Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Smart World 7 Theme 6

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đại Trường Phát
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày gửi: 20h:27' 21-10-2018
Dung lượng: 22.3 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 1 người (Nễn Ăn Ận)
THEME 6: COMMUNITY SERVICES
Lesson 1
Lesson 2
Lesson 3
Lesson 4
Lesson 5
Theme 6 – Lesson 1
Page 54
Theme 6 – Lesson 1
Page 54
flowers
money
streets
parks
bottles
paper
money
clothes
a fair
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 1
Page 54
organize
plant
clean
?
?
?
Theme 6 – Lesson 1
Page 54
Theme 6 – Lesson 1
Page 55
We can raise money for charity
What else can we do?
We can plant trees
We can organize a fair for charity
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 1
Page 55
Theme 6 – Lesson 1
Page 55
Theme 6 – Lesson 2
Page 56
Theme 6 – Lesson 2
Page 56
Theme 6 – Lesson 2
Page 56
some
with
How
?
?
?
Theme 6 – Lesson 2
Page 56
Theme 6 – Lesson 2
Page 57
Theme 6 – Lesson 2
Page 57
Theme 6 – Lesson 2
Page 57
Theme 6 – Lesson 3
Page 58
He’s on Mr.Landers’ arm.
5 people: Mr.Carter, Mr.Landers, Officer Baker, Matt and Milly
?
Theme 6 – Lesson 3
Page 58
1. No, they don’t.
2. No, I don’t think so.
He needs it for stamp collection
He offers one million dollars
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 3
Page 58
1. Lord Maples.
2. The glass.
?
?
Theme 6 – Lesson 3
Page 59
1. He sees his stamp was stolen
2. He is worried and shocked.
wait
Mr. Carter
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 3
Page 59
No
Yes
Yes
?
?
?
outside
outside
What were you doing?
talking on the phone
Who were you talking to?
talking on the phone
talking to my mother
I don’t want to say
What do you think happened?
The thief came in through the open window
It might be Jenkins
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 3
Page 59
Mr. Landers
He wasn’t in the garden talking on the phone, and he knew about the open window
He knew it was worth a lot of money
?
?
?
Theme 6 – Lesson 4
Page 60
Theme 6 – Lesson 4
Page 60
Theme 6 – Lesson 4
Page 60
deliver
stationery
cold
?
?
?
Theme 6 – Lesson 4
Page 60
Theme 6 – Lesson 4
Page 61
leftover
deliver
stationery
gifts
Vietnamese Students Helping the Poor
?
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 4
Page 61
Theme 6 – Lesson 4
Page 61
Theme 6 – Lesson 5
Page 62
Theme 6 – Lesson 5
Page 62
Theme 6 – Lesson 5
Page 62
poor children in the community
a fun run
plant trees
donate clothes
school books
?
?
?
?
?
Theme 6 – Lesson 5
Page 62
Theme 6 – Lesson 5
Page 63
Theme 6 – Lesson 5
Page 63
Theme 6 – Lesson 3
Page 109
Theme 6 – Lesson 3
Page 110
Theme 6 – Lesson 5
Page 119
Theme 6 – Lesson 5
Page 120
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓