Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiêm Thị Tú Uyên
Ngày gửi: 22h:33' 16-04-2017
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
SINH HỌC 11
Nhóm 7: Lớp D4K58
A- SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
CHƯƠNG III:
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
BÀI 34:
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. KHÁ NIỆM
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
1. Các mô phân sinh.
2. Sinh trưởng sơ cấp.
3. Sinh trưởng thứ cấp.
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng.
NỘI DUNG
KHÁ NIỆM
- Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào.
Sinh trưởng của thực vật là gì?
I. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

1. Các mô phân sinh
Chồi đỉnh chứa
MPS đỉnh
Tầng sinh mạch
Tầng sinh bần
MPS
bên
Ở cây gỗ, MPS bên
làm dày thân và rễ
Lông hút
MPS đỉnh rễ
Chóp rễ
MPS đỉnh
trở thành
cành hoa

non
Tầng phát sinh
(MPS lóng)
Mắt
lóng
A- MÔ PHÂN SINH ĐỈNH XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ.
B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA.
MPS đỉnh
MPS bên
MPS lóng
Khá niệm
MPS
Các loại
MPS
Loại cây
Chức năng
Vị trí
Là nhóm các tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân.
1 lá mầm
2 lá mầm
Chồi đỉnh,
nách,
chồi rễ
2 lá mầm
1 lá mầm
Thân, rễ
Các mắt
(nơi gắn
lá)
Giúp thân,
rễ tăng
Chiều dài
Giúp thân,
rễ tăng
đường kính
Giúp tăng
chiều dài
lóng thân
* Ở thực vật một lá mầm, nếu cắt bỏ mô phân sinh đỉnh thì thân cây có tiếp tục dài ra được không? Tại sao?
=> Trả lời: Thân cây vẫn tiếp tục dài ra ngay cả khi mô phân sinh đỉnh bị cắt bỏ. Vì cây dài ra là nhờ mô phân sinh lóng.
SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH
TRƯỞNG THỨ CẤP
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
A, Sinh trưởng sơ cấp.
Sinh trưởng sơ cấp là gì ?

A, Sinh trưởng sơ cấp.

Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.

Xảy ra ở đa số cây một lá mầm và phần thân non của cây hai lá mầm.
B, Sinh trưởng thứ cấp.
Sinh trưởng thứ cấp là gì ?
B, Sinh trưởng thứ cấp.

Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra.

Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi.
gỗ dác. vỏ.
B, Sinh trưởng thứ cấp.
Quan sát hình, điền tên và nêu các chức năng của các bộ phận đó?
Gỗ lõi (ròng)
Gỗ dác
Tầng phân sinh bên
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh bần
Bần
B, Sinh trưởng thứ cấp.
1
2
3
4
5
6
B, Sinh trưởng thứ cấp.
So sánh sinh trưởng sơ cấp và thứ cấp ở cây thân gỗ:
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Nhân tố bên trong
Hoocmôn
Di truyền
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Nhân tố bên ngoài
Nhiệt độ
Nước
Ánh sáng
Ôxi
Muối khoáng
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Các nhân tố
Vai trò
Ví dụ
Bên
trong
Bên
ngoài
Hoocmôn
Di truyền
Nhiệt độ
Nước
Ánh sáng
Ôxi
Muối khoáng
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Các nhân tố
Vai trò
Ví dụ
Bên
trong
Hoocmôn
Di truyền
Quyết định đặc điểm, thời gian sinh trưởng.
Cây tre sinh trưởng nhanh
Lim sinh rưởng chậm

- Kích thích sự sinh trưởng.
Kìm hãm sự sinh trưởng.

Auxin, giberelin
Axit abxixic, phenol

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Các nhân tố
Vai trò
Ví dụ
Bên
ngoài
Nhiệt độ
Nước
Ánh sáng
Ôxi
Muối khoáng
Tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng.
- Hàm lượng nước thấp thì hạt không nảy mầm, cây chịu hạn, cây ưa ẩm…
Là điều kiện sống quan trọng quyết định sự nảy mầm và chồi.
- Cây ngô sinh trưởng chậm ở 10-37oC, sinh trưởng nhanh ở 37-44oC…
- Ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá.
- Cây mọc trong bóng tối thì mọc vóng lên, còn cây ở ngoài sáng thì mọc chậm lại.
- Rất cần cho sự sinh trưởng của thực vật.
- Nồng độ ôxi giảm xuống dưới 5% thì sinh trưởng bị ức chế…
- Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc TB và các quá trình sinh lí trong cây.
- Thiếu Nitơ sinh trưởng của cây bị ức chế, hoặc có thể bị chết…
* Sự hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sự sinh trưởng của thực vật được vận dụng như thế nào trong trồng trọt?
Trả lời: Trồng cây đúng mùa vụ, nhập nội giống, luân canh xen canh, làm cỏ, tưới nước, bón phân thích hợp.
Em có biết?

* Trúc sáo (phyllostachys pubescens) là 1 trong những loài thực vật sinh trưởng nhanh nhất. Thân cây này có thể sinh trưởng hơn 1m/ngày.
Trúc sáo
(phyllostachys pubescens)
 
Gửi ý kiến