Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thanh Hà
Ngày gửi: 09h:52' 18-05-2011
Dung lượng: 11.9 MB
Số lượt tải: 207
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG III
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM:
Sinh trưởng của thực vật là gì?
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước(chiều dài,bề mặt,thể tích)của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
I. KHÁI NIỆM:
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP:
1. Mô phân sinh:
a. Mô phân sinh là gì?
b. Các loại mô phân sinh:
Thảo luận nhóm:
Quan sát hình điền PHT
Là nhóm các tế bào chưa phân hóa,duy trì được khả năng nguyên phân.
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Phiếu học tập
MÔ PHÂN SINH
Chồi đỉnh chứa
MPS đỉnh
Tầng sinh mạch
Tầng sinh bần
MPS
bên
Ở cây gỗ, MPS bên
làm dày thân và rễ
Lông hút
MPS đỉnh rễ
Chóp rễ
MPS đỉnh
trở thành
cành hoa

non
Tầng phát sinh
(MPS lóng)
Mắt
lóng
H 34.1
A- MÔ PHÂN SINH BÊN XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ
B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
PHIẾU HỌC TẬP
-Là các nhóm tế bào chưa phân hóa.
-Duy trì được khả năng nguyên phân
MPS đỉnh
MPS bên
MPS lóng
1 lá mầm
2 lá mầm
2 lá mầm
1 lá mầm
Chồi đỉnh,nách, đỉnh rễ.
Thân,rễ.
Các mắt
Giúp thân,rễ tăng chiều dài
Giúp thân,rễ tăng đường kính
Giúp tăng chiều dài lóng,thân
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
b.Các loại mô phân sinh:
Mô phân sinh đỉnh: Có ở chồi đỉnh,chồi nách ở thân(cành),đỉnh rễ.
C/n: Làm cho thân và rễ dài ra.
Mô phân sinh bên(tầng phát sinh): Sinh ra từ mô phân sinh đỉnh(chỉ có ở thực vật 2 lá mầm)
C/n: Tăng bề dày(đường kính)của cây.
Mô phân sinh lóng : Phân bố tại các mắt,nơi lá gắn vào thân(chỉ có ở thực vật 1 lá mầm)
C/n: Tăng chiều dài của lóng.
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Ở thực vật một lá mầm,nếu cắt bỏ mô phân sinh đỉnh thì thân cây có tiếp tục dài ra được không?Tại sao?
Thân cây vẫn tiếp tục dài ra ngay cả khi mô phân sinh đỉnh bị cắt bỏ.Dài ra là nhờ mô phân sinh lóng
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:
Quan sát hình vẽ ,thảo luận nhóm hoàn thành PHT:
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
PHIẾU HỌC TẬP
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp:
a. Sinh trưởng sơ cấp:
Sinh trưởng sơ cấp là gì?
Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động NP của mô phân sinh đỉnh.
KQ: Làm tăng chiều dài của thân và rễ.
b. Sinh trưởng thứ cấp:
Sinh trưởng thứ cấp của thân gỗ là do mô phân sinh bên (tầng phát sinh) hoạt động tạo ra
KQ: Làm tăng đường kính của thân cây .Tạo gỗ lõi,gỗ dác và vỏ.
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Quan sát hình cho biết cấu tạo của cây thân gỗ?
+ Gỗ lõi(Ròng): Màu sẫm ở trung tâm của thân và rễ,gồm những tế bào thứ cấp già.
C/n: Nâng đỡ cho cây.
+ Gỗ dác: Màu sáng kế theo phía ngoài,gồm những tế bào gỗ thứ cấp trẻ hơn.
C/n: Vận chuyển nước và ion khoáng.
+ Vỏ cây(bần): Do tầng sinh bần tạo ra.
C/n: Bảo vệ cây.
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Những nét hoa văn trên gỗ xuất phát từ đâu?
Đ/A : Từ vòng năm
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Vòng năm là gì?Vai trò của vòng năm trong lâm nghiệp và mặt hàng gỗ?
+Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối xen kẽ là vòng năm.
+Dựa vào vòng năm xác định tuổi cây,chất lượng gỗ tốt hay xấu,già hay trẻ.
Mỗi năm cây cho 1 vòng gỗ màu sáng(sinh trưởng vào mùa mưa)và 1 vòng màu sẫm(sinh trưởng vào mùa khô)
Dựa vào vòng gỗ xác định tuổi cây như thế nào?
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Quan sát thân cây cắt ngang có 5 vòng sáng 5 vòng tối xen kẽ nhau .Hỏi cây đó mấy tuổi?
Đ/A: 5 tuổi
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng:
a. Nhân tố bên trong:
Các nhân tố bên trong nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây? Lấy ví dụ cho mỗi nhân tố?
-Đặc điểm di truyền,thời kì sinh trưởng của giống ,loài cây.
-Hoocmor thực vật: Auxin,Giberelin,Xitokinin,Axit abxixic….
b. Nhân tố bên ngoài:
Các nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây? Vai trò của mỗi nhân tố?
+Nhiệt độ.
+Hàm lượng nước.
+Ánh sáng.
+Oxi
+Dinh dưỡng khoáng.
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Sự hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng của thực vật được vận dụng như thế nào trong trồng trọt?
Trồng cây đúng mùa vụ,nhập nội giống,luân canh xen canh,làm cỏ,tưới nước,bón phân thích hợp.
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
CÂU HỎI LUYỆN TẬP
1.Ở thực vật 2 lá mầm thân và rễ dài ra là hoạt động của:
A. Mô phân sinh đỉnh .
B. Mô phân sinh.
C.Mô phân sinh lóng.
D. Mô phân sinh cành.
2.Loại mô phân sinh chỉ có ở cây 2 lá mầm:
A. Mô phân sinh bên.
B. Mô phân sinh đỉnh thân.
C.Mô phân sinh lóng.
D. Mô phân sinh rễ.


Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
3. Thân của cây cau,cây dừa cao lớn được hình thành nhờ kiểu sinh trưởng nào?(Sơ cấp,thứ cấp hay cả 2)?
Đ/a: Sinh trưởng sơ cấp
4. Cây trồng trong tối có hiện tượng mọc vống ra tại sao?
Đ/a:Trong tối lượng chất kích thích sinh trưởng(Auxin)nhiều hơn chất ức chế sinh trưởng . Nên cây trong tối sinh trưởng mạnh hơn.Mặt khác cây trong tối ít bị mất nước hơn.
a.Cây trồng trong tối b.Cây trồng ngoài sáng
Bài 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
DẶN DÒ
-Học và làm bài tập cuối bài trong SGK(Tr138)
-Đọc phần em có biết.
- Chuẩn bị cho bài học sau: (Đọc trước bài mới )
Hãy phân biệt Hoocmor thực vật theo bảng sau:
Cây cân bằng hoocmôn
Cây dư thừa hoocmôn kích thích axit gibberelic
No_avatarf
cung chi the
 
Gửi ý kiến