Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Smart World 7 Theme 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đại Trường Phát
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 22h:53' 19-10-2018
Dung lượng: 29.9 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
THEME 2: MOVIES
Lesson 1
Lesson 3
Lesson 5
Lesson 2
Lesson 4
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 14
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 14
a
e
f
c
d
?
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 14
6:15
Monday
war
?
?
?
going
on
really
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 14
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 15
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 15
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 15
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 15
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 16
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 16
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 16
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 16
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 17
funniest
most
What’s
most
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 17
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 17
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 17
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 18
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 18
3
5
4
1
6
?
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 18
Falls
crime
thirteen
clues
History
pyramid
?
?
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 18
Mexico
He works at the old Maztec Pyramid
He has learned a lot about the history of people
He has found many amazing things
They think there is a great treasure hidden in the pyramid
?
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 19
Mexico City
It looks funny
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 19
Because the bridge is broken
There are 2 paths next to the bridge
?
?
easier
hard
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 19
There are ancient things, wall painting and a puzzle
He’s taking a picture of the puzzle
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 19
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 20
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 20
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 20
True
False
True
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 20
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 21
A Vietnamese Novel and Movie
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 21
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 21
Topic sentence
Body sentence 1
Body sentence 2
Conclusion
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 22
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 22
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 22
thriller
7pm
The Final Words
read
awesome
?
?
?
?
?
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 22
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 23
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 23
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 104
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 104
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 105
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 106
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 108
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 110
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 112
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 115
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 119
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 120
i-Learn Smart World 7 – Theme 2
Page 120
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓