Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Số học 6.PHÉP CHIA HẾT . ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Hà
Ngày gửi: 15h:37' 14-11-2021
Dung lượng: 839.3 KB
Số lượt tải: 1052
Số lượt thích: 0 người
CHÚC MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 6A
Tiết 43 BÀI 17
PHÉP CHIA HẾT . ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
GV: LÊ THỊ THU HÀ
TRƯỜNG THCS HẰNG ĐẠO
Năm học: 2021-2022
Môn: SỐ HỌC 6
KIẾN THỨC , KĨ NĂNG
+ Nhận biết, tìm ước và bội của một số nguyên
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Tìm các ước của 4 và các ước của 6
* Tìm các bội của 7
- Các ước của 4 là : 1; 2;4
- Các ước của 6 là : 1; 2;3;6
- Các bội của 7 là: 0;7;14;21;28;……
Ước và bội của một số nguyên có gì khác ước và bội của một số tự nhiên mà chúng ta đã học?
Tiết 43 BÀI 17
PHÉP CHIA HẾT . ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
 
a là một bội của b
b là một ước của a
a) 3 là một ước của -12
b) 35 là một bội của -7
Ví dụ 2:
 
 
- 3 là một ước của -12
3 có phải là ước của -12 không? Vì sao?
-3 có phải là ước của -12 không? Vì sao?
 
35 có phải là một bội của -7 không? Vì sao?
- 35 có phải là một bội của - 7 không? Vì sao?
 
- 35 là một bội của -7
Nhận xét:
1. Nếu a là một bội của b thì –a cũng là một bội của b
2. Nếu b là một ước của a thì –b cũng là một ước của a
Ví dụ 3: Tìm các ước của 4 và các ước của 6
Giải:
Ta có các ước dương của 4 là 1; 2; 4. Do đó tất cả các ước của 4 là: :
1; -1; 2; -2; 4; -4.
Ta có các ước dương của 6 là: 1; 2; 3; 6. Do đó tất các ước của 6 là:

1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6.
Chú ý: Ta thấy các số -2; -1; 1 và 2 vừa là ước của 6, vừa là ước của 4.

Chúng được gọi là những ước chung của 6 và 4
Để tìm các ước của số nguyên a, ta tìm các ước dương của a cùng với các số đối của chúng
Ví dụ 4: Tìm các bội của 7
Giải:
Lần lượt nhân 7 với 0; 1; 2; 3;…, ta được các bội dương của 7 là : 0; 7; 14; 21;…..

Do đó các bội của 7 là: 0; 7; -7; 14; -14; 21; -21;….
Luyện tập 2:
a) Tìm các ước của -9
Các ước của -9 là: 1; -1; 3; -3; 9; -9
 
Luyện tập 2:
b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.
Các bội của 4 là : 0 ; 4; -4; 8, -8; 16; -16; 24; -24; ……
Các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 là:
0 ; 4; -4; 8, -8; 16; -16
Bài 3.40 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:
a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; - 50.
b) Tìm các ước chung của 30 và 42.
a) * Tìm các ước của 30:
Các ước nguyên dương của 30 là: 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30
Do đó tất cả các ước của 30 là: 
 -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30
* Tìm các ước của 42:
Các ước nguyên dương của 42 là: 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42
Do đó tất cả các ước của 42 là:

 -42; -21; -14; -7; -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42
* Tìm các ước của – 50:
Các ước nguyên dương của 50 là: 1; 2; 5; 10; 25; 50
Do đó tất cả các ước của - 50 là: 

-50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50
b) Tìm các ước chung của 30 và 42.
b) Các ước chung nguyên dương của 30 và 42 là:
1; 2; 3; 6
Do đó các ước chung của 30 và 42 là:  
-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6. 
Bài 3.41 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống:
Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử:
 M = {x ∈ Z | x ⁝ 4 và -16 ≤ x < 20 }
Vì x là số nguyên chia hết cho 4 nên x là bội của 4.
Lần lượt nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6… ta được các bội dương của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24;…
Do đó các bội của 4 là: …; -24; -20; -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24
Mà các bội của 4 lớn hơn hoặc bằng - 16 và nhỏ hơn 20 là -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16
Vậy M = {-16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16}.
- Ghi nhớ các khái niệm về phép chia hết, ước và bội và cách tìm ước và bội
- Hoàn thành nốt các bài tập.
- Chuẩn bị trước các bài tập phần Luyện tập chung, làm bài Ví dụ 1; 3.44; 3.45; 3.46; 3.47; 3.48.

 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài học đến đây là kết thúc
Chúc các bạn học thật tốt
 
Gửi ý kiến