Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010 - 1225)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thảo
Ngày gửi: 19h:44' 26-10-2014
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
www.themegallery.com
Company Logo
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 6E
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng
GV soạn: Nguyễn Thị Thu Thảo
www.themegallery.com
Company Logo
1
2
3
4
ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP
www.themegallery.com
Company Logo
ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP
1)Hãy nêu các cách sắp xếp trong trang trí?
+ Nhắc lại.
+ Xen kẽ.
+ Đối xứng.
+ Mảng hình không đều.
www.themegallery.com
Company Logo
ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP
2
3
4
www.themegallery.com
Company Logo
ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP
Hãy nêu các bước làm bài trang trí cơ bản?
+ Kẻ trục đối xứng.
+ Tìm các mảng hình
+ Vẽ họa tiết
+ Vẽ màu theo ý thích.
www.themegallery.com
Company Logo
ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP
2
3
www.themegallery.com
Company Logo
SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ
( 1010 - 1225 )
Ti?t 9- Bài 8: Thu?ng th?c m? thu?t
I. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Sau khi lên ngôi nhà Lý dời đô về đâu ?
I. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La đổi tên thành là Thăng Long.
I. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Nhà Lý đã có những chính sách gì ?
I. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ
-Cú nhi?u chớnh sỏch ti?n b? phỏt tri?n kinh t?, xó h?i, van hoỏ.
-Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La đổi tên thành là Thăng Long.
I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ
Nhà Lý đã phát triển những lĩnh vực nào ?
I. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH LỊCH SỬ
-Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La đổi tên thành là Thăng Long.
-Có nhiều chính sách tiến bộ phát triển kinh tế,xã hội, văn hoỏ.
-Đạo phật trở thành Quốc giáo khơi nguồn cho mọi loại hình nghệ thuật phát triển.
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ:
Mỹ thuật thời Lý tồn tại những loại hình nghệ thuật nào?
1.Nghệ thuật kiến trúc.
2.Nghệ thuật điêu khắc và trang trí.
3.Nghệ thuật gốm.
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ
Kiến trúc thời Lý chia làm những loại hình nào ?
Kiến trúc cung đình v Ki?n trc ph?t gio.
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ
Tại sao khi nói về mĩ thuật thời Lý, người ta lại đề cập nhiều về nghệ thuật kiến trúc ?
-Nghệ thuật kiến trúc thời Lý phát triển rất mạnh, nhất là kiến trúc cung đình và kiến trúc phật giáo.
- Nghệ thuật điêu khắc và trang trí phát triển phục vụ cho kiến trúc.
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ
THẢO LUẬN NHÓM

Nhóm 1 : Tìm hiểu kiến trúc cung đình.
Nhóm 2 : Tìm hiểu kiến trúc phật giáo.
Nhóm 3 : Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc và trang trí.
Nhóm 4 : Tìm hiểu nghệ thuật Gốm.
3 phút
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ:
Ngh? thu?t ki?n trc:

Kiến trúc cung đình
Kiến trúc Phật giáo
Xây dựng Kinh thành Thăng Long gồm hai vòng thành:
+Hoàng Thành: là nơi sinh sống, làm việc của vua và hoàng tộc.
+Kinh thành: là nơi nhân dân sống.
G?m hai lo?i hình:
+Cha: cĩ qui mơ l?n, d?t ? noi cĩ c?nh quan d?p.
M?t C?t(H N?i),Ph?t tích, D?m(B?c Ninh), Long d?i(H Nam).
+Thp: Thp Ph?t Tích(B?cNinh), Chuong Son(Nam D?nh), B?o Thin(H N?i)
KI?N TRÚC KINH THÀNH THĂNG LONG
Kiến trúc Phật giáo
Chùa Phật Tích (Bắc Ninh)
Dấu tích còn lại của Chùa Dạm ( Bắc Ninh).
Kiến trúc Phật giáo
Tháp Phật tích
(Bắc Ninh)


Kiến trúc Phật giáo
Kiến trúc Phật giáo
Tháp Chương Sơn( Nam Định).
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ:
Ngh? thu?t ki?n trc:
+ Ki?n trc cung dình.
+ Ki?n trc ph?t gio.
2. Ngh? thu?t diu kh?c v trang trí:

+Tu?ng:G?m tu?ng ph?t v cc con v?t. Du?c t?c r?t kho lo v d?t d?n trình d? cao.
Tượng Phật A-di-đà, phật Thế Tôn,tượng Kim Cương,.
+Chạm khắc: rất tinh xảo với các loại hình hoa, lá, mây sóng nước, hoa văn hình móc câu,.Và đặc biệt là hình tượng con rồng Việt nam với đặc điểm: Hiền lành, mềm mại.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐIÊU KHẮC & CHẠM KHẮC TRANG TRÍ
TƯỢNG KIM CƯƠNG
PHẬT A-DI-ĐÀ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐIÊU KHẮC & CHẠM KHẮC TRANG TRÍ
PHẬT THẾ TÔN
TRỤ ĐÁ CHÙA DẠM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐIÊU KHẮC & CHẠM KHẮC TRANG TRÍ
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐIÊU KHẮC & CHẠM KHẮC TRANG TRÍ
RỒNG THỜI LÝ
II. SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÝ:
Ngh? thu?t ki?n trc:
+ Ki?n trc cung dình.
+ Ki?n trc ph?t gio.
2. Ngh? thu?t diu kh?c v trang trí:
+Tu?ng.
+Ch?m kh?c.

3.Nghệ thuật gốm:
+Có nhiều trung tâm Gốm nổi tiếng như: Thăng Long, Bát Tràng, Thổ Hà, Thanh Hoá,. . .
+Có gốm men ngọc, men trắng ngà, men da lươn,.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGHỆ THUẬT GỐM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGHỆ THUẬT GỐM
Làng gốm Bát tràng ngày nay.
III. Đặc điểm mĩ thuật thời Lý:
Đặc điểm nổi bật của mĩ thuật thời Lý là gì?
+Ki?n trc cĩ quy mô kh lớn, đặt ở nh?ng nơi địa hình thuận lợi, đẹp và thoáng đãng.
Các công trình kiến trúc có qui mô lớn, đặt ở những nơi có địa hình thuận lợi, đẹp và thoáng dng.

Điêu khắc, trang trí, đồ gốm phát huy được nghệ thuật truyền thống và tinh hoa nghệ thuật các nước lân cận.
III. Đặc điểm mĩ thuật thời Lý:
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Mó thuaät thôøi lyù phaùt trieån do nhöõng
nguyeân nhaân naøo?
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Ph?t gio r?t th?nh hnh.
Mở rộng giao lưu với các nước láng giềng
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Xem hình, g?i tn cc b?c tu?ng sau?
TƯỢNG KIM CƯƠNG
PHẬT A-DI-ĐÀ
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc
tiêu biểu của thời Nhà Lý?
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Qu?c T? Gim, cha M?t C?t, cha
-thp Ph?t Tích, cha D?m, .
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Vì sao kiến trúc Phật giáo thời Lý phát triển?
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Đạo phật được thịnh hành, sớm giữ địa vị
quốc giáo.
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Đặc điểm nổi bật của mĩ thuật thời Lý là gì ?
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Các công trình kiến trúc có qui mô lớn, đặt ở những nơi có địa hình thuận lợi, đẹp và thoáng dng.
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Em hãy kể tên một số trung tm s?n xu?t gốm
thời Nhà Lý?
CÂU HỎI CỦNG CỐ
Thang Long, Bt Trng, Th? H, Thanh Hố.
DẶN DÒ
+ Về nhà các em sưu tầm thêm một số tư liệu về Mĩ thuật thời Lý
+ Xem và chuẩn bị cho ti?t 10 -Bi 12:TTMT M?t s? cơng trình tiu bi?u c?a mi thu?t th?i L
. So?n hai cu h?i trong SGK.
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến