Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Ngọc Kiều Nhi
Ngày gửi: 21h:44' 13-04-2018
Dung lượng: 6.8 MB
Số lượt tải: 330
Số lượt thích: 1 người (Cao Thi Nhien)
CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Gv:Dinh Ngoc Kieu Nhi


Nêu qui tắc chia một phân số cho một phân số, chia một số nguyên cho một phân số
Câu hỏi 1:
Nêu qui tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
Hùng có 21 viên bi, số bi của Hùng là bao nhiêu viên bi?


Nêu qui tắc chia một phân số cho một phân số, chia một số nguyên cho một phân số
Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với nghịch đảo của số chia.
Câu hỏi 1:
= 45
Nêu qui tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
= 6
Hùng có 21 viên bi, số bi của Hùng là bao nhiêu viên bi?
số bi của Hùng là:
GIÁO ÁN SỐ HỌC 6
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
1. Ví dụ:
? Kết luận gì ?
? Tìm x
Trả lời: Lớp 6A có 45 học sinh
Bài toán:
Số học sinh của lớp 6A là 27 bạn.
Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?
Giải:
Suy ra
Gọi số học sinh của lớp 6A là: x
(x  N*)
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
Ta có
Bài toán:
Phânsố
Số cần tìm
Giá trị phân số
Số học sinh của lớp 6A là 27 bạn.
Số học sinh của lớp 6A là :
27 :
=
45
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
Như vậy, để tìm một số biết

của nó bằng 27, ta lấy 27 :
Vậy qua ví dụ trên, 1 em hãy cho cô biết muốn tìm một số biết
của nó bằng a, ta làm thế nào ?
Phân số tương ứng với 27
Số cần tìm = Giá trị phân số : Phân số tương ứng
:
=
x
27
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
4/14/2018
10
Quy t?c
Muốn tìm một số biết của nó bằng a
Ta tính (m, n N*)
Hay của x bằng a thì
(m, n N*)
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
1. Ví dụ:
2. Quy tắc:
* Muốn tìm một số biết
của nó bằng a, ta tính a :
(với m,n )
?1
a)Tìm một số biết của nó bằng 14
b)Tìm một số biết của nó bằng
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
Số phải tìm là:
Hãy cho biết đâu là phân số, đâu là giá trị phân số của số đó?
Số phải tìm là:
Bài toán:
?1
?2
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
350 Lít
Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước?
1. Ví dụ:
2. Quy tắc:
*Muốn tìm một số biết
của nó bằng a, ta tính a :
(với m,n )
Bài toán:
Hỏi bể chứa
bao nhiêu
lít nước
khi đầy bể ?
Tìm hướng giải ?
? Sau khi đã dùng 350 lít tức là dùng hết bao nhiêu phần của bể ?
+ Phân số biểu thị khi bể đầy nước ?

+ Phân số biểu thị lượng nước đã dùng ?? Xét sự liên hệ giữa 350 và
? Tìm dung tích của bể ?
350 là giá trị của phân số
Tìm một số biết của nó bằng 350
?2
Giải:
Số lít nước bể chứa được là:
Đáp số: 1000 lít
350 lít nước chiếm số phần bể là:
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước?
?2
350 Lít
?1
1. Ví dụ:
2. Quy tắc:
*Muốn tìm một số biết
của nó bằng a, ta tính a :
(với m,n )
Bài toán:
Hãy tiết kiệm nước vì nước là máu của cuộc sống
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
số bi của Hùng là 6 viên. Thế thì Hùng có bao nhiêu viên bi?
Giải
Gọi x là số bi của Hùng, theo đề bài ta có
Suy ra:
Trả lời: Số bi của Hùng là 21 viên bi
6
x
.
=
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
Bài toán:
Bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó là bài toán ngược của bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Cho b,
Cho a,
Bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó
Bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó là bài toán ngược của bài toán nào?
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
cho
Tìm a
Ta có a = b .
cho
Tìm b
Ta có b = a :
CỦNG CỐ
Tiết 97: TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ
Điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Bài tập
Muốn tìm của số a cho trước (x, y  N, y  0) ta
tính…….
b)Muốn tìm …………………………………..…….ta lấy số đó nhân với phân số
giá trị phân số của một số cho trước
c)Muốn tìm một số biêt của nó bằng a ta tính…….
d)Muốn tìm……………………………..........ta lấy
(a, b N*)
một số biết của nó bằng c
(m,nN*)
Tìm một số biết của nó bằng 20
Lời giải của bạn An như sau :


( Bài toán tìm một số biết giá trị một phân số của nó , biết 20 là một giá trị của phân

số )

Số phải tìm là :

20 : = 30
Lời giải của bạn Bích như sau :


( Bài toán tìm giá trị phân số của một số cho trước )

Số phải tìm là :

20 . = 10,33

Em đồng ý với lời giải của bạn nào ?
Bài tập
Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24 %. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm.
Lời giải
Bài tập
Số kg đậu đen đã nấu chín là:
Hướng dẫn về nhà
Làm các bài tập: 129, 131 (SGK – Trang 55)
128, 134, 135 (SBT – Trang 24)
Học thuộc quy tắc tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó
Phân biệt quy tắc tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó với quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước
Chuẩn bị bài, ôn bài thật tốt tiết sau luyện tập
Tiết học kết thúc
Cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả các thầy cô và các bạn.
 
Gửi ý kiến