Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Băng Trâm
Ngày gửi: 11h:03' 12-03-2010
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 529
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN EAKAR
TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ EAKAR
GIÁO ÁN
Thi giáo viên giỏi huyện
Giáo viên : Vũ Thị Mỹ Hạnh
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
Đ. I. Men - đê - lê - ép
(1834 - 1907)
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
- Hiện nay bảng tuần hoàn có hơn 100 nguyên tố.
- Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
56
Ba
Bari
137
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
- Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố.
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Số hiệu nguyên tử của Natri là 11 cho ta biết những
gì về nguyên tố đó?
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
11
Na
Natri
23
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
- Ô nguyên tố cho biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố.
- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử là số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
2. Chu kì.
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
1+
2+
3+
8+
11+
17+
Hiđro
Oxi
Natri
Liti
Clo
Chu kì 1
Heli
Chu kì 2
Chu kì 3
Cho biết số lượng nguyên tố trong mỗi chu kì?
Trong mỗi chu kì điện tích hạt nhân của các nguyên tố thay đổi như thế nào?
Số lớp electron của các nguyên tố trong mỗi chu kì bằng bao nhiêu?
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
2. Chu kì.
- Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
- Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron.
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
2. Chu kì.
3. Nhóm.
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
3+
11+
17+
Natri
Liti
Clo
Nhóm I
Quan sát nhóm I, nhóm VII của bảng tuần hoàn và sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố trong nhóm I, nhóm VII
9+
Nhóm VII
Flo
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
2. Chu kì.
3. Nhóm.
- Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng
có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và do đó có
tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

- Số thứ tự của nhóm bằng số electron lớp ngoài cùng
của nguyên tử
3+
11+
17+
Natri
Liti
Clo
Nhóm I
Quan sát nhóm I, nhóm VII của bảng tuần hoàn và sơ đồ cấu tạo
nguyên tử của một số trong nhóm I, nhóm VII hãy cho biết:
- Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố trong mỗi nhóm?
- Sự thay đổi điện tích hạt nhân của các nguyên tố trong mỗi nhóm?
- Tính chất của các nguyên tố trong mỗi nhóm so với nhau?

9+
Nhóm VII
Flo
BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
12
Mg
Magie
24
Số hiệu nguyên tử
Tên nguyên tố
Nguyên tử khối
Kí hiệu hóa học
Kim loại chuyển tiếp
SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
Bài 31
II. Cấu tạo bảng tuần hoàn.
1. Ô nguyên tố.
2. Chu kì.
3. Nhóm.
Ghi nhớ:
Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm có ô nguyên tố, chu kì, nhóm.
Bài tập: Hãy điền vào bảng sau các số liệu còn thiếu (không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn).
13+
16+
9+
9
3
13
13
16
9
3
2
3
1
13
16
3
2
2
3
S
F
VI
VII
Bài tập về nhà: bài 1, 3, 4 SGK trang 101
Về nhà đọc phần em có biết cuối bài.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
No_avatar
cam on nhung nguoi da gui bai giang len day nha
 
Gửi ý kiến