Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Smart World 7 Theme 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đại Trường Phát
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 23h:26' 19-10-2018
Dung lượng: 26.9 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
THEME 4: MUSIC AND ARTS
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Theme 4 – Lesson 1
Page 36
Theme 4 – Lesson 1
Page 36
rock
blues
rap
reggae
flamenco
Thiếu hiệu ứng
?
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 1
Page 34
my
their
her
?
?
?
Theme 4 – Lesson 1
Page 34
Theme 4 – Lesson 1
Page 35
their
his
her
my
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 1
Page 35
Theme 4 – Lesson 1
Page 35
Theme 4 – Lesson 1
Page 35
Theme 4 – Lesson 2
Page 36
Theme 4 – Lesson 2
Page 36
B
E
C
D
A
awful
bad
not very good
OK
fantastic
great
good
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 2
Page 36
really good
a play
terrible
?
?
?
Theme 4 – Lesson 2
Page 36
Theme 4 – Lesson 2
Page 37
weren’t
were
were
did
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 2
Page 37
Theme 4 – Lesson 2
Page 37
Theme 4 – Lesson 3
Page 38
They had a very difficult trip
They solved the puzzle.
The floor opened and they fell into the pyramid
The bridge was broken so they started walking.
3
4
5
2
?
?
?
?
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 3
Page 38
1. They have fallen into a hole
2. They seem worried
?
?
False
False
True
?
?
?
Theme 4 – Lesson 3
Page 38
1
2
3
4
D
C
B
A
?
?
?
?
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 3
Page 39
3. Matt is pointing at a tunnel
1. They are in the strange room
2. The tunnel they came through is blocked
?
?
?
Theme 4 – Lesson 3
Page 39
3
2
5
9
8
4
1
7
6
wheel
chain
fish head pipe
boat
high tunnel
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 3
Page 39
they turned the wheel to start the water
they pulled the chain to open the fish head pipe
everyone quickly got into the boat
the water went up to the high tunnel, and they could escape the room in the boat
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 3
Page 39
Theme 4 – Lesson 4
Page 40
Theme 4 – Lesson 4
Page 40
degree
education
exams
libraries
temple
?
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 4
Page 40
d
b
a
?
?
?
Theme 4 – Lesson 4
Page 40
Theme 4 – Lesson 4
Page 41
exam
temple
education
?
?
?
Yes
No
Yes
No
?
?
?
?
Theme 4 – Lesson 4
Page 41
Theme 4 – Lesson 4
Page 41
Theme 4 – Lesson 5
Page 42
Theme 4 – Lesson 5
Page 42
Theme 4 – Lesson 5
Page 42
Theme 4 – Lesson 5
Page 42
Theme 4 – Lesson 5
Page 43
Theme 4 – Lesson 5
Page 43
Theme 4 – Lesson 2
Page 106
Theme 4 – Lesson 3
Page 108
Theme 4 – Lesson 5
Page 119
Theme 4 – Lesson
Page 120
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓