hoa, tạo quả.
B. thoát hơi nước qua lá.
C. hô hấp ở rễ.
D. quang hợp ở lá.
Rễ
Thân

Hoa
Quả
Hạt
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh sản
? Kể tên các bộ phận của cây có hoa
Có khi nào rễ, thân, lá cũng làm nhiệm vụ sinh sản không?
Nếu có, chúng sẽ sinh sản như thế nào, trong điều kiện nào?
Sinh sản
Sinh sản hữu tính
Sinh sản vô tính
Sinh sản sinh dưỡng
Sinh sản bằng bào tử
Sinh sản sinh dưỡng
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên
Sinh sản sinh dưỡng do con người
CHỦ ĐỀ: SINH SẢN SINH DƯỠNG

CHỦ ĐỀ: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1/. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa:
Hình 26.1: Cây rau má bò trên đất ẩm.
Hình 26.2: Củ gừng để ở nơi ẩm.
Hình 26.3: Củ khoai lang để ở nơi ẩm
Hình 26.4: Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm
Quan sát hình, nhớ lại kiến thức đã học (biến dạng của rễ, thân, lá) cho biết:
Thân bò
Rễ củ
Thân rễ

Mỗi mấu thân có thể tạo thành cây mới vì có đủ rễ, thân, lá.
Cây rau má khi bò trên đất ẩm ở mỗi mấu thân có hiện tượng gì?
Hình 26.1: Cây rau má bò trên đất ẩm.
Mỗi mấu thân như vậy tách ra có thể thành cây mới được không? Vì sao ?
Mỗi mấu thân có rễ phụ và lá
Chồi
Rễ
Củ gừng để nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được vì có đủ chồi và rễ.
Củ gừng để ở nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không?
Vì sao ?
Hình 26.2: Củ gừng để ở nơi ẩm.
Rễ
Chồi
Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được vì trên củ khoai mọc ra các chồi và rễ.
Củ khoai lang để nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới được không.
Vì sao?
Hình 26.3: Củ khoai lang để ở nơi ẩm
Lá thuốc bỏng rơi xuống đất ẩm, có thể tạo thành cây mới được vì nó có đủ rễ, thân, lá.
Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành cây mới được không? Vì sao ?
Hình 26.4: Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm
Cây rau má
Củ gừng
Củ khoai lang
Lá thuốc bỏng
Quan sát các hình bên, thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau:
Hình 26.1: Cây rau má bò trên đất ẩm.
Hình 26.2: Củ gừng để ở nơi ẩm.
Hình 26.3: Củ khoai lang để ở nơi ẩm
Hình 26.4: Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm
Quan sát hình, thảo luận nhóm hoàn thành bảng sgk trang 88
Hoàn thành bảng trang 88 - SGK
Thân bò
Thân rễ

Rễ củ
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Cơ quan sinh dưỡng
Nơi ẩm
Nơi ẩm
Đủ độ ẩm
Có đất ẩm
Vậy sự tạo thành cây mới trong điều kiện nào
và từ bộ phận nào của cây?

CHỦ ĐỀ: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá, ở một số cây có hoa:
- Một số loại cây trong điều kiện có khả năng tạo được cây mới từ cơ quan
+ Rau má: cây con mọc ra từ
+ Gừng: cây con mọc ra từ
+ Khoai lang: cây con mọc ra từ
+ Thuốc bỏng: cây con mọc ra từ
đất ẩm
sinh dưỡng.
thân bò
thân rễ
rễ củ
……………
………..
………..
………..
………..
………..

Từ các phần khác nhau của cơ quan …….…........ ở một số cây như: ....…......, ............., ……. , ….. , có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có ……..
Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan ……………. được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.
sinh dưỡng
rễ củ
độ ẩm
thân bò

thân rễ
sinh dưỡng
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu dưới đây : sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ.
(1)
(2)
(5)
(7)
(6)
(3)
(4)

CHỦ ĐỀ: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN

CHỦ ĐỀ: SINH SẢN SINH DƯỠNG
Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây
- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).
- Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là: sinh sản bằng thân bò, thân rễ, rễ củ, lá,…
Nêu những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa? VD?
. Sinh sản bằng thân bò (rau má, …)
. Sinh sản bằng thân rễ (gừng, …)
. Sinh sản bằng rễ củ (khoai lang, …)
. Sinh sản bằng lá (thuốc bỏng, …)
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?
Tìm trong thực tế những cây nào có khả năng sinh sản sinh dưỡng?
Sinh sản bằng lá
Cây hoa đá
Cây sống đời
Cây sắn
Cây thược dược
Cây cà rốt
Sinh sản bằng rễ củ
Cây lá lốt
Cây lục bình
Cây bèo cái
Cây rau muống
Sinh sản bằng thân bò
Sinh sản bằng thân rễ
Cây nghệ
Cây dong ta
Cỏ gấu
Cỏ tranh
Tại sao trong thực tế, tiêu diệt cỏ dại rất khó? Nêu biện pháp tiêu diệt cỏ dại và cơ sở khoa học của biện pháp đó?
Muốn diệt cỏ dại phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất, vì cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần xót lại mẫu thân rễ từ đó cũng có thể mọc chồi, ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh.
Quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?
Khoai tây mọc mầm có nên ăn không?

Sau khi thu hoạch muốn củ khoai lang không
mọc mầm thì phải cất giữ như thế nào?
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
Trên thực tế người ta thường
trồng khoai lang
bằng cách nào?
Trồng khoai lang bằng dây.
T?i sao khơng tr?ng khoai lang b?ng c??
Tiết kiệm chi phí, thời gian thu hoạch ngắn.

.
Rễ, thân, lá có thực hiện được chức năng sinh sản không?
Từ rễ, thân, lá tạo cây mới trong điều kiện nào?
Bản thân em làm gì để không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây con?
Không bẻ chồi, không giẫm đạp cây con, chăm sóc và bảo vệ cây ...
SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN
Là hình thức sinh sản đơn giản.
Có hiệu quả trong tự nhiên, tạo cây con nhanh, bảo tồn nguồn gen các loài quý hiếm.
Vì vậy các em cần tránh tác động vào giai đoạn sinh sản của cây nhất là lúc cây ra chồi non.
Câu 1: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?
A. Cây mới được mọc lên từ hạt.
B. Cây mới được tạo thành từ thân cây có hoa.
C. Cây mới được tạo thành từ một phần cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) ở cây mẹ.
D. Cây mới được tạo thành từ lá cây có hoa.
Câu 2: Muốn diệt cỏ cú tận gốc cần phải làm gì?
A. Cắt sát mặt đất.
B. Đào lấy hết thân rễ.
C. Phun thuốc làm cháy lá.
D. Bón thêm phân hóa học.
Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Đội A
Đội B
-Giải thích câu nói “ Diệt cỏ phải diệt tận gốc”?
1
2
3
4
5
6
Nhiều loại cỏ dại sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ mọc ngầm trong đất.
Là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng.
- Kể tên các loại cây có thể sinh sản bằng lá?
Thuốc bỏng, hoa đá,…
- Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?
- Kể tên các loại cây sinh sản bằng thân bò?
- Rau má, khoai lang
- Khoai lang có thể sinh sản bằng các bộ phận nào?
-Thân bò hay rễ củ
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài, trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK/ trang 88.
Đọc và soạn bài 27: “Sinh sản sinh dưỡng do người”.
Xem lại kiến thức về chức năng vận chuyển chất hữu cơ của
mạch rây ( bài 17).
Gừng, cây thuốc quanh nhà

Qua phân tích hiện đại có trên 400 hoạt chất trong củ gừng. Đó là chất nhựa (30 hoạt chất), tinh dầu (200 chất), chất khoáng và vitamin . Gừng có tác dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt, chống nôn, nhất là cho phụ nữ có thai mà không độc, chống say tàu xe ..
(Theo báo sức khoẻ và đời sống số 411)

- Cải thiện bệnh tiểu đường
- Tốt cho người bệnh huyết áp.
- Là chất chống ung thư
- Tốt cho hệ tiêu hóa,
- Giảm viên,...

(Theo báo sức khỏe và đười sống số 411)
Công dụng của củ khoai lang
Vào thời thực dân Pháp xâm lược và thống trị nước ta, chúng tổ chức làm đường xe lửa để vận chuyển các khoáng vật ra Cảng mang về nước.
Khi làm đường tàu đến đất Hoằng Hoá (thuộc Tỉnh Thanh Hóa) thì bị người dân lên kế hoạch để tổ chức phá bỏ đường ray nhằm ngăn không cho chúng vận chuyển khoáng vật về nước.Thấy đường tàu làm mãi không xong.
Quan Pháp mới hỏi quan huyện Hoằng Hoá: Tại sao lại để dân chúng phá đường tàu mà không xử phạt?
Quan huyện Hoằng Hoá cũng là người yêu nước, mới nói:
"Thưa quan, dân chúng con khổ quá không có gì ăn nên phải ăn rau má, mà rau má trên đường tàu là non và ngon nhất, dân con không cố ý phá đâu ạ"
 
Gửi ý kiến