Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Sơ lược về Phối cảnh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Tuyên (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:39' 16-10-2008
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người
LUẬT XA GẦN
(LUẬT PHỐI CẢNH)
1. Khái niệm
Luaät xa gaàn laø moät moân khoa hoïc giôùi thieäu phöông phaùp veõ khoaûng caùch xa gaàn cuûa caùc vaät theå naèm trong khoâng gian 3 chieàu leân maët phaúng 2 chieàu.
Luaät xa gaàn döïa treân 2 yeáu toá chính: ñöôøng chaân trôøi vaø ñieåm bieán (ñieåm tuï).
2. Đường chân trời (còn gọi là đường tầm mắt)
Là đường thẳng tưởng tượng nằm song song với mặt đất và ngang tầm mắt (đường tầm mắt có thể cao hay thấp hoặc ngang so với vật thể).
3. Điểm biến (còn gọi là điểm tụ)
Là điểm gặp nhau của các đường thẳng song song; điểm tụ thường nằm tại đường tầm mắt.

Có 2 loại thường gặp :
- Phối cảnh 1 điểm biến (do hướng nhìn vuông góc với vật mẫu).
- Phối cảnh 2 điểm biến (do hướng nhìn không vuông góc với vật mẫu).
CÁCH VẼ CÁC ĐƯỜNG HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN
A. ĐƯỜNG THẲNG ĐỨNG VÀ ĐƯỜNG NẰM NGANG
QUAN SÁT, NHẬN XÉT
- Hai đường ray song song với nhau và song song với đường tầm mắt.
- Độ cao của các cột điện bằng nhau, khoảng cách giữa chúng cũng bằng nhau và luôn thẳng đứng
B. ĐƯỜNG CÓ CHIỀU HƯỚNG ĐI SÂU VÀO MẶT TRANH

a.Đường vuông góc với đường tầm mắt
b. Đường thẳng không vuông góc với đường tầm mắt
QUAN SÁT, NHẬN XÉT
Từ gần tới xa, độ cao của các cột điện thấp, nhỏ dần, khoảng cách giữa chúng cũng bị thu hẹp lại, đường nối các chân cột điện có hướng đi lên, đường nối các đỉnh cột điện có hướng đi xuống và gặp nhau tại một điểm ở đường tầm mắt
Đường ray bị thu hẹp lại và gặp nhau tại đường tầm mắt
QUAN SÁT, NHẬN XÉT KHỐI HỘP Ở VỊ TRÍ KHÁC NHAU SO VỚI ĐƯỜNG TẦM MẮT
- Hộp đặt trên đường tầm mắt : Nhìn thấy 3 mặt hộp, trong đó có đáy hộp, không nhìn thấy nắp hộp.
- Hộp đặt ngang tầm mắt : Nhìn thấy 2 mặt hộp, không nhìn thấy đáy và nắp hộp.
- Hộp đặt dưới đường tầm mắt : Nhìn thấy 3 mặt hộp, trong đó có nắp hộp, không nhìn thấy đáy hộp.
Theo hướng từ gần đến xa :
- Tất cả những đường nằm trên đường tầm mắt có hướng đi xuống.
- Tất cả những đường nằm dưới đường tầm mắt đều có hướng đi lên.
- Những đường thẳng đứng luôn ở vị trí thẳng đứng.
VẬN DỤNG ĐỂ VẼ KHỐI HỘP
VẬN DỤNG ĐỂ VẼ Đ.T.M TRONG TRANH
 
Gửi ý kiến