Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Minh Nhật (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:36' 18-01-2016
Dung lượng: 16.9 MB
Số lượt tải: 886
Số lượt thích: 0 người
TEACHER: PHAM HOANG MINH NHAT
CAM LO DISTRICT DEPARTMENT OF EDUCATION
TRAN HUNG DAO JUNIOR HIGH SCHOOL
Phamminhnhat.thcshthh@quangtri.edu.vn
Welcome to our class
ENGLISH 6

SCHOOL YEAR: 2015-2016
WARMER
Chatting
? Do you like watching TV?
? How many hours a day do you watch TV?
? Do you watch TV when you are eating? Learning lessons?
? What kind of programme do you watch most?
Unit 7: Television
Lesson 6: SKILL 2
I. Vocabulary:
- giraffe [dʒi`rɑ:f](n):
Hươu cao cổ
- squirrel [`skwirəl](n):
Con sóc
- spotted [`spɔtid](adj):
lốm đốm
- compare [kəm`peə] (v):
So sánh
- habit [`hæbit](n):
thói quen
- comment [`kɔment](n,v):
Bình luận
II. Listening 1. Listen and tick.

2. Listen and tick True or false.

III. Writing
3. What are your TV-watching habits?
I like….
I usually watch….( your favourite programme)
I usually leave the TV on…./ turn off the TV ….
I think I have good /bad TV watching habits.
III. Writing
I do not watch much TV. I only spend one or two hours a day watching TV. I spend most of my free time on outdoor activities. I usually watch the VTV news on VTV1 channel. I usually turn off the TV when I do not watch it. I think I have good TV watching habits.
Suggested writing:
Home work
Write about Mary
Do exercises C1,2- P 6,7 workbook
Prepare new lesson:
Unit 2. Lesson 7. Looking back & Project
Phamminhnhat.thcshthh@quangtri.edu.vn
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến