Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Juliet Granger
Ngày gửi: 20h:48' 15-02-2011
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt Liệt Chào Mừng Toàn Thể Học Sinh
Sinh Học 11
Chương lll: Sinh Trưởng Và Phát Triển
A-Sinh Trưởng Và Phát Triển Ở Thực Vật
?????
Bài 34: Sinh Trưởng Ở Thực Vật
Nội dung bài học:
I. Khái niệm
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1. Các mô phân sinh
2. Sinh trưởng sơ cấp
3. Sinh trưởng thứ cấp
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Sinh trưởng của thực vật là quá trình gia tăng về kích
thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
Có nhận xét gì về kích thước của cây ở giai đoạn nảy mầm???
Vậy sinh trưởng là gì???
I. Khái niệm
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1. Các mô phân sinh
Mô phân sinh đỉnh thân
Mô phân sinh bên
Mô phân sinh đỉnh rễ
Mô phân sinh lóng
Quan sát hình cho biết có những loại mô phân sinh nào??? Chức năng của từng loại
Vậy mô phân sinh là gì???
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1. Các mô phân sinh
Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật
chưa phân hóa, duy trì được khả năng
nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
Có các loại mô phân sinh sau:
+ Mô phân sinh đỉnh: đỉnh thân, đỉnh rễ.
+ Mô phân sinh bên.
+ Mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm).
2. Sinh trưởng sơ cấp
Chồi đỉnh
Biểu bì
Vỏ
Mạch rây sơ cấp
Tầng sinh mạch
Mạch gỗ
sơ cấp
Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.
Xảy ra ở đa số cây một lá mầm và phần non của cây hai lá mầm.
Sinh trưởng sơ cấp là gì???
Sinh trưởng sơ cấp xảy ra ở loài thực vật nào???
Tủy
3. Sinh trưởng thứ cấp
Mạch gỗ thứ cấp
Mạch gỗ sơ cấp
Tủy
Bần
Tầng sinh bần
Chu bì (vỏ bì)
Mạch rây sơ cấp
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh mạch
Vỏ
Sinh trưởng thứ cấp là gì???
-Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm tăng
đường kính của thân và rễ do hoạt dộng nguyên
phân của mô phân sinh bên tạo ra.
-Sinh trưởng thứ cấp chỉ xảy ra ở cây hai lá mầm.
-Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.
Sự tăng bề ngang của cây nhờ hoạt động của tầng nào???

- Tầng sinh mạch làm cho gỗ lớn lên.
- Tầng sinh vỏ làm cho vỏ dầy lên
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Nhân tố bên trong
Nhân tố bên ngoài
Hoocmôn
Di truyền
Nước
Nhiệt độ
Ánh sáng
Phân bón
Sự sinh trưởng của cây chịu tác dộng bởi những nhân tố nào???
Hoàn thành bản sau:
- Điều tiết tốc độ sinh trưởng của cây
- Quyết định đặc điểm, thời gian sinh trưởng
- Tác động hầu hết các giai đoạn sinh trưởng
- Quyết định sự nảy mầm và chồi
- Anh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa và rụng lá
- Nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí
C. Biểu bì ? Vỏ ? Gỗ sơ cấp ? Tầng sinh mạch ? Mạch rây sơ cấp ? Tủy.

D. Biểu bì ? Vỏ ? Tầng sinh mạch ? Mạch rây sơ cấp ? Gỗ sơ cấp ? Tủy.
Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Giải phẩu mặt cắt ngang của sinh trưởng sơ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong thân là:

A. Vỏ ? Biểu bì ? Mạch rây sơ cấp ? Tầng sinh mạch ? Gỗ sơ cấp ? Tủy.

B. Biểu bì ? Vỏ ? Mạch rây sơ cấp ? Tầng sinh mạch ? Gỗ sơ cấp ? Tủy.

B. Bần ? Tầng sinh bần ? Mạch rây thứ cấp ? Mạch rây sơ cấp ? Tầng sinh mạch ? Gỗ thứ cấp ? Gỗ sơ cấp ? Tủy.

C. Bần ? Tầng sinh bần ? Mạch rây sơ cấp ? Mạch rây thứ cấp ? Tầng sinh mạch ? Gỗ sơ cấp ? Gỗ thứ cấp ? Tủy.

D. Tầng sinh bần ? Bần ? Mạch rây sơ cấp ? Mạch rây thứ cấp ? Tầng sinh mạch ? Gỗ thứ cấp ? Gỗ sơ cấp ? Tủy.
Câu 2: Giải phẩu mặt cắt ngang của thân cây sinh trưởng thứ cấp theo thứ tự từ ngoài vào trong là:
A. Bần ? Tầng sinh bần ? Mạch rây sơ cấp ? Mạch rây thứ cấp ? Tầng sinh mạch ? Gỗ thứ cấp ? Gỗ sơ cấp ? Tủy.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài học !!!
 
Gửi ý kiến