Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

số học 6 chương 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Cẩm Hà
Ngày gửi: 10h:29' 15-12-2021
Dung lượng: 947.9 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
KHỞI ĐỘNG
Viết các các tích sau thành tổng:
(-4) .3 = (-4) + (-4) + (-4 ) = …..
(-5) .2 =
(-6) .3 =
Bài 4
PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
1. Nhân hai số nguyên khác dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
Em có nhận xét gì về dấu của tích hai số nguyên khác dấu?
Tích của hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm
(-4) .3 = -12
(-5) .2 = -10
(-6) .3 = -18
1. Nhân hai số nguyên khác dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
Tích của hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm.
Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân số dương với số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (– ) trước kết quả nhận được.
Chú ý: Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
(+a) . (-b) = -a . b
(-a) . (+b) = -a . b
VD:
2 . (-3) = -(2.3) = -6
(-5) . 4 = -(5.4) = -20
(+3) . (-50) = -(3.50) = -150
1. Nhân hai số nguyên khác dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
TH1: 1) Thực hiện phép tính sau:
a) (-7) . 5
= -(7.5) = -35
b) 6 . (-7)
c) (-14) . 20
d) 51 . (-24)
= -(6.7) = -42
= -(14 . 20) = -280
= -(51 . 24) = -1224
1. Nhân hai số nguyên khác dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
TH1: 2) Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000đ, một sản phẩm bị lỗi phạt 40 000đ. Chị Mai làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm bị lỗi. Hãy thực hiện phép tính sau để biết chị Mai nhận được bao nhiêu tiền.
20 . 50 000 + 4 . (-40 000)
= 1000000 + (-160000) = 840 000 (đồng)
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
a) Nhân hai số nguyên dương
Muốn nhân hai số nguyên dương ta làm thế nào?
Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng như nhân hai số tự nhiên.
VD: (+3) . (+4) =
(+19) . (+6) =
3 . 4 = 12
19 . 6 = 114
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
Quan sát kết quả của bốn tích đầu và dự đoán kết quả của hai tích cuối.
b) Nhân hai số nguyên âm
+5
+10
Muốn nhân hai số nguyên âm ta làm thế nào
Muốn nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối của chúng.
VD:
3 . 50 = 150
(-3) . (-50) = 3 . 50 = 150
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
Muốn nhân hai số nguyên cùng âm, ta nhân hai số đối của chúng.
Khi nhân hai số nguyên cùng dương, ta nhân chúng như nhân hai số tự nhiên.
Chú ý:
Cho hai số nguyên dương a và b, ta có:
(-a).(-b) = (+a).(+b) = a.b
Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn là một số nguyên dương.
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
= 2 . 3 = 6
TH2: Tính các tích sau
a = (-2) . (-3)
b = (-15) . (-6)
c = (+10) . (+11)
d = (-100) . (-20)
= 15 . 6 = 90
= 10 . 11 = 110
= 100 . 20 = 200
3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
Phép nhân các số nguyên cũng có các tính chất như phép nhân các số tự nhiên
a) Tính chất giao hoán:
VD: 4 . (-5) = (-5) . 4 = - 20
a . b = b . a
(-9) . (-7) = (-7) . (-9) = 63
Chú ý: a . 1 = 1 . a = a
a . 0 = 0 . a = 0
3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
b) Tính chất kết hợp:
VD: [4 . (-5)] . (-2) = 4 . [(-5) . (-2)] = 4 . 10 = 40
(a . b) . c = a . (b . c)
TH3: P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.
Ta có: Tích của 4 số dương là một số dương, tích của 4 số âm là một số dương. Vậy P là số dương
Ta có: Tích của 5 số âm là một số âm. Vậy tích của 5 số âm với một số dương sẽ là một số âm hay Q là số âm.
Chú ý:
- Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số lẻ thì có dấu “-”.
- Tích của các số nguyên âm có số thừa số là số chẵn thì có dấu “+”
3. Tính chất của phép nhân các số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
c) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
a. (b + c) = a . c + a . c
TH4: Thực hiện phép tính: (-2) . 29 + (-2) . (-99) + (-2) . (-30)
a. (b - c) = a . c - a . c
Tính chất cũng đúng với phép trừ:
Giải:
(-2) . 29 + (-2) . (-99) + (-2) . (-30)
= (-2) . [29 + (-99) + (-30)]
= (-2) . 100 = -200
4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
Bài toán: Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12 m trong 3 phút. Hỏi trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được bao nhiêu mét?
Giải: Ta có: (-12) : 3 = -4
Vậy trung bình mỗi phút tàu lặn xuống thêm được 4m
4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
TH5: 1) Tìm thương của các phép chia sau:
a) (-2020) : 2
b) 64 : (-8)
c) (-90) : (-45)
d) (-2121) : 3
= - 1010
= - 8
= 2
= -707
4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
TH5: 2) Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được -120C. Hỏi trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được bao nhiêu độ C?
Giải: Ta có: (-12) : 6 = -2
Vậy trung bình trong một phút máy đã làm thay đổi được 2 độ C
5. Bội và ước của một số nguyên
BÀI 4: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HẾT HAI SỐ NGUYÊN
TH6: a) -10 có phải là một bội của 2 hay không?
-10 là một bội của 2.
b) Tìm các ước của 5
Ư(5) = {1; -1; 5; -5}
LUYỆN TẬP
Bài 1: Tính
= -21
a) (-3) . 7
b) (-8) . (-6)
c) (+12) . (-20)
d) 24. (+50)
= 48
= -240
= 1200
LUYỆN TẬP
Bài 2: Tìm số nguyên x biết:
a) (-24) . x = -120
b) 6 . x = 24
Giải:
a) (-24) . x = -120
x = (-120) : (-24)
x = 5
b) 6 . x = 24
x = 24 : 6
x = 4
LUYỆN TẬP
Bài 3: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy trên màn hình thông báo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -280C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng 4oC. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ?
Giải:
Ta có: (-28) + 4. 10 =
-28 + 40 = 12
Vậy nhiệt độ bên ngoài máy bay sau 10 phút nữa là 12oC
Đố: Giáo sư toán học nổi tiếng người Việt Nam?
H
 
G
 
B
 
U
O
A
N
C
 
 
 
- 20
 
1.2 =
56
- 60
- 10
90
0
-100
2

TRÒ CHƠI: “Ô CHỮ”
H
C
N
G
O
B
A
O
A
U
Ô

Â
BẮT ĐẦU
Goog bye
 
Gửi ý kiến