Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ôn tập Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Bá Tân
Ngày gửi: 21h:19' 30-06-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người
Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo,
thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
Naêm hoïc : 2008-2009
TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN DU
THAØNH PHOÁ TUY HOØA
Tổ : Toán Tin - Trường THCS Nguyễn Du
Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo,
thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
Naêm hoïc : 2008-2009
TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN DU
THAØNH PHOÁ TUY HOØA
Tổ : Toán Tin - Trường THCS Nguyễn Du
Giáo viên dạy : Phạm Kỳ Thảo

KIỂM TRA BÀI CŨ

- Em hãy nêu các tập hợp số đã học và mối quan hệ giữa các tập hợp số đó ?- Hãy nêu mối quan hệ giữa I và Q
N
Z
Q
R
- Cho các số sau đây :
- Các số trên thuộc những tập hợp số nào . Em hãy minh họa điều đó trên sơ đồ Ven .
Ti?t : 20
ÔN T?P CHUONG I
I. Quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q,R :
* Chú ý :
các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
hữu tỉ lớn hơn 0
hữu tỉ nhỏ hơn 0
viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung
0

* Điền vào chỗ trống các câu sau cho thích hợp :
a) Số hữu tỉ là số ………………………………………………….................
………………………………………………………………………………..
b) Số hữu tỉ dương là số ……………………………………………………..
c) Số hữu tỉ âm là số ………………………………………………………….
d) Số ……………………………………………………………………………
là số vô tỉ.
e) Số ……………………………………… là số thực.
f) Số….. là số hữu tỉ không âm ,không dương.
g) Căn bậc hai của số a không âm là số x : ………………………………
h) Số dương a có đúng hai căn bậc 2 là :………………………………….
i) Trục số được gọi là trục số thực vì ……………………………………
……………………………………………………………………………….
Ti?t : 20
ÔN T?P CHUONG I
I. Quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q,R :
* Chú ý :
Ti?t : 20
ÔN T?P CHUONG I
I. Quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q,R :
* Chú ý :
II.Các phép toán trong Q :
(Cộng, trừ , nhân , chia , lũy thừa )
Em hãy nêu các phép toán trong Q ?
* Với

Phép cộng : ………………

Phép trừ : ……………

Phép nhân : …………….

Phép chia : …………=…………..

PHI?U H?C T?P
* Vi?t các công thức
Nhân hai lũy thừa cùng cơ số .
Chia hai lũy thừa cùng cơ số khác không .
Lũy thừa của một lũy thừa .
Lũy thừa của một tích
Lũy thừa của một thương
Ti?t : 20
ÔN T?P CHUONG I
I. Quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q,R :
* Chú ý :
II.Các phép toán trong Q :
(Cộng, trừ , nhân , chia , lũy thừa )
Dạng 1 : Tính ( hợp lý )
BT : 96 (a,d)/48
Kết quả :
Kết quả :
Kết quả :
III. Luyện tập :
Tính
Ti?t : 20
ÔN T?P CHUONG I
I. Quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q,R :
* Chú ý :
II.Các phép toán trong Q :
(Cộng, trừ , nhân , chia , lũy thừa )
Dạng 1 : Tính ( hợp lý )
BT : 96 (a,b,c)/48 SGK
BT : 99a/49 SGK
Dạng 2 : Tính giá trị biểu thức .
Giải :
HOẠT ĐỘNG NHÓM
Kết quả :
Kết quả : - 0,4
* Chứng minh :
c). 0.(37) + 0,(62) = 1
d). 0.(33) . 3 = 1
Ti?t : 20
ÔN T?P CHUONG I
I. Quan hệ giữa các tập hợp số N,Z,Q,R :
* Chú ý :
II.Các phép toán trong Q :
(Cộng, trừ , nhân , chia , lũy thừa )
Dạng 1 : Tính ( hợp lý )
BT : 96 (a,b,c)/48 SGK
BT : 99/49 SGK
Dạng 2 : Tính giá trị biểu thức .
Dạng 3 : So sánh .
BT : So sánh 291 và 515
a). So sánh 291 và 535
b). So sánh
Gi?i :
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
a). Bài vừa học :
- Ôn tập lại lý thuyết và xem kỹ bài tập đã giải .
- BT : 98, 99b, 101, 102, 104/49 - 50 SGK .
b). Bài sắp học :
- Tiết sau ôn tập Chương I( tt )
- Trả lời được câu hỏi chương I ( 1 đến 10 )
BÀI TẬP THÊM
Tìm GTNN của biểu thức
Xin kính chaøo Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh
Chuùc Ban giaùm khaûo, thaày coâ giaùo vaø caùc em hoïc sinh doài daøo söùc khoûe gaët haùi nhieàu thaéng lôïi trong coâng taùc vaø hoïc taäp .
Xin caûm ôn !
No_avatar
bai viet hay
 
Gửi ý kiến